Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban

A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban

75 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Köd száll, lomha madár” (Radnóti Miklós) A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban , 2009. december 7.

 2. Az előadás vázlata • Attitűdváltás és az internetes kultúra • Az év ritmusa – a tanév lüktetése • A Jeles napok bemutatása • A szolgáltatás az iskolai gyakorlatban • Lehetséges szempontok a földrajz tanár számára

 3. 1. Attitűdváltás – és az internetes kultúra Éhes vagy, etetlek, agyam, egyél, egyél: étel és ital van a könyvben, rokoni hús, rokoni vér. Terülj-asztalkám és gyümölcskert a könyvtár sok dús polc-sora, egyél, jó barátok között vagy s nemes kéj ez a lakoma! Szabó Lőrinc: Könyv és álom (részlet) • A szellemi éhségérzet felkeltése • „Légy sok könyvű és sok honlapú tanár”! • Szelíden irányítva nevelni… internetes „gyorsbüfé” – virtuális „kisvendéglő” –digitális „étterem” Cél: a minőségi internet használat!

 4. közvetítő • a médium • medium, -i n • medius 3 • A médiában • … • inter+acc HÁLÓ; inter+net

 5. A tanár többszörös mediator szerepe • a tantárgyán keresztül • a digitális írástudás közvetítése által • az identitás elemeinek hordozójaként Helyzete (elvileg) egyszerre „konzervatív” és „modern”

 6. A felelősségről • a kultúraközvetítő személy (tanár, könyvtáros stb.) • alapfeltétel : „a műveltség élmény, mint a napsütés” • élethosszig való tanulás (vö.: a jó pap is…) – tartalom és a közvetítő közegek ismerete (az internet is!) • az európai és magyar hagyományos műveltség (tradíció) és az új tartalmak közvetítése • mit? és hogyan? – mit? és mikor? – arányok, mérték • minőségi internet használat

 7. http://stein.mtak.hu/

 8. http://mek.oszk.hu/06400/06422/html/

 9. http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/tabula_hungariae_lazarfele_terkephttp://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/tabula_hungariae_lazarfele_terkep

 10. 2. Az év ritmusa – a tanév lüktetése avagy „Isten veled, jelöletlen idő.” (Nemes Nagy Ágnes) )

 11. 2009 DECEMBER KARÁCSONY HAVA A „TIZEDIK” TÉLELŐ ÁLOM HAVA BAK HAVA A TIZENKETTEDIK HÓNAP ADVENT

 12. a Mikulás-ünnepség • adventi koszorú készítése • adventi gyertyagyújtás, rorate; istentisztelet • karácsonyi kézműveskedés • karácsonyi gyűjtés, karitatív munka • Luca-búza, Lucázás • madarak etetése • a karácsonyi műsor próbája • „húzás” • karácsonyi koncert, jön a szünet! • stb.

 13. „óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden emberi történés!” (Babits Mihály) „Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepűl, S minden míve tünő szárnya körül lebeg! Minden csak jelenés; minden az ég alatt, Mint a kis nefelejcs, enyész.” (Berzsenyi Dániel)

 14. 3. A Jeles napok bemutatása Multimédiás oktatási segédanyag • Az induláskor – 2006 májusa – 672 ünnepoldal, az adatbázis kb. 8000 elem • Jelenleg: több mint 1500 ünnepoldal; az adatbázis tartalma kb. 16 000 elem

 15. Visszatekintés – 2003 nyara: Az IHM és az OM közös pályázati kiírása – 2003 ősze: Nyertes pályamű a Jeles napok!– 2004 márciusa: szerződés a Minisztériumok és a Neumann-ház között– 2005 januárja: a pályázat teljesítési határidejeElkészült a majd 8000 önálló elemet tartalmazó oktatási segédanyag, 672 ún. lap (ünnepoldal) – Legyen saját honlap!

 16. 2006. május 15. Szolgáltatásban a Jeles napok multimédiás oktatási segédanyag

 17. A Neumann-ház három szolgáltatása és nyolc munkatársa az OSZK-ban 2007 januárjától Magyar Elektronikus Könyvtár „A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Digitális Könyvtár Igazgatóságának küldetése, hogy részt vegyen a magyar kulturális örökség megőrzésének és közkinccsé tételének nagy feladatában.” (Küldetésnyilatkozat/Neumann-ház )

 18. 2006 december: majd 30 000 látogató

 19. http://jelesnapok.oszk.hu 2007. január 1-jétől szolgáltatja és gondozza az Országos Széchényi Könyvtár Tartalomszolgáltató osztálya

 20. Az idő – teremtett valóság/történeti, filozófiai kérdés • „Legyen!” • A falikárpit hasonlat • K(k)ronosz és kairosz • Ciklikus idő és lineáris idő • A kalendárium az égi mozgások tükre

 21. A hozzáadott szellemi tartalom • az ünneplista elkészítése • az ún. anyaggyűjtés – irodalmi és szakirodalmi szövegek válogatása (rész és egész!) • klasszikus szerkesztői munka (megrendelők is vagyunk!) • digitalizáltan nem hozzáférhető és/vagy nem publikálható részletek válogatása (szerzői jogok!) • ún. ünnepleírások készítése • játékok tartalmának elkészítése • a Jeles napok, mint a gyarapítható, bővíthető és fejleszthető rendszer

 22. Az ünnepek csoportjai • nemzeti ünnepek • egyházi ünnepek, egyházi eredetű ünnepek • jeles napok (néphagyomány) • világnapok, nemzetközi napok • napfordulók, zodiákus jegyek • kiemelt magyar napok • magyar Nobel-díjasok • magyar szentek és boldogok • a magyar irodalom nagyjai – kanonizált • klasszikusok és kortársaink • a magyar történelem nagyjai • zeneszerzők • képzőművészek • a magyar tudománytörténet nagyjai

 23. Egy régi-új ünnep: február 14. Szent Bálint nap – „Valentin nap” • Szakirodalmi szövegek az ünnep eredetéről, tartalmáról (Bálint Sándor, Jankovics Marcell) • „Bálint nap” – két vers: Ágh István, Csokonai Vitéz Mihály • Balassi Bálint, a szerelem költője (versek és megzenésítések) • Szerelemi költészet • – az Énekek éneke és egy csokor a bibliai szöveg ihletette művekből • – „Ébren maga csak az egy szerelem”; összeállítás a magyar szerelmi költészetből • „Valentin nap” – az ünnep ma… …és válogatott egyéb tartalmak az internetről (url-ek)

 24. A Jeles napok interaktív játékai • puzzle – 25 ünnephez kapcsolódó kép • memória– ünnepnevek és szimbólumaik párosítása • kvíz – minden hónaphoz 100-100 kérdés, irodalmi idézettel • keresztrejtvény– minden hónaphoz; a megfejtés egy ünnep elnevezése

 25. 4. A Jeles napok az iskolai gyakorlatban, avagy a kalendárium mindig aktuális Oktatási cél: az időben való jelen-lét élménye, a kultúra egységének tudatosítása (a kalendárium mint „lingua franca”) Nevelési cél: válaszokat (keresési irányokat) adni korunk emberének összetett identitásproblémájára (!)

 26. Társadalmi jelenség: • a kulturális háló lazulása, • az egyén definiálatlansága, • a téves szabadság fogalom, • a gyökértelenség, • a mentálhigiénés, a pszichés és a biológiai problémák. • Az iskola lehetőség: • a tanév rendje, az ünnepek meghatározta szünetek, az iskola belső életének ritmusa (saját ünnepek), • az idő természetes „lüktetése”, ritmusa – a hétköznapok, előkészület az ünnepre és az ünnepek (profán idő és szent idő). • Cél a sokrétű öndefiníció: • „kapaszkodók”: család, szakma, hobbi, lakóhely, környezet, nemzet stb. – az ünnepek, a jeles napok és az évfordulók tudatosítása.

 27. Felhasználási lehetőségek tanórai munka–óravázlatok; kiegészítő anyagok (osztályfőnöki óra; magyar nyelv és irodalom; történelem; művészettörténet; hittan; ének; környezetismeret; földrajz; biológia; fizika; számítástechnika – vö.: a NAT műveltségterületei!) tanórán kívüli munka–autodidakta tanulás; kiselőadások készítése az iskolai élet egyéb területei– ünnepélyek, speciális szakkörök

 28. „jelen-lét”: november 1. Mindenszentek – november 2. halottak napja; „hallowen” • pl. osztályfőnöki órán • az ünnep története • az ünnepek rétegzettségének bemutatása (térben, időben) • a kultúrába ágyazottság; vö.: szépirodalmi vonatkozások • az ünnep gyökere és a kereskedelem (vö.: globalizáció) • saját helyünk, személyes viszonyunk kialakítása

 29. „Az érett, kimunkált személyiség egyik fontos ismérve, hogy tudatosan kapcsolódik néphez, nemzethez, hazához. Csak az az ember válhat a korszerű Európa lélekben és gondolkodásban felnőtt tagjává, akinek öndefiníciójához hozzátartozik a múltba ágyazottság, a kisebb közösségekhez való tartozás, a saját identitásának megőrzése a sokszínű Európa népeinek forgatagában. A fiatalok számára fontos tudatosítani a kultúra tér- és időbeli egységét, azt, hogy a jeles napok, a történelmi és egyéb évfordulók, a szimbolikus történések, a naptár ciklikusan visszatérő eseményeinek felidézése nem pusztán folklór-elem, »nemzeti dekoráció«, hanem kapaszkodó: az összetartozás tudatának erősítője.”

 30. 5. Lehetséges szempontok a földrajz tanár számára –a tantárgyán keresztül – a digitális írástudás közvetítése által – az identitás elemeinek hordozójaként • Decemberben például: • Nemzetközi hegynap • Luca-nap • A hűség napja Magyarországon • A vasúti összeköttetés létrejötte Pest és Bécs között • Az emigránsok napja • A kisebbségek napja Magyarországon • Bak hava • stb.

 31. „a környezettudatos nevelés” • február 1. – aTisza élővilágának emléknapja • február 2.– a vizes élőhelyek napja • március 6. – nemzetközi energiatakarékossági világnap • március 22. – a víz világnapja • április 22. – aFöld napja • május 15. – az állat- és növényszeretet napja Magyarországon • május harmadik vasárnapja – a madarak és fák napja • június 5. – környezetvédelmi világnap • június 8. – az óceánok világnapja • június 17. – az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja • augusztus 6. – a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja • szeptember második vagy harmadik hétvégéje – takarítási világnap • szeptember 16. – az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja • szeptember 22. – autómentes világnap • szeptember 23. – nemzetközi hulladékgyűjtő nap • szeptember 26. – a tiszta hegyek napja • október eleje – gyalogló világnap • október második szerdája – a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

 32. Nemzeti parkjaink kapcsán… május 24. – Az európai nemzeti parkok napja január 10. – A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása – 1973 január 1. – A Kiskunsági Nemzeti Park megalapítása – 1975 …és tovább: az összes nemzeti park alapításának napja, mint ünneplista-bővítés. Az égi mozgások kapcsán… december 21. – Téli napforduló, a csillagászati tél kezdete december 22… – Bak hava… … és tovább: minden hónapban.

 33. Tudománytörténeti évfordulók kapcsán… január 5. – ifj. Lóczy Lajos születésnapja január 6. – Endresz György születésnapja március 2. – id. Faller Gusztáv születésnapja április 4. – Körösi Csoma Sándor születésnapja május 29. – Harsányi János születésnapja közgazdasági Nobel-díj: 1994 szeptember 20. – Benyovszky Móric születésnapja november 4. – Lóczy Lajos születésnapja stb. A Jeles napok ünneplistája a jövőben tovább bővül(het) ebben az irányban is.

 34. Jeles napok a Jeles napokban december 13. – Szent Lúcia – „Luca napja” december 21. – Szent („hitetlen”) Tamás apostol december 24. – Ádám és Éva – „szenteste” december 25. – Karácsony – Jézus Krisztus születése december 26. – Karácsony másnapja; Szent István diakónus december 27. – Szent János apostol december 28. – Aprószentek december 31. – Szent Szilveszter pápa – „szilveszter” január 1. – újév január 6. – vízkereszt január 6-ától – vízkereszttől – hamvazószerdáig farsangi idő Népszokások és „polgári szokások”– eredet, hagyomány, rétegződés Minden hónap elején beszélgetés a hónap nevéről, legfontosabb ünnepeiről, természeti jelenségeiről

 35. Minden hónap téma lehet...

 36. Feladatok, tervek: • Javítások (megváltozott elérési utak – url-ek ) • További böngészési lehetőségek • Gyarapítás – Legyen tartalmilag is OSZK-s szolgáltatás! • Bővítés – újabb ünnepoldalak • Fejlesztés – szemantikus keresés az ünnepek között… • Felmerült ötlet: • Többrétegű pályázat kiírása diákoknak, • tanároknak… a 2010/2011-es tanévre… • Többrétegű, mert több korosztály, több téma, több műfaj, művészeti ág.

 37. Köszönöm a figyelmet a Tartalomszolgáltató Osztály nevében. Sudár Annamária sudara@oszk.hu/ tematikus@oszk.hu