Download
saltstraumen 7 maj 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saltstraumen 7 maj 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saltstraumen 7 maj 2009

Saltstraumen 7 maj 2009

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Saltstraumen 7 maj 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Saltstraumen 7 maj 2009

 2. Bil- och Komponenttest Basnäring i Arjeplog • 12 945 km2 • 8 727 sjöar

 3. “Det var en gång…… Den första isbanan på sjön Hornavan En kall vinterdag i början av 1973.

 4. EN NY NÄRING FÖDDES I ARJEPLOG MARKNADSFÖRA ARJEPLOG SOM VÄRLDENS LEDANDE CENTRUM FÖR TESTER I KALLT KLIMAT

 5. Isbanor på sjöis

 6. LANDBANOR

 7. Avståndstabell vid olika vägval

 8. BARENTS REGIONRÅD I MAJ 2008 Tre prioriterade projektVid mötet enades man om tre projekt som man kommer att arbeta för gemensamt och var och en för sig: • Järnvägsförbindelse mellan Salla och Kandalaksha. • Genomförande av ett tunnelbygge på den norska sidan längs väg 77. Genom tunnelbygget genom Kjernfjellet slipper man den nuvarande flaskhalsen för godstransporter. • Förverkligandet av Norrbottniabanan. ”Alla är medvetna om betydelsen av projekten eftersom de är beroende av varandra för att uppnå ett effektivt transportflöde från Bodö i väster till det ryska järnvägsnätet mellan Murmansk och Sankt Petersburg i öster, konstaterar landshövding Per-Ola Eriksson.”

 9. Tunnel Salla - Kandalaksha Norrbottniabana

 10. Stefan Thornberg, riksdagsman c En tunnel genom Kjernfjellet på den norska sidan skulle betyda mycket. Projektet har länge funnits relativt högt på den norska statens lista över angelägna infrastruktursatsningar, men flera gånger fått stå tillbaka för andra projekt. Nu lär projektet åter ha avancerat i prioritet och nu mobiliseras för att tunnelbygget verkligen ska bli av.

 11. Styrelsen beslutat att stötta Kjernfjellstunneln – väsentlig som transportled och affärsutveckling

 12. Behövs en vitalisering?