1 / 8

Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu.

Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu. Iveta Vaiiglová ZŠ Václava Havla Poděbrady. Využití zdrojů z internetu. Průběh jednoho lednového týdne. 6. ročník. Měření délky http://dum.rvp.cz/materialy/mereni-delky.html

sirvat
Télécharger la présentation

Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vzdělávání ve 21. století ?Využití zdrojů z internetu. Iveta Vaiiglová ZŠ Václava Havla Poděbrady

  2. Využití zdrojů z internetu. • Průběh jednoho lednového týdne

  3. 6. ročník Měření délky • http://dum.rvp.cz/materialy/mereni-delky.html • http://dum.rvp.cz/materialy/proverky-prevody-jednotek-delky.html • http://www.youtube.com/watch?v=XfpW651zoQI

  4. 7. ročník Otáčivé účinky síly • http://dum.rvp.cz/materialy/otacive-ucinky-sily-paka.html • http://dum.rvp.cz/materialy/proverka-otacive-ucinky-sily.html • http://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=66507

  5. 8. ročník Elektrické vlastnosti látek • http://dum.rvp.cz/materialy/hra-elektricke-vlastnosti-latek.html • http://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=68069

  6. 9. ročník Světelné jevy • Fáze Měsíce http://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co • ZATMĚNÍ MĚSÍCE A SLUNCE http://www.youtube.com/watch?v=5rZ4dwP8zNc • ZATMĚNÍ SLUNCE http://www.youtube.com/watch?v=CZsp9xy7kTk • ZATMĚNÍ MĚSÍCE http://www.youtube.com/watch?v=KTOna6J5VPU

  7. Fyzika kolem nás SÍLA • http://dum.rvp.cz/materialy/fyzikalni-kufr-vlastnosti-sily.html • http://dum.rvp.cz/materialy/hra-posuvne-ucinky-a-rovnovaha-sil.html

  8. Zdroj: • www.rvp.cz • www.sborovna.cz • www.youtube.com

More Related