Download
vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en wiskunde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde

Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde Rekenproblemen in-zicht

 2. Leerlijnen en rekenen Basiskennis bij groepsplannen

 3. Kwaliteitskaart Effectief reken-wiskundeonderwijs 7. Monitoren rekenontw. 4. Convergente differentiatie 5. Effectieve instructie 6. Vroeg tijdig signaleren en reageren 2. TIJD 3. Extra tijd voor zwakke rekenaars 1.Doelen

 4. Dia Handelingsmodel

 5. Het ijsbergmodel

 6. Doel handelingsmodel: Terug in niveau .. om later te proberen weer ‘formeler te gaan’ Model Tekening, schets, afbeelding Concrete(re) materialen Herkenbaar maken – dagelijks leven Terug in de leerlijn

 7. Opdracht • Wat ga ik de kinderen dit jaar leren? • Waar zijn je zwakke kinderen goed in? • Welke interventies kun je inzetten bij je zwakke kinderen? • Maak een overzicht

 8. Onderwijsbehoeften Wat heeft dit kind nodig om zijn doelen te halen • Instructie die……………………. • Materialen die………………….. • Een leerkracht die…………… • Leerstof die……………………… • Extra tijd………………………… • Ondersteuning………………… • Feedback……………………….. • Werkvormen die…………….. • Een groep ………………………… • Een school die………………….. • Maatregelen motivatie……… • Aanpassingen leeromgeving..

 9. Leerlijnen en rekenen • Basisvaardigheden • Rekenen bij kleuters • Rekenen tot 10 • Rekenen tot 20 • Rekenen tot 100 • Tafels

 10. Domeinen • Getallen en getalbegrip • Verhoudingen • Meten en Meetkunde • Rekenen richt zich in eerste instantie op getallen en getalbegrip

 11. Rekenwiskundige ontwikkelingop alle domeinen • Begripsvormingbetekenis verlenen: het concept zien • Ontwikkelen van oplossingsprocedures(groeperen, herhaald optellen, verdubbelen) • Vlot leren rekenen(automatiseren en memoriseren) • Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden(Betekenis, Denken en handelen, Strategie)

 12. Visie en belangrijkste gedachteERWD Protocol: Problemen ontstaan als er gedurende lange tijd onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte van de leerlingDe rekenontwikkeling stagneert.

 13. Rekenproblemen of Dyscalculie? • ERW ontstaat bij onvoldoende afstemming, • dyscalculie bij voldoende afstemming en hardnekkigheid.

 14. Eind groep 2: www.rekenpilots.nl • kennen de kinderen de cijfersymbolen • kunnen de kinderen tot 20 tellen • kunnen kinderen vanaf een gegeven getal verder tellen • kunnen kinderen terugtellen vanaf 10 • kunnen kinderen de buurgetallen noemen van getallen tot 20 • De kinderen kunnen deze vaardigheden toepassen in functionele situaties.

 15. Tellen Globale Opbouw in de telontwikkeling: • Tellen via herkennen (vanaf 2 ½ jaar) • Akoestisch tellen (vanaf 3 ½ jaar) • (A)synchroon tellen (vanaf 4 jaar) • Ordenend tellen (vanaf 4 ½ jaar) • Resultatief tellen (vanaf 5 jaar) • Verkort tellen (vanaf 5 ½ jaar)

 16. Tellen en Getalbegrip • Tellen Verschillende functies van getallen De ontwikkeling van het tellen • Getalbegrip, wat is dat? • Tellen • Getallenkennis (cijfersymbolen) • Hoeveelheidsbegrip • Rikash

 17. Functies van getallen Het getal 5 • Naamgetal: tramlijn vijf • Meetgetal: de leeftijd van vijf jaar • Volgordegetal: de vijfde in de telrij(Ordinaal) • Aantal: de hoeveelheid van vijf dropjes(Kardinaal) • Rekengetal: twee erbij drie is vijf(getal en hoeveelheid)

 18. Rekenen tot 10 en 20 • Vlot tellen heen en terug • Overzien van kleine hoeveelhedenOngestructureerde hoeveelheden tot 5 • Tellen met sprongen van 2 en 3 • Sommen tot 10 (memoriseren) • Hulpmiddelen: Losse hoeveelheden • Dobbelstenen en patronen • Splitsboom: volhouden!! • Splitsingen en structureren

 19. Rekenen tot 10 en 20 • Getalkennis • Aanvullen tot 10 en verder. • Kralensnoer tot 20 en Rekenrek(Getalbeelden, hoeveelheidsbegrip) • Koppelen van bekende en onbekende sommen • Rijgen en splitsen, de getalsstructuur.(de start) • Automatiseren en memoriseren.

 20. Bouwstenen tot 100 • Kennis van de telrij- doortellen- tellen met sprongen- heen en terugtellen • Inzicht in de getalopbouw (structureren) • Kennis van de structuur van de getallenrij (Positioneren) • Betekenis geven (contextualiseren) • Optellen en aftrekken met 10-tallen • Optellen en aftrekken over het tiental

 21. Tafels Leerlijn vermenigvuldigen: • Fase 1 Begripsvorming Lopen Groeperen Structureren Schematiseren • Fase 2 Ontwikkeling van oplossingsprocedures Herhaald optellen Een meer en minder Verdubbelen (4x5=2*2x5) • Fase 3: Oefenen ter verkorting (automatiseren) Handig rekenen Verdubbelen en halveren • Fase 4: Memoriseren (Opzeggen, tafelrace. grafiek)

 22. Bronnen • www.rekenpilots.nl (kwaliteitskaarten) • www.taalenrekenen.nl (referentienivo’s) • www.slo.nl • Rekenen.yurls.net