Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Տարեկան հաշվետվություն PowerPoint Presentation
Download Presentation
Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Տարեկան հաշվետվություն

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Գեղարվեստիկրտսերդպրոց ԵրանոսյանՄերի 6-րդ դ ասարան Տարեկան հաշվետվություն

 2. Սեպտեմբեր Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մեր դասարան 2  նոր աշակերտներ եկան:Մեր դպրոց եկան տարբեր հյուրեր Ավստրալիայից արվեստագետ,ով պատմեց իր արվեստի մասին եվ շատ հետաքրքիր նոր տեղեկություններ իմացանք:  

 3. Հոկտեմբեր Հոկտեմբերամսվաընթացքումեսընթերցելեմփոքրիկգրքեր ,ՀովանեսԹումանյանի և ՂազարոսԱղայանիհեքիաթներից: Նաևհոկտեմբերամսվաընթացքումմենքունեինքաշնանայինարձակուրդներորըտեվեցմեկշաբաթ:Աշնանայինարձակուրդներինեսայցելելեմմերգյուղ:

 4. Նոյեմբեր Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում մեր դասընկերոջ ծննդյան տարեդարձն էր,նա դարձավ 11տարեկան: Մենք նաև թթու դրեցիբք,հետո սկսվեց հարիսայի օրերը:Այդ օրերը անցավ շատ հետաքրքիր:Նոյեմբեր ամսվա վերջին մենք այցելեցինք թատրոնՙՙՓոքրիկ իշխանը՚՚դիտելու,այնտեղ հանդիպեցինք դերասանների: Մի խոսքով նոյոմբեր ամիսը շատ հետաքրքիր ամիս էր:

 5. Դեկտեմբեր Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում սկսվեց ճամբարը,որը անցավ շատ հետաքրքիր: Ճամբարային առաջին շաբաթվա ընթացքում մենք հասցրեցինք ձնագնդիկ խաղալ: Իսկ ճամբարային եկրորդ շաբաթվա ընթացքում մենք սովորեցինք անգլերեն երգ էր,նույնիսկ հասցրեցինք պատրաստվել դիմակահանդեսին:Դիմակահանդեսը տեղի ունեցավ ամսի 27-ին,մայր դպրոցում: Դիմակահանդեսը անցավ շատ հետաքրքիր:Ահա և սկսվեց արձակուրդները:Արձակուրդների ընթացքում նաև կար մի տոն,որը Նոր տարին է:Դեկտեմբերի 31-ին ես իմ ընտանիքի հետ դիմավորեցի Նոր տարին:

 6. Հունվար ՀունվարամսվաընթացքումեսհասցրեցիավարտելՋելսոմինոհեքիաթը:ՄենքլրագրությանխմբովգնացելէինքՄեդիակենտրոնԳրիգորԽաչատրյանիցհարցազրույցվերցնելու:Մենքնրանխնդրեցինքորմեզհամարլոգոպատրաստի,նաասացորամպայմանկպատրաստի:ՆաևՀունվարամսվաընքացքումմերառաջինռադիոթողարկումըեղավ:Մենքգնացինք TUMO կենտրոնայնտեղշատլավանցավ:Հունվարամիսըշատհետաքրքիրամիսէր :

 7. Փետրվար Փետրվար ամսվա ընթացքում մեր դպրոցում սկսվեց  ղափաման:Ղափամայի օրերը անցան շատ լավ և հետաքրքիր:Փետրվար ամիսը լի էր ծննդյան օրերով:Փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի  ծննդյան տոններ:Փետրվարի 24-ին իմ ծննդյան տարեդարձներ նույնպես: Թումանյանական օրերին մենք այցելելեցինք նրա թանգարան:Այնտեղ մեղ պատմեցին նրա կյանքի մասին:Այնտեղ անցավ շատ լավ և հետաքրքիև:Փետրվար ամիսը ինձ համար անցավ շատ հետաքրքիր:

