html5-img
1 / 15

A nők szerepváltozása az 50-es években

A nők szerepváltozása az 50-es években. Dorn Anita andragógia 2007.10.06. Az öltözködés és a divat „államosítása”. 1947:a Magyar Divattervező Művészek Szakszervezete divatbemutatót rendezett

talor
Télécharger la présentation

A nők szerepváltozása az 50-es években

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A nők szerepváltozása az 50-es években Dorn Anita andragógia 2007.10.06.

 2. Az öltözködés és a divat „államosítása” • 1947:a Magyar Divattervező Művészek Szakszervezete divatbemutatót rendezett • Az Asszonyok 1948. februári száma szorgalmazta a konfekcionált típusruházat kialakítását. • 1949-ben megjelenő Nők lapja praktikus tanácsokat adott a polgári ruhadarabok átalakításához • 1948-49 után már korántsem a divatkövetés volt a legfontosabb kérdés,hanem a minimális ruházati szükségletek kielégítése • Uniformizált öltözködés korszaka következett • Megváltozott a női ideál • Az 50-es években kezdett megszűnni az anyaghiány

 3. Nagy divat volt:a kockás,az apró pepitától a nagykockás szövetig,illetve a kétrészes tavaszi szövetruha • 1950 januárjában a flanel lett a divat • Új divatlap,az Eza divat 1950-51-es számában úgy vélte,hogy az egyszerűség a divat irányzata • Ez a divatlap a magyar nők legjobb olvasmánya lett • 1951:ritkák a divattal és az öltözködéssel kapcsolatos írások a Nők lapjában • A közel egyformán öltözködő tömegben nem lehetett megkülönböztetni pusztán a ruházata alapján senkit,az öltözködés elvesztette társadalmipozíció-jelző szerepét

 4. 1950-re már nemcsak az „öncélú divatozás” vált elítélendővé,de „kispolgári szokássá” minősítették a lakkcipő viseletét,valamint a rúzs,a smink és a körömlakk használatát is • A vezető pocíziókat betöltő nők többsége egyszerű,általában barna,angol szabású kosztümöt viselt fehér blúzzal • A ruhák kiválasztásánál az olcsóság és a beszerezhetőség vált meghatározó szemponttá • Az 50-es évek elején a választék beszűkült • A nők többsége kartonruhát,szoknyát és kockás flanelblúzt viselt • A „kényszerpuritanizmus”,az overall és a lódenkabát egyhangúságát csak a „jampecdivat” próbálta megtörni

 5. A jampeclányok szűk szoknyákat és zsákkabátokat viseltek,általában lófarokba font vagy dauerolt frizurával • Később ők hordták elsőként a farmert is • A jampecek feltűnő viseletéhez társultak az egyéb feltűnőnek minősített szokások:mint például a vad tánc • Az egyéni tervezést háttérbe szorította a divattervezés • A divatirányító szalonok helyébe 1950-től a Ruhaipari Tervező Vállalat lépett • Az állami divatközpont feladata:dolgozó nőknek való,ízléses,célszerű modellekkel ellátni az állami ruházati ipart,a szabószövetkezeteket s a mértékszabóságokat

 6. 1952:létrehozták az OKISZ Labort feladatai:- szabásmintákkal,tervezetekkel lássa el a textilruházati szövetkezeteket - meghatározza a különböző ruhaféleségek anyagnormáját - modellkollekciókat állítson össze - divatbemutatókat szervezzen • A ruházati kereskedelem rendszere is átalakult • 1948: létrehozták az Állami Áruházak Vállalatot • A divat és az öltözködés illemtani és erkölcsi kérdéseket is felvetett • A szoknya hossza,a nők nadrágviselete,a jampecek öltözködése gyakran éles vitákat keltő probléma volt

 7. 1953 júliusától kezdve számos importárú került forgalomba Magyarországon az NDK-ból és Lengyelországból behozott kozmetikumok,szövetek,román bőrcipők és szovjet karórák. • A ruházkodás mellett ekkoriban már egyre hangsúlyosabbá vált a szépségápolás, és a kozmetikai ipar is kezdett fellendülni. Gyakorivá váltak a kozmetikai bemutatók, amelyek során gyári munkásnők arcát sminkelték • javultak az életviszonyok, kissé lazultak a kötöttségek, és ez lehetővé tette a nők számára is az önmagukkal való fokozottabb törődést.

