Download
kondition n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kondition PowerPoint Presentation

Kondition

394 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kondition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kondition Idrott och hälsa Vannhögskolan

 2. Definition • När du tränar kondition så förbättras kroppens syreupptagningsförmåga och uthållighet dvs. kroppens förmåga att transportera syre ut till muskulatur och organ. • Med kondition brukar man mena kroppens förmåga att utföra ett långvarigt arbete med relativt hög intensitet.

 3. Så här fungerar det! • För att utföra en rörelse krävs ett muskelarbete. • Musklerna behöver syre för att arbeta. • Syret finns i luften som vi andas in i lungorna. • Lungorna tar hand om syret och avger det till blodet. • Blodet pumpas med hjälp av hjärtat ut till musklerna. På så sätt får musklerna sitt syre och kan utföra rörelsen vi begärt.

 4. Varför konditionsträning? • Musklerna orkar jobba mer (starkare och uthålligare) • Mindre flåsig • Bättre immunförsvar (om man inte tränar extremt hårt) • Starkare skelett (belastning av skelettet viktigt för att undvika benskörhet) • Hjärtat blir starkare och orkar pumpa ut mer blod per slag. • Bättre självförtroende • Förbättrad koordination, balans och reaktionsförmåga • Minskar depressionssymtom • Bättre humör (produktionen av kroppens ”glad-hormon” endorfin ökar • Bättre betyg (mer syre till hjärnan) • Större ämnesomsättning (gå ner i vikt)

 5. Puls • Vilopuls ca 60-70 slag per minut • Arbetspuls • Maxpuls (220-ålder), max antal slag som hjärtat kan slå per minut

 6. Olika typer av konditionsträningLågintensiv träning • Bra för allmänkonditionen • Bra för fettförbränning • Under 65% av maxpuls (Maxpuls 220-ålder) • Längre tid, i jämt tempo • Stavgång, cykling

 7. Medelintensiv träning • Bra för att förbättra konditionen och uthålligheten • Ökar fettförbränningen • Jämt tempo under längre tid (snabbare än snacktempo men inte så man blir stum i benen). 20-60 minuter. • Jogging/löpning, dans, snabbare cykling.

 8. Högintensiv träning • Förbättrar konditionen mest av alla träningsformer • Även bra för fettförbränning • Puls nära max • Intervallträning, fotboll, innebandy etc

 9. Hur skall ett träningspass vara disponerat? • Uppvärmning (Hur länge och vad är viktigt?) • Huvudaktivitet (För att förbättra sin kondition?) • Stretching (Vad blir effekten av stretching?)

 10. För att din träning skall ge resultat bör man tänka på följande faktorer: • Duration – Hur länge? • Frekvens – Hur ofta? • Intensitet – Hur hårt?

 11. Coopers test