 8. Մարտ ՄարտամսվաընթացքումսկսվեցինՉարենցյանօրերը:Որին նվիրված մենք այցելեցինք Եղիշե Չարենցի հուշարձանին,նրա ոտանավորներից բաժանեցինք անցորդներին և հարցազրույցներ վերցրեցինք:Չարենցյան օրերից մեկ շաբաթ անց մեր դպրոց այցելեց կրթության և գիտության նախարար Աշոտ Աշոտյանը:Արձակուրդների վերջին շաբաթը մենք ածիկ ցանեցինք:Լրագրության խմբով մենք ծանոթացանք մի Ֆրանսահայ նկարչուհու հետ որը այս վերջերս էր եկել մեր դպրոց:Հետո սկսվեց գարնանային արձակուրդները որը ես անցկացրեցի քաղաքից դուրս:Գարնանային արձակուրդների ընդացքում ես ընթերցել եմ «Փոքրիկ Տիկիններ» հեքիաթը որը ինձ շատ դուր եկավ:

 9. Ապրիլ ԱպրիլամսվաընթացքումմերդպրոցայցելելէինԵրևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ղեկավարությունը:ՍկզբումնրանքեկանԳեղարվեստիդպրոց,շրջեցին և ավագ և կրտսերդպրոցով:ԱյնուհետբարձրացանՄայրդպրոցմամլոասուլիսի,որտեղմերկրտահամալիրիտնօրենիհետպայամանագիրկնքեցին:ՄիքանիօրհետոՄայրդպրոցումտեղիունեցավգրքի ցուցահանդես-վաճառք:Մայրդպրոցեկելէինուրախգնացքիանձնակազմը,որպեսիհամագործաքցէինմերկրտահամալիրիհետ: Ապրիլամսվաընթացքումնաևմենքայցելեցինքժողովրդականհամերգունկընդրելու:Եղեռնիօրվաննվիրվածամսի 24-ին մերդպրոցումծառատունկկատարեցինք:Վերջերսմենք 6–րդ դասարանցիներսայցելեցինքմեդիակենտրոնիաստղացուցարանը,որտեղդիտեցինքմոլորակներիմասինֆիլմ:Ապրիլամիսըինձհամարանցավշատհետաքրքիր և պայծառ:

 10. Մայիս Մայիսամսվաընթացքումեղանմայիսյանհավաքներ և կլորսեղաններ:Հավաքներինմենքքննարկումէինքամենինչ:Մայիսամսիըշատվառամիսէր:Մայիսամսվաընթացքումեսընթերցելեմշատգրքեր՝ Գրիմեղբայրներից:ԵսընթերցելեմՍագարածաղջիկը,Գոռտը և այլն:ՄայիսամսվավերջումեղավԱնտիվիրուսԿոմիտաս:ԲոլորկրտսերդպրոցներիցհավաքվելէինքՄայրդպրոցիՙՄարմարյասրահում:Այնտեղերգեցերգչախումբը,թե՝ մեծերի,թե՝ փոքրերի:ԱյնուհետեղավՉանախպաղպաղակիհյուրասիրություն:

 11. ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆճամփորդություն Ուսումնականճամփորտություններըեղելեն,գնացելենքԽորՎիրափ,Էրեբունիթանգարան,Թատրոն<<Փոքրիկիշքանը>> և TUMO կենտրոն:

 12. ԻՄ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԸ http://artschool.mskh.am/?p=6785#more-6785 http://artschool.mskh.am/?p=7574#respond http://artschool.mskh.am/?p=8324#comments http://artschool.mskh.am/?p=9631#respond http://artschool.mskh.am/?p=9672#respond http://artschool.mskh.am/?p=9863#more-9863 http://artschool.mskh.am/?p=9916#respond http://artschool.mskh.am/?p=10184#respond Ավելիշատնյութերիմբլոգումhttp://meriyeranosyan.wordpress.com

 13. Առցանց ուսուցման Դասեր ՄասնակցելեմբոլորԱռցանցդասերին:Գրելեմիմկարծիքըայդհեքիաթիվերաբերյալ:Առցանցդասերըինձշատենդուրգալիս և եսկարծումեմորշատուսուցողական է:Դու կարողեսկարծիքհայտնել:ԱյնԱռցանցդասերինորինեսմասնակցելեմկարողեստեսներայստեղ՝ http://artschool.mskh.am/?cat=72:

 14. ԻՄ բլոգը http://meriyeranosyan.wordpress.com/