Autor: Dr Sanja Živkov Mentor: Prof. D. Sokić - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Dr Sanja Živkov Mentor: Prof. D. Sokić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Dr Sanja Živkov Mentor: Prof. D. Sokić

play fullscreen
1 / 13
Autor: Dr Sanja Živkov Mentor: Prof. D. Sokić
392 Views
Download Presentation
svein
Download Presentation

Autor: Dr Sanja Živkov Mentor: Prof. D. Sokić

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autor: Dr Sanja Živkov Mentor: Prof. D. Sokić Varijabilnost kliničke slike Juvenilne miokloničke epilepsije: na kraju se sve složi u jednu celinu

 2. Pacijent G.A. 25 godina iz Zemuna, student Više medicinske škole, nezaposlen, neoženjen, ambidekster Perinatalni podaci i rani psihomotorni razvoj: uredan 2 febrilne konvulzije u 9. mesecu života tokom jednog dana Lična anamneza:operacija bruha u detinjstvu Porodična anamneza: bez značaja Negira druge riziko-faktore za epilepsiju

 3. Anamneza o epileptičnim napadima i antiepileptična terapija U 13.godini se javilo nekoliko epizoda sa grčevima u desnoj ruci u trajanju od 2-3 s, iste godine je imao i prvi GTK napad sa postiktalnim umorom, mučninom i vrtoglavicom Trzajevi desnom rukom-1x u nekoliko meseci U 16.godini dvaGTK napada U 22.godini jedan GTK napad decembar I april 2005. 2002. 2011 Topamax bez podataka o dozi i kada je isključen Eftil /nema podataka o dozi

 4. Ranija dijagnostika MRI endokranaijuma 2002. Opisan kao uredan EEG: generalizovana epileptiformna aktivnost EEG: fokalna epileptiformna aktivnost levo frontalno

 5. HOSPITALIZACIJA 2.03-16.03. 2014. KLINIKA ZA NEUROLOGIJU –VI KLINIČKO ODELJENJE MIOKLONIČNI NAPADI –trzajevi desne ruke /možda obe/ jednom u nekoliko mesesi GTK NAPADI-UKUPNO 4 KOJIMA PRETHODNE TRZAJI DESNE RUKE EPILEPTIČNI NAPADI HIPOTEZA ZASNOVANA NA ANAMNESTIČKIM PODACIMA I RANIJIM ANALIZAMA GENERALIZOVANA EPILEPSIJA, MOŽDA MIOKLONIČNA CILJ ISPITIVANJA –SINDROMSKA DIJAGNOZA/DIFERENCIJALNA

 6. Mioklonus: polišiljak-talas, šiljak talas (3 Hz) kompleksi

 7. Apsans: šiljak talas (3 Hz) kompleksi

 8. Jutarnja budnost posle kratkog spavanja posle prethodno neprospavane noći

 9. Bez znakova oštećenja u bilo kojoj funkciji mozga ili tela • Somatski status je normalan • Neurološki status je normalan • Psihički status je normalan • Kognitivni status je normalan • Morfologija mozga je normalna • Psiho-socijalni status je normalan

 10. Preplitanje kliičke slike i EEG-a između glavnih sindroma IGE

 11. Mioklonični epileptični napadi , GTK REZIME Početak u 13. godini Uredanneurološkinalaz , normalna inteligencija, JUVENILNA MIOKLONIČNA EPILEPSIJA FARMAKOTERAPIJA: NASTAVAK VALPROIČNOM KISELINOM EEG NALAZ UREDAN NALAZ NEUROPSIHOLO[KOG TESTIRANA MRI UREDAN