1 / 14

Morski ekosistemi

Morski ekosistemi. Morski ekosistem predstavja celinu mora i okeana-svetsko more. Zauzima oko 70% Zemljine povrsine. Zivotne zajednice mora su:. Zona stalnog udaranja talasa o obalu Zona plime i oseke Zona morskog dna Zona slobodne vode obalskog podrucja Zona dubinskih delova mora.

sylvie
Télécharger la présentation

Morski ekosistemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Morski ekosistemi

 2. Morski ekosistem predstavja celinu mora i okeana-svetsko more. Zauzima oko 70% Zemljine povrsine.

 3. Zivotne zajednice mora su: • Zona stalnog udaranja talasa o obalu • Zona plime i oseke • Zona morskog dna • Zona slobodne vode obalskog podrucja • Zona dubinskih delova mora.

 4. Zona stalnog udaranja talasa o obalu • Na mestima gde se stene izdizu, talasi stalno udaraju o obalu i otezavaju zivot stanovnicima tih predela,zato se oni moraju navici da povremeno zive u vodi i iznad nje...

 5. Stanovnici: • Modrozelene alge, • Rakovi viticari, • Mokrice, • Puzevi litorine.

 6. Zona plime i oseke • Na ovim stanistima morska voda se ritmicno povlaci-PLIMA • A u ovim delovima sveza morska voda donosi hranu u obliku plankton.-OSEKA

 7. Stanovnici: • Mrke i zelene alge, • Morske sase, • Puzevi, • Skoljke, • Rakovi.

 8. Zona morskog dna • Morsko dno do dubine od oko 50m veoma je povoljno za zivot,jer ima dovoljno svetlosti,toplote I hrane.

 9. Stanovnici: • Alge, • Sundjeri, • Korali, • Morske sase, • Puzevi, • Bodljokosci, • Ribe, • Glavonosci, • Skoljke.

 10. Zona slobodne vode obalskog podrucja proteze se do dubine od oko 50m. Ima pretezno iste karakteristike kao zona morskog dna.

 11. Stanovnici: • Aktivni plivaci: • Glavonosci, • Meduze, • Ribe, • Sisari,

 12. Zona dubinskih delova mora • U velikim morskim dubinama vlada potpuni mrak,niska temperatura,visok pritisak,zbog toga tu zive najneobicnija bica.

 13. Stanovnici: • Morske sase, • Morski crvi, • Rakovi, • Morski krastavci, • Neobicne vrste riba…

 14. Autori: • Ivana Dmitric • Isidora Pandurevic • Bojana Lazarevic

More Related