Urazy twarzoczaszki - PowerPoint PPT Presentation

urazy twarzoczaszki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urazy twarzoczaszki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urazy twarzoczaszki

play fullscreen
1 / 33
Urazy twarzoczaszki
616 Views
Download Presentation
svein
Download Presentation

Urazy twarzoczaszki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urazy twarzoczaszki Bartosz Matejkowski

 2. Podzial obrazeń: Izolowane - w miejscu dzialania urazu (wystające części) [nos,k.jarzmowa,żuchwa) skutek urazu tępymi narzedziami. Obrażenia w skutek wypadków komunikacyjnych lub przemysłowych - towarzyszy im ruch głowy w kregoslupie (jak bicz)

 3. Rekonstrukcja Odroczona - gorsze efekty estetyczne bezpośrednio po urazie - pogłębienie niedokrwienia i wzmożenie ciśnienia wewnatrzczaszkowego Rozstrzygnięcie do zabiegu bezpośrednio po urazie: > 6 pkt w skali Glasgow brak krwawienia wewnatrzczaszkowego, brak przesuniecia linii środkowej mózgu brak uszkodxzenia zbiórników podstawy mózgu ciś. wewnatrzczaszkowe ponizej 15mmHg

 4. Algorytmpostepowania W złamaniach mnogich kości twarzy z obrażeniami tkanek miekkich: • RTG czaszki i kregosłupa szyjnego • tomografia komputerowa podstawy czaszki, oczodołów, zatok obocznych nosa Podejrzenie o uciśniecie pnia nerwu wzrokowego jest wskazaniem do MRI

 5. Zagrożenia • niewydolnosc oddechowa z powodu aspiracji krwi, wymiocin, wybitych zebów, fragmentów kości, protez • zapadanie sie jezyka w skutek zlamania zuchwy • Chory często nieprzytomny – osłabione odruchy kratni i gardla - Tracheotomia • Krawawienie: tetnice sredniego kalibru: skroniowa twarzowa, jezykowa tetnice glebiej lezace: szczekowa, klinowo-podniebienna, sitowa – uszkodzenia w mnogich zlamaniach (szczek, nosa, oczodolow) – manifestuje się krwawieniem z nosa Zatamowanie poprzez dociśniecie ruchomego segmentu do podtswy czaszki oraz tamponada. W razie nieskutecznosci – odsloniecie tetnic sitowych na przysr. Scianie oczodolu podwiazanie i koagulopatia

 6. Leczenie • Repozycja i unieruchomienie przemieszczonyhc odlamow – w miejscu zgrubienia kosci Srodkowe pietro twarzy: Male przemieszczenia zwiazane z oddzialywaniem miescni ale liczne odlamy przemieszczacjace się do j.nosa, zatok i czodolow Dolne pietro twarzy: Liczne przyczemy miesni zucia – problem ze stabilizacja

 7. Urazy • Złamania żuchwy • Złamania środkowej częsci twarzy • Złamania zespołu nosowo-oczodolowo-sitowego • Złamania kości jarzmowej • Złamania ścian oczodołu • Złamania kości czołowej • Urazy nosa • Rany postrzałowe twarzy

 8. Złamania żuchwy Częściej: trzon, kąt, wyrostek kłykciowy Rzadziej: cześc bródkowa i gałąź PO ZŁAMANIU ODDZIAŁYWANIE MIĘŚNI PODSTAWA PLANOWANIA I WYBORU LECZENIA

 9. Złamania żuchwy Trzon żuchwy – bezpośredni uraz > przemieszczenie odłamu przyśrod. i ku dołowi Objawy: • obrzęk policzka i okolicy podzuchwowej • drętwienie wargi dolnej • przemieszczenia zębów, obrzęk i zasinienie bł. Śluzowej,

 10. Złamania żuchwy Kąt żuchwy: izolowane złamanie – bardzo rzadko. korzystne lub nie – obecnośc 3 zęba trzonowego Stabilizacja <-> ciało obce

 11. Złamania żuchwy Szyjka wyrostka stawowego lub torebka stawowoa Objawy: • Trudnośc w odwodzeniu • Asymetryczne ustawienie żuchwy • Umiarkowany obrzęk okolicy skroniowej

 12. Złamania żuchwy Wyrostek kłykciowy: najczęściej w obrębie szyjki. Jednostronne – zbaczanie i asymetria Obustronne – skrócenie wymiarów pionowych obu gałęzi

 13. Złamania żuchwy - leczenie • Stabilizacja • Ocena jakości kości – łoże ld aśrub stabilizujących 3 rodzaje oddziaływań: • Stabilizacja • Dociskania czyli kompresja • Rozciąganie czyli dystrakcja

 14. Złamania żuchwy - leczenie Kompresja – zła przy złamaniach z ostrymi brzegami i licznymi odłamkami posrednimi Stabilizacja – możliwie największa powierzchnia Stabilizacja + Dociskanie – najlepszy sposób leczenia – mniejsze obciążenie płytek

 15. Złamania żuchwy - leczenie Minimalnie dwie śruby po każdej stornie złamania lub nawet cztery Złamania wieloodłamowe – długie szyny oczkowe Zespolenie drutem – nie zapewnia stabilizacji (nawet przy wiązaniu międzyszczękowym) Obszar przylegania jest niewielki. Mikroruchy – odczyny zapalne

 16. Złamania żuchwy - leczenie • Śruby i płytki samowchłanialne: Polimer kw. Mlekowego – rozkłada się na CO2 i wodę. Utrzymanie 90% wytrzymałości przez 6 miesięcy Rozgrzany jest plastyczny.

 17. Złamania środkowej częsci twarzy • Ściany oczodołów • Zatoki oboczne nosa • Nos zewnętrzny • K. jarzmowe • szczęki

 18. Złamania środkowej częsci twarzy • Złamanie kości szczęk – rzadko (linia złamania w miejscu słabszego oporu kości) Objawy: • Krwawienie z nosa i gardła • Zasinienie powłok twarzy • Wtłoczenie masywu jarzmowo-szczękowo-nosowego • W badaniu wewnatrzustnym – ruchomośc szczęki z uniesieniem ku górze części przedniej

 19. Złamania środkowej częsci twarzy Klasyfikacja Le Fort; • Le Fort I – szczelina okrężnie i poziomo powyżej korzeni zębów i poprzez dno otworu gruszkowatego Obajwy: • Szczęka ruchoma, częśc przednia ustawiona w zgryzie otwartym lub krzyżowym • Krwawienie z nosa • obrzęk

 20. Złamania środkowej częsci twarzy Le Fort II wyłamanie w kształcie piramidy między koścmi jarzmowymi i nosowymi linia złamanie poprzez szczeliny oczodołowe dolne

 21. Złamania środkowej częsci twarzy Le Fort III: całkowite oderwanie kości twarzy od podstawy czaszki Szczelina złamania poprzez szew czołowo-jarzmowy, dolna i przyśrodk ścianę oczodołu, k. czołową i wyr. czołowy szczęki

 22. Złamania zespołu nosowo-oczodolowo-sitowego • Po urazach skierowanych na górną i środkową częśc twarzy – nos zew. i gładzizna czoła Złamanie: • Blaszek sitowych i łzowych – ściany oczodołu • K. nosowe • Czołowe wyrostki szczęki Obajwy: • Spłaszczenie i obrzęk nosa • Zasinienie i obrzęk powiek • Krwawienie z nos wraz z płynotokiem

 23. Złamania zespołu nosowo-oczodolowo-sitowego Mogą przenikac na podstawę przedniego dołu czaszki – badanie czaszki Uszkodzenie dróg łzowych Odbudowa ścian oczodołu – przeszczep

 24. Złamanie kości jarzmowej Objawy kliniczne: • asymetria twarzy • utrudnione odwodzenie żuchwy • obrzęk i podbiegnięcie krwawe powiek spojówek • zniesienie czucia dotyku policzka Złamanie w miejscunaturlanych zespoleń z k. czołową, szczękową i skorniową.

 25. Złamanie kości jarzmowej Objawy dodatkowe: • Poszerzenia przestrzeni oczodołu • Przemieszczenie przyczepu bocznego więzadła powiekowego • Zapadnięcie gałki ocznej • Podwójne widzenie Przy izolowanym złamaniu: • Utrudnione przemieszczanie wyrostka dziobastego żuchwy

 26. Złamanie ścian oczodołów OCENA !!! Ruchomości gałek, wielkości i kształtu źrenic, reakcji na światło Zł. Ściany bocznej: • Rozerwanie więzadla powiekowego • Zniszczenie tarczki • Wywiniecie powieki dolnej • Objaw Exoftalmus

 27. Złamanie ścian oczodołów Złamanie ściany dolnej: • Dodatkowo – dwojenie przy patrzeniu w górę Złamanie ściany tylnej: • rzadkie – uwaga n.wzrokowy - ucisk na szczeline oczodołową górną Objawy: • Opadnięcie powieki górnej • Nieruchomośc gałki ocznej • Rozszerzenie źrenic • Zniesienie odruchu rogówkowego • Zniesienie czucia powieki górnej oraz czoła

 28. Złamanie ścian oczodołów • Złamanie blow out

 29. Złamanie kości czołowej Uszkodzenie podstawy przedniego dołu czaszki Objawy; • Neurologiczne • Płynotok • Zniekształcenie czoła

 30. Urazy nosa Badanie: • Obmacywanie • RTG Objawy: • Otarcia skóry • Upośledzenie drożności – krwiaki • Obrzęk skóry nosa • Przemieszczenie nosa • Krwawienie z przewodów nosowych

 31. Rany postrzałowe Postrzał z około 1000m • np. żuchwa – liczne złamania. Częste osiadanie pocisku w tkanakch • W górncyh cz. Twarzy większe urazy – tk miękkie. Postrzał z około 500m • W żuchwie wieloodłamowe złamani, ubytki kości, rozdarcia tk. Miękkich Postrzał z <200m: • Działanie miażdżące, oderwania części twarzy Przyłożenie: • Oparzenia, osmalenia - gazy

 32. Rany postrzałowe Podział: Ślepe: • przerwanie powłok i pozostanie w tkanach pocisku Przestrzały: • pocisk biegnie oporzecznie lub skosnie przez twarz niszcząc struktury Odstrzelenie części twarzy.