1 / 8

LOREM IPSUM DOLOR SIT

A Sportkórház és az MLSZ együttműködése. In at eros non nulla gravida pulvinar non in metus . Proin mattis commodo enim , ac pharetra metus imperdiet sit amet . Curabitur est lorem , suscipit in tincidunt vel , volutpat accumsan nisi .

tanuja
Télécharger la présentation

LOREM IPSUM DOLOR SIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A Sportkórház és az MLSZ együttműködése Inateros non nulla gravidapulvinar non inmetus. Proinmattiscommodoenim, acpharetrametusimperdietsitamet. Curabitur est lorem, suscipitintinciduntvel, volutpataccumsannisi. Nullammetusleo, mattisutluctus non, aliquetnonjusto. Vivamus eget velitdolor, egetfaucibusleo. Maurisauctordolorquisorciornarelobortis eget et ligula. Utatnequeutjustovulputatemollis. Sedmalesuada, magnaultriciesadipiscinginterdum, liberoerosadipiscingjusto, a consequatmagnapurusinnunc. LOREM IPSUM DOLOR SIT Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Országos Sportegészségügyi Intézet . Proinlaoreetmetusacloremtincidunt fