CHORVATSKO - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHORVATSKO PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
CHORVATSKO
224 Views
Download Presentation
tacy
Download Presentation

CHORVATSKO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CHORVATSKO MARTINA BURŠOVÁ 5.B

  2. VLAJKA: Vznik a vývoj vlajky V 19. století se používala vlajka, která byla odvozena z barev štítu země, měla dva vodorovné pruhy (červený a bílý). Chorvatští nacionalisté ale používali vlajku v panslovanských barvách, tj. ještě s modrým pruhem. Když bylo v rámci SFRJ v roce 1949 ustanoveno socialistickéChorvatsko, za vlajku byla vybrána trikolora červená-bílá-modrá s rudou jugoslávskou pěticípou hvězdou uprostřed. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 nahradil hvězdu znak země. Ten ale musel být na vlajce upraven, protože jeho umístění v prostředním bílém poli by připomínalo vlajku používanou ustašovci za druhé světové války. Nově tak znak přesahuje do červeného i modrého pole, přidána byla i znaková koruna.

  3. Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatskyHrvatska) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie, který se geograficky nachází na pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Jeho sousedy jsou Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora. Hlavním městem je Záhřeb. • Obyvatelstvo • Obyvatelstvo Chorvatska • Podle sčítání lidu z roku 2001 v Chorvatsku žije 4 437 460 obyvatel, z nichž je 2 301 560 žen a 2 135 900 mužů. • Průměrný věk je 39,3 (muži 37,5, ženy 41,0). Průměrná délka života je 75 let, gramotných je 98.5% obyvatel. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

  4. Náboženství římskokatoličtí křesťané 87,83 % pravoslavní křesťané 4,4 % muslimové 1,3 %

  5. Národní parky v Chorvatsku V Chorvatsku se nachází osm národních parků. Mají celkovou rozlohu 994 km², což zabírá 1,8% rozlohy Chorvatska. Největší z nich je Národní park Plitvická jezera (295 km²). Nejstaršími jsou Národní parky Plitvická jezera a Paklenica, které byly vyhlášeny v roce 1949

  6. Děkuji vám za pozornost