1 / 11

Vitamín B1

Vitamín B1. Tomáš Jadrný Marek Hnatiak. Otázka č. 1. Obsahuje pivo vitamín B1? ANO/NE. Otázka č. 2. Ř íká se vitamínu B 1 thiamin ? ANO/NE. Otázka č. 3. Vitamín B1 je hnědý a díky tomu má pivo svou charakteristickou barvu. ANO/NE. Otázka č. 4. Je vitamín B1 rozpustný ve vodě ? ANO/NE.

tacita
Télécharger la présentation

Vitamín B1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vitamín B1 Tomáš Jadrný Marek Hnatiak

 2. Otázka č. 1 • Obsahuje pivo vitamín B1? ANO/NE

 3. Otázka č. 2 • Říká se vitamínu B1 thiamin? ANO/NE

 4. Otázka č. 3 • Vitamín B1 je hnědý a díky tomu má pivo svou charakteristickou barvu. ANO/NE

 5. Otázka č. 4 • Je vitamín B1 rozpustný ve vodě? ANO/NE

 6. Otázka č. 5 • Významnými zdroji vitamínu B1 jsou maso, med a mléko. ANO/NE

 7. Otázka č. 6 • Jaká je doporučená denní dávka vitamínu B1 pro 50-letého muže?

 8. Otázka č. 7 • Objevují se při nedostatku vitamínu B1 deprese? ANO/NE

 9. Otázka č. 8 • U alkoholiků je časté předávkování vitamínem B1, protože pijí hodně piva. ANO/NE

 10. Otázka č. 9 • Působí vitamín B1 příznivě na nervový systém? ANO/NE

 11. Otázka č. 10 • Při předávkování nikotinem, arsenem a olovem se nedoporučuje užívat vitamín B1. ANO/NE

More Related