Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny - PowerPoint PPT Presentation

zkoum n turbulentn ho proud n v z vislosti na viskozit kapaliny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny

play fullscreen
1 / 14
Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny
151 Views
Download Presentation
skyler
Download Presentation

Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny Matěj Štula, Jakub Zárybnický, Zora Venerová, Sebastian Duarte

 2. Proudění tekutin

 3. CDF – Computational Fluid Dynamics • Výpočetní dynamika tekutin • Výpočetní technologie – náročnost • Přesnost • Není náhradou za experimentální metody • Značné snížení počtu pokusů

 4. Náš úkol • Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny • 2D kavita o straně 1 metr • Rychlost vstupního proudění byla 1 ms-1 • OpenFOAM • ParaView

 5. Postup • Nastavení OpenFOAM • Síťování – 160 × 160 × 1 buněk • Viskozita – 10-1 až 10-7 • Čas výpočtu – 10 s a méně • Časový krok řešiče – 0,001 a 0,0001 • Výpočet • Analýza v ParaView • Rychlost, počet vírů, stabilita

 6. Nastavení a výpočet

 7. Analýza

 8. 1. simulace • 𝜈 = 10-1 0,001 0,005 0,01 0,012 0,02 0,015

 9. 2. Simulace • 𝜈 = 10-2 0,001 0,005 0,01 0,02 0,015 0,04

 10. 3. simulace • Re = 105 • 𝜈 = 10-5 1,0 1,5 2,0 3,5 2,5 10,0

 11. 4. simulace • 𝜈 = 10-7 • Re = 107 1,0 3,0 2,0 5,0 10,0 7,0

 12. Závěr • Viskozita ovlivňuje proudění • Reynoldsovo číslo je nepřímo úměrné viskozitě • Se zmenšující se viskozitou roste chaotičnost chování proudění • Ne všechna měření jsou správná (chyba výpočtu, přílišná náročnost)

 13. Poděkování Vítězslav Žabka Tomáš Oberhuber Petr Bauer Vojtěch Svoboda a celé FJFI ČVUT A čínské restauraci 

 14. Zdroje [1] openfoam.org/docs/user/cavity.php#x5-40002.1 [2] V. Daněk, K. Filakovksý: Základy Letu (081 00), Akademické nakladatelství CERM, 2006, str. 89 [3] Prezentace Výpočetní dynamika tekutin – Tomáš Oberhuber [4] www.pilotwings.org/uploads/2/1/9/3/21932436 /7910116.jpg?323