1 / 21

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych. TrueCrypt.

shina
Télécharger la présentation

Szyfrowanie danych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Szyfrowanie danych

 2. TrueCrypt Darmowa aplikacja, która pozwala na szyfrowanie w locie naszych danych, szyfrowanie partycji, całych dysków fizycznych, dysków wirtualnych oraz na tworzenie ukrytych dysków (również zaszyfrowanych). Całość oczywiście chroniona jest hasłem oraz przy użyciu plików-kluczy a samo szyfrowanie odbywa się przy pomocy dość silnych algorytmów, które dodatkowo mogą być łączone.

 3. Obsługiwane algorytmy szyfrowania: AES-256,Blowfish (klucz 448-bitowy),CAST5 (CAST-128),Serpent (klucz 256-bitowy),Triple DES (3DES),Twofish (klucz 256-bitowy).

 4. Jakie możliwości daje nam program? Na utworzenie wirtualnej, szyfrowanej partycji (wolumenu) montowanej bezpośrednio z pliku, który tworzony jest przez program (plik jest szyfrowany). Twórcy programu zalecają korzystanie z tej metody ze względu na mniejsze ryzyko uszkodzenia pliku i ze względu na duży wybór programów służących do naprawy uszkodzonych plików.

 5. Poradnik do programu TrueCrypt Poradnik przedstawia krok po kroku szyfrowanie dysków/partycji, tworzenie zaszyfrowanych plików w TrueCryp'cie.Część I. Szyfrowanie plików w pliku- odpalamy program i w głównym okienku wybieramy "utwórz wolumin"

 6. Utwórz wolumin

 7. - z trzech dostępnych opcji wybieramy "utwórz kontener plikowy"

 8. - pozostaniemy przy domyślnej opcji czyli utworzymy standardowy wolumin

 9. - w następnym kroku musimy wybrać jakikolwiek plik który będzie naszym zaszyfrowanym miejscem na składowanie tajnych plików, musimy tylko pamiętać, żeby wybrać nowo utworzony plik ponieważ zostanie on nadpisany. Powiedzmy, że tworzymy na pulpicie plik truecryp.txt i w kolejnym okienku wskazujemy programowi ten plik.

 10. - kolejne okienko to wybór metody szyfrowania, oczywiście im lepszą metodę wybierzemy tym lepiej, ale musimy pamiętać, że wyższy poziom bezpieczeństwa plików wiążę się z większym obciążeniem procesora i dysku. Myślę, że standardowe szyfrowanie AES zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przy relatywnie wysokiej wydajności.

 11. Oczywiscie możemy sobie przetestować szyfrowanie klikając na "test szybkości". Pojawi nam sie tableka gdzie klikamy "testuj" i po parunastu sekundach program wypluje nam wyniki. My zostawmy domyślna opcje, czyli AES i algorytm mieszający RIPEMD-160.

 12. - w kolejnym oknie wpisujemy wielkość naszego zaszyfrowanego pliku

 13. - przedostatnie okno i najważniejsze, czyli wybór hasła do naszego zaszyfrowanego pliku. Ogólnie zalecane są hasła >15 znakowe ale wiadomo, że nie każdy będzie potrafił zapamiętać takie hasło, więc jako dodatkowe zabezpieczenie można użyć pliku klucza, czyli dowolnego pliku znajdującego się na dysku twardym bez którego nie uzyskamy dostępu naszych danych.

 14. - ostatnie okno, to wybór systemu plików, polecam zmienić na NTFS, rozmiar klastra zostawiamy domyślny. Klikamy na formatuj, czekamy chwilkę. Jeżeli kreator wyświetli nam komunikat, że podany plik juz istnieje i czy chcemy go nadpisać oczywiście wybieramy tak. Możemy już zamknąć okienko kreatora.

 15. - pozostaje nam tylko zamontować tak utworzony wolumen jako kolejną partycje. W tym celu klikamy w głównym oknie programu na "wybierz plik", wskazujemy wcześniej utworzony plik, w górnej części okna programy wybieramy literę dysku pod którym zamontujemy nasz wolumen i po tym zabiegu klikamy "podłącz".

 16. 1 2

 17. Wyskoczy nam okienko, gdzie będziemy musieli podać wcześniej zdefiniowane hasło i ewentualnie plik klucz. Gotowe. Możemy teraz korzystać z niego jak z innych partycji. Będzie on widoczny w explorerze pod literka, która wcześniej wybraliśmy.

More Related