Download
kopersadvies zoals het hoort n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kopersadvies zoals het hoort PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kopersadvies zoals het hoort

Kopersadvies zoals het hoort

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kopersadvies zoals het hoort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kopersadvies zoals het hoort Tine Dujardin Professionals have coaches, amateurs don’t.

  2. Wat is…? + Taken van de vastgoedcoach • Analyse van de onroerend goed behoefte van de koper. • Actief en gericht op zoek gaan naar het door de opdrachtgever gevraagde vastgoed. • Bezichtiging van het onroerend goed met waardbepaling en nazicht op technisch en bouwkundig vlak. • Juridische en wettelijke onderzoeken in verband met het pand. • Fiscale optimalisatie. • Onderhandelen over de prijs met de verkopende partij. • Overlopen van de compromis. • Aanwezig zijn bij het verlijden van de akte. • Vragen beantwoorden na aankoop van het onroerend goed.

  3. Situatieschets België & buitenland • In België: nog niet ingeburgerd, doch in tal van andere landen is het reeds jaren een gangbare praktijk. • In de VS wordt er in meer dan 60 % van de transacties een beroep gedaan op een vastgoedcoach of buyer’s agent. • REBAA: Real Estate Buyer’s Agents Association (Australië). • NAR (VS) • REBAC: Real Estate Buyer’s Agent Council.

  4. Aanpak • Enorm economisch potentieel. • Voordelen voor de sector. • Voordelen voor de consument: belangenbehartiging koper. = te vergelijken met juridisch geschil waarbij elke partij zijn eigen advocaat onder de arm neemt. • Bestaande vraag! • Georganiseerd werken = beter werken.

  5. Toekomstmogelijkheden • Resultaat zoals in Nederland: in 8 jaar tijd is er bij minimum 50 % van de transacties een vastgoedcoach of aankoopmakelaar tussengekomen. • Kwaliteitsvolle dienstverlening door opleiding en certificatie. • Ernstige verloning voor objectief advies! • Vragen?