Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Buitenschrijnwerk : Plaatsing & luchtdichte afwerking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Buitenschrijnwerk : Plaatsing & luchtdichte afwerking

Buitenschrijnwerk : Plaatsing & luchtdichte afwerking

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Buitenschrijnwerk : Plaatsing & luchtdichte afwerking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Buitenschrijnwerk: Plaatsing & luchtdichteafwerking 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 2. Plaatsingbuitenschrijnwerk: detail 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 3. Plaatsingbuitenschrijnwerk: start 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 4. 2 .. 3 .. 3 .. 1 .. Stap 1: waterkering & multiplex plaatsen 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 5. Stap 2: doken en folieaanraamkader 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 6. Stap 3: monterenraamkaderaan MPX 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 7. Stap 4: isolatietussenkader en MPX 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 8. 2.. 3.. 1.. Stap 5: isolatie op maatsnijden 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 9. Stap 6: isolatietegen MPX plaatsen 30 cm TEC7 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 10. Stap 7: opschuimenvoegen 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen

 11. Stap 8: inpleisterenfolie 31 januari 2013, opleiding leerkrachten hout- en bouwscholen