1 / 2

Kognitiv rehabilitering Arbetsterapi/sjukgymnastik med Neuropsykologiskt perspektiv

Kognitiv rehabilitering Arbetsterapi/sjukgymnastik med Neuropsykologiskt perspektiv. En fyradagarsutbildning riktad i första hand till landstingsanställda arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med personer som drabbats av stroke. Utbildningen kommer att hållas vid 2 tillfällen:

sitara
Télécharger la présentation

Kognitiv rehabilitering Arbetsterapi/sjukgymnastik med Neuropsykologiskt perspektiv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kognitiv rehabilitering Arbetsterapi/sjukgymnastik med Neuropsykologiskt perspektiv En fyradagarsutbildning riktad i första hand till landstingsanställda arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med personer som drabbats av stroke. Utbildningen kommer att hållas vid 2 tillfällen: Föreläsningen utgår ifrån: Sunderby sjukhus konferenslokal 2:3 19/1-09 -22/1-09 Gällivare sjukhus lokal: Konferensrum Medrehab plan 5 26/1-09 – 29/1-09 Välj lokal via anmälan. Kostnaden för utbildningen blir reducerad till ett pris av ca: 4800 kr. (Ordinariepris: 8300kr).Fika ingår i priset. Lunch och eventuellt boende står den enskilde för. Projektet ”Implementering av strokevårdprogrammet” bekostar delvis utbildningen, varför ett ca pris presenteras, detta beroende på antal anmälda. Obs! Begränsat antal platser Anmälan görs på www.nll.se/vitalinorr klicka vidare till ”Strokevård i länet”. Anmäl dig senast den 14/11- 08 Kontaktpersoner: Birgitta Fagervall-Yttling tel: 070-2010209 birgitta.fagervall-yttling@nll.se Barbro Ukonsaari tel: 0920-283740 barbro.ukonsaari@nll.se Barbro Juuso tel: 0970-19624 barbro.juuso@nll.se

  2. Inbjudan till grundkurs i Kognitiv rehabilitering och arbetsterapi/sjukgymnastik med neuropsykologiskt perspektiv Syfte: att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i neuropsykologi och kognitiv rehabilitering av hjärnskadade personer. Grundkurs iKognitiv rehabilitering och arbetsterapi/sjukgymnastik Kursledare: Gunnel Eriksson, leg. arbetsterapeut. Kursen är på 4 heldagar (Preliminärt schema) Dag 1:Neuropsykologins anatomi och organisation. Grundläggande strukturer och processer samt kort om hjärnans blodförsörjning. Introduktion neuropsykologi - kognition. Teoretisk referensram. Klinisk tankemodell för kognition och dess historia. Genomgång av våra kognitiva förmågor. Dag 2: Neuropsykologi - kognition (fortsättning). Neglektfenomenet Tillämpning. Funktionsanalys. Påbörja grupparbete kring patientfall; att fastställa funktionsutfall utifrån presenterad arbetsmodell som underlag till beslut för behandlingsstrategier. Dag 3: Bedömningsmetodik. Aktivitet/funktionsanalys. Att analysera vilka kognitiva funktioner/förmågor som krävs i en viss aktivitet. Att redogöra för hur ett visst funktionsutfall påverkar utförandet av aktiviteten. Copingprocessen. Minnesprocessen. Attention. Behandlingsmetodik. Upprättande av behandlingsstrategier. Videofilm, patientuppgift 1+ 2: Grupparbete, behandlings- och åtgärdsprogram utifrån presenterad metod. Dag 4: Fortsättning av grupparbeten, ungefär som dag 3. Prel. tider: Måndag: 09.30-16.00. Registrering med fika kl 09.30 – 10.00 Tisdag – Torsdag: 09.00-16.00Lunch: 12.00 - 13.00 Fika: ca 09.00 – 09.30 samt ca 14.00- 14.30 Hoppas att vi får en trevlig och lärorik vecka tillsammans Gunnel

More Related