Download
tutori l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tutori á l PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tutori á l

Tutori á l

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tutori á l

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tutoriál MEDLINE Complete ~ Vyhledávání support.ebsco.com

 2. Vítejte v tutoriálu zaměřeném na vyhledávání v databázi MEDLINE Complete. V tomto tutoriálu se podíváme na možnosti jednoduchého i pokročilého vyhledávání.

 3. Začneme jednoduchým vyhledáváním s využitím možností vyhledávání (ty lze rozevřít odkazem pod vyhledávacím řádkem). Zadali jsme klíčové slovo stroke do vyhledávacího pole. Můžeme zároveň zvolit některé omezující podmínky, například dostupnost plného textu a zaměření na člověka.

 4. Využití booleovských operátorů a hledání frází je často výchozím nastavením vyhledávání. Režim hledání všech zadaných pojmů vkládá automaticky mezi slova operátor AND. U hledání kteréhokoliv zadaného pojmu pak mezi slova vkládá operátor OR. Pro rozšíření vyhledávání zadejte zahrnutí Včetně příbuzných slov, přičemž systém automaticky zahrne do hledání synonyma zadaných pojmů.

 5. Seznam výsledků:I zde můžete dále upřesňovat výsledky Vašeho vyhledávání, a to například omezením rozsahu publikace, nebo vybráním hlavních hesel (Major Headings). Po výběru každého limiteru je seznam výsledků automaticky aktualizován.

 6. Klikněte na symbol složky pro (dočasné) uložení nalezeného dokumentu do schránky. Pro jejich trvalé uložení je třeba se přihlásit k vlastní schránce My EBSCOhost. Po vložení každého dokumentu do schránky změní symbol barvu.

 7. Nyní se podíváme na pokročilé vyhledávání...

 8. Začneme stejným způsobem jako u vyhledávání jednoduchého. Zadání klíčového slova, případně vybrání odpovídajících limiterů/expanderů.

 9. Předmětová hesla: Využití předmětových hesel může být velmi výhodné pro maximální relevanci nalezených výsledků. Databáze MEDLINE Complete má plně integrovaný MeSH tezaurus vytvořený Národní lékařskou knihovnou USA. Pro pomoc při procházení tezauru lze zvolit možnost Navrhnout předmětová hesla.

 10. Druhou možností, jak se přesunout do MeSH tezauru, je také kliknutí na odkaz v horní nástrojové liště.

 11. Kliknutím na odkaz Nápověda lze zobrazit úplný systém online nápovědy.

 12. Více informací naleznete na webových stránkách podpory společnosti EBSCOhttp://support.ebsco.com