Download
fotosyntesen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fotosyntesen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fotosyntesen

Fotosyntesen

1420 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fotosyntesen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fotosyntesen • 6H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6O2 • Vann + karbondioksid Druesukker + oksygen

 2. Periodesystemet

 3. Hydrogenatom

 4. Periodesystemet

 5. Edelgassene er de grunnstoffene som befinner seg helt til høyre i periodesystemet. Fra topp til bunn:Helium - He Neon - Ne Argon - Ar Krypton - Kr Xenon - Xe Radon - Rd Det som er spesielt med edelgassene er at de har alle elektronskallene fylt opp. Noe som gjør de svært lite reaktive, men det har gått til å lage reaksjoner med de ytterste edelgassene. Edelgassene

 6. Halogener • Hovedgruppe 7 • Mangler kun ett elektron for å få fullt skall • Svært reaktive • Fluor - F • Klor - Cl • Brom - Br • Jod - I • Astat - At

 7. Alkalimetallene • Første hovedgruppe (ikke hydrogen) • Kun ett elektron i ytterste skall • Gir derfor lett fra seg et elektron • Svært reaktive

 8. Jordalkalimetallene • To elektroner i ytterste skall • Kalsium ( Ca ) : med på å bygge opp skjelettet til alle virveldyr • Magnesium ( Mg ) : nødvendig for at celler skal produsere energi + fotosyntesen

 9. Metaller • Ulike metaller gir fargene i fyrverkeriet • Litium - Li • Natrium - Na • Rubidium - Rb • Strontium - Sr • Barium - Ba

 10. Metaller • Leder strøm og varme godt • Har i ren form blank glans • Fast form i romtemperatur • Kvikksølv fast form ved –39 0C • Kan smeltes og smis ved smeltepunktet • Danner gjerne positive ioner

 11. Leder litt strøm og varme Kalles halvledere Gradvis overgang fra metaller til halvmetaller og videre til ikke-metaller Bor - B Silisium - Si Arsen - As Tellur - Te Astat - At Halvmetaller

 12. Kan være i gassform romtemperatur Kan være i fast form ved romtemperatur Leder strøm og varme dårlig Danner gjerne positive ioner Oksygen - O Karbon - C Andre : Edelgassene, nitrogen (Ni), svovel (S), fosfor (P), klor (Cl), fluor (F), jod (I) ……. Ikke-metaller

 13. Salter og ionebindinger • Natrium har få elektroner i ytterste skall og vil gjerne gi fra seg ett. (Det blir positivt ion) • Kloratom har 7 elektroner i ytterste skall og vil gjerne ha ett. (Det blir negativt ion) • + og – tiltrekker seg hverandre, de blir sammen, Ionebinding!!

 14. Åtte-regelen • Atomet består av en kjerne og elektroner i elektronskall. • Alle stoffer vil ha åtte elektroner i ytterste skall!

 15. Salter • Salter er faste stoff som er bygd opp av positive og negative ioner. • Natriumklorid: Koksalt

 16. Elektronparbindingen • To hydrogenatom deler på elektronene og blir en hydrogenmolekyl. • To oksygenatom deler på elektronene i ytterste skall og blir en oksygenmolekyl.