html5-img
1 / 10

Framtidsverkstad

Framtidsverkstad. 1. Nätverksarbete 2. Sprida kunskap 3. Skapa goda rutiner 4. Identitetsskapande arbete. Samtalsserie. Prioritera följande saker som du tycker är viktigast i livet. skaffa eget boende/ flytta hemifrån ------ arbete ------

talor
Télécharger la présentation

Framtidsverkstad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Framtidsverkstad • 1. Nätverksarbete • 2. Sprida kunskap • 3. Skapa goda rutiner • 4. Identitetsskapande arbete

  2. Samtalsserie • Prioritera följande saker som du tycker är viktigast i livet. • skaffa eget boende/ flytta hemifrån ------ • arbete ------ • bilda familj dvs partner och barn ------ • ut och resa ------ • akademisk utbildning ------ • ha en meningsfull fritid ------ • skaffa pojkvän/flickvän ------ • vara självförsörjande dvs inte leva på bidrag ------ • vara ledig och njuta av livet ------ • ha nära vänner ------

  3. Ungdomar med db

  4. jämförelse Ungdomar med db Årskurs 9 Kunskap

  5. Frågor: Vad vill du bli när du blir ”stor”? Hur ska du göra för att förverkliga dina planer? Vilka begränsningar ser du? Vilken hjälp behöver du?

  6. Ut i verkligheten

  7. Ett måste?

  8. Uppgift • PARA IHOP RÄTT MYNDIGHET MED RÄTT INSATS • A. Försäkringskassan 1. Ledsagare • 2. Handikappersättning • B. Arbetsmarknadsstyrelsen 3. Vit käpp • 4. Tolk • C. Kommun 5. A-kassa • 6. Färdtjänst • D. Landsting 7. Dövkonsulent • 8. Studiebidrag • 9. Kuratorskontakt • 10. Arbetshjälpmedel • 11. Lönebidrag • 12. Mobilityträning Ett sätt att medvetandegöra och att återkomma till OBS två av insatserna hör varken till A, B, C eller D

  9. Vem ska lära mig följande: Mitt personnummer Min adress Min postadress med postnummer Hur gamla mina föräldrar, syskon är Att kunna fylla i en ansökningsblankett

  10. Henrik Brink henrik@fsdb.org 0761-61 2002

More Related