Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til FAK uddannelseskonference 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til FAK uddannelseskonference 2012

Velkommen til FAK uddannelseskonference 2012

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til FAK uddannelseskonference 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til FAK uddannelseskonference 2012

  2. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 • Formål • At inspirere til den igangværende • udviklingsproces inden for det • uddannelsesmæssige og pædagogiske • område.

  3. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 Hvordan • Eksterne og interne indlægsholdere i plenum • 8 forskellige workshops (2 perioder) • Netværksdannelse

  4. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 Nogle highlights • Akkreditering • Målbeskrivelser • Kompetencebegreb • Nogle tendenser inden for kompe-tenceudvikling

  5. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 Workshops • Hos os kan det desværre ikke lade sig gøre • Læringsledelse og Coaching • Aktiv Board og klikkere • Nye målbeskrivelser • Hvor er læreren? – han er i cyberspace!

  6. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 Workshops (fortsat) • Deltagerorientering og problem-baseret læring i Kriminalforsorgen • Cooperativ Learning • Tablets i undervisningen • (NB: FU-café åben i pauser)

  7. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 • Program 30 MAJ: • 12.30 – 13.00 Velkomst, program mv. • 13.00 – 13.30 Kompetenceudviklingsstrategi for FSV • 13.30 – 13.45 Pause • 13.45 – 14.45 Udvikling og akkreditering af politiud- dannelsen – hvad har vi lært? • 14.45 – 15.15 Pause • 15.15 – 16.00 Kompetencebegrebets betydning for den pædagogiske forståelse • 16.00 – 16.15 Pause • 16.15 – 17.45 Workshop periode 1 • 18.00 – 19.00 Middag • 19.15 – 21.00 Tendenser inden for kompetence- udvikling • 21.00 – Networking

  8. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 • Program 31 MAJ: • – 08.00 Morgenmad • 08.00 – 08.15 God morgen – og administration • 08.15 – 09.45 Workshop periode 2 • 09.45 – 10.15 Pause • 10.15 – 11.00 Erfaringer med fjernundervisning (Blended Learning) • 11.00 – 11.30 Pause (elektronisk evaluering) • 11.30 – 12.00 Afslutning • 12.00 – 13.00 Frokost

  9. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 • Vægt på at der er noget for alle • Oplæg til aktiv dialog

  10. UDDANNELSESKONFERENCE 2012 • GOD KONFERENCE