html5-img
1 / 35

Standardpatientforløb i EPJ

Standardpatientforløb i EPJ. Ulrich Andersen, læge Enheden for SundhedsInformatik. Standardpatientforløb. Planlægningsværktøj Resultatet af arbejdsgangsanalyse Beslutningsstøtte Pædagogisk redskab for implementering Diskret kodeindrapporteringsmaskine.

shima
Télécharger la présentation

Standardpatientforløb i EPJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Standardpatientforløb i EPJ Ulrich Andersen, læge Enheden for SundhedsInformatik

 2. Standardpatientforløb • Planlægningsværktøj • Resultatet af arbejdsgangsanalyse • Beslutningsstøtte • Pædagogisk redskab for implementering • Diskret kodeindrapporteringsmaskine

 3. Thoraxkirurgisk afdeling,KAS Gentofte • 50 senge fordelt på 3 afsnit • Intermediær afsnit • Ambulatorium • Operationsgang • 140 medarbejdere

 4. EPJ i Gentofte • I drift 24*7*52 siden september 2000 • Realisering af G-Epj version 0,2 • Tværfaglig, Forløbs- og Problemorienteret • Højt struktureret • Udviklet i samarbejde med WM-data • Overtages af Københavns Amt

 5. 897 SKS KODER MED ET KLIK

 6. Enhver oplysning om patienten Vejledning(for diagnostik) Evalueringsresultat Diagnostisk overvejelse Evaluering Fokuseret oplysning Ekstern årsag Komplikation til handling Diagnoser Mål Resultater Diagnostiknotat Udført handling Udførelsesnotat Vejledning(for intervention) Planlægning Udførelse Planer Formål Indikation Planlægningsnotat

 7. Vejledning(for intervention) Planlægning Formål Indikation Planlægningsnotat Diagnoser Mål Planer

 8. Diskret kodning STDHændelse navn SKS kode ITA BVAA0 OPERATION Den relevante K kode ex KFNA00 AMBULATORIUM BVAA2

 9. KORONARFORLØBET

 10. Evalueringsresultat Diagnoser Mål Resultater Udført handling Planer VISDOMSORD VISDOMSORDVISDOMSORDVISDOMSORDVISDOMSORDVISDOMSORDVISDOMSORD

 11. JOURNALFELTER I KORONARFORLØBET

 12. STANDARD PLEJE for KORONAR

 13. JOURNALFELTERS KODER, KORONARFORLØB

 14. Alle SKS koder koronarforløb (1677)

 15. Spørgsmål

More Related