 8. A hímzések, horgolások, szövések nagy pillanata volt ez az időszak. • A lapokban megjelent a sportos nő alakja is, képriportokban mutatták be a síeléshez, korcsolyázáshoz és evezéshez hordható ruhadarabokat. • Míg a korábbi években mintegy „egyenruhába” bújtatott nők jártak az utcákon, az 1954-55-ös év elhozta újra a nőiesség, az egyéniség vállalásának kultuszát.

 9. A ruházkodás és a ruházati ellátottság néhány jellemzői • A magyar társadalom ruházkodása igen alacsony színvonalúvá vált • Átlagosan még a váltáshoz szükséges minimális mennyiséggel sem rendelkeztek • A fogyasztók ágyneműállománya általában rendkívül alacsony volt • Számos olyan ruházati cikk volt,amelyekből a lakosság egy darabbal sem rendelkezett. • A nők átlagosan kilenc különféle ruhával rendelkeztek. Ezek többsége a legegyszerűbb szövetruha volt. Elvétve találtak nyári ruhákat, kosztümöket és divatos selyemruhákat. • A családoknak mintegy fele a ruházkodásra fordítandó létminimum alatt volt.

 10. A nők jogi helyzetének változása • A magyar nők definiálásánál a példakép a „szovjet nő” volt. • Az új nőideál megteremtése együtt járt a női szerepek megváltozatására irányuló törekvésekkel,amelynek megjelenési formája a nők társadalmi munkamegosztásba való bevonása volt. • Megkérdőjeleződtek az évszázados törvények, szokások és eljárások. • A nők jogi helyzetének változására a gazdaság szerkezetének átalakulása,illetve a második világháború után kialakult nemzetközi helyzet volt hatással.

 11. Politikai és állampolgári jogok • Az MDP célja: a nők politikai és állampolgári megítélésének a férfiakéhoz azonos jogi alapokra kerülése, megszüntetve ezáltal a nemek között fennálló jogegyenlőtlenséget. • 1945:A választójogi törvény alapján biztosították,hogy a nők a férfiakkal azonos módon gyakorolhassák állampolgári jogaikat • A nők politikai és állampolgári jogainak általánossá válása rövid idő alatt megteremtette annak lehetőségét,hogy a nők a társadalmi lét különböző területein a férfiakkal azonos jogot élvezhessenek. • A jogszabályok célja:megszüntessék a nők férfiakhoz viszonyított hátrányos helyzetét,mind a köz-és mind a magánélet területén.

 12. 1947-es kampányban kiemelt szerepet tulajdonítottak a nők felé irányuló propagandának. • 1947-es választási eredményeket értékelve a kommunista párt nőpolitikájának sikereként tüntette fel,hogy a 402 képviselő között 71 nő található. • A nők 14. életévük betöltésekor a férfiakhoz hasonlóan személyi igazolványt kaptak,így megváltozott társadalmi megítélésük. • A külön igazolvány személyiségi jogaik elismerését jelentette,és ettől kezdve a férjezett nők megszűntek a férj tartozékává válni. • A családon belül,mint szülők is egyenjogúvá váltak a férfiakkal

 13. 1945. novemberétől a nő is kinevezhető gyámnak vagy gondnoknak. • Az állampolgári jogok mellett a nők művelődéshez,pályaválasztásához és a férfiakkal egyenlő munkavállaláshoz való jogát is definiálták. • 1945.augusztus 18.-án megjelent rendelet lehetővé tette a nők számára is az állam-és jogtudományi karokra való bejutást. • 1946.október 21-én megjelent XXII. számú törvény valamennyi egyetem és főiskola kapuját megnyitotta a magyar nők előtt.

 14. Az új családjogi törvény • A családra vonatkozó törvények módosítása az egyik legjelentősebb gesztus,amely a magánélet területén is megtette az első lépéseket a nemek azonos elbírálása felé. • 1953.január 1-jén életbe lépő Családjogi törvény célja,hogy a családtagok között is megteremtsék az egyenlő elvárások elvét. • A házastársaknak a házasélet ügyeiben egyenlő jogaik és kötelezettségeik vannak. • A törvény a nő házasság utáni névhasználatát a feleség választására bízta. • A közös vagyonkezelés törvényi előírásai a házasságon belüli egyenlő gazdasági viszonyok megteremtésének jogi alapját hozták létre.

 15. Köszönöm a figyelmet!

More Related