Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROMA PowerPoint Presentation

ROMA

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ROMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROMA

  2. İtalya’nın ve Lazio bilgesinin başkentidir. • Tiber ve Aniane nehirleri arasında ve Akdeniz’e yakındır. • Nüfus: 2.7 milyon • Avrupa’nın en geniş yüzeye dağılmış şehirlerinden biridir.

  3. Roma yedi tepe üzerine kurulmuştur. • 76 € geliri ile İtalya’nın toplam milli hasılasının %6.5’ ini karşılar.

  4. Roma tarihi m.ö. 8. yüzyılda köylülerin ve çobanların kurduğu ilk yerleşmelerle başlar. • Dillerini Latinlerde almışlardır. • Roma kelimesinin anlamı “Nehrin Şehri” ya da “Ruma’nın Şehri” anlamına gelmektedir. • Roma Sezar dönemine kadar demokrasi ile yönetilmiştir. • Halk sınıflardan oluşmaktadır.

  5. http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma,_%C4%B0talya http://www.frmtr.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/1102931-roma-tarihi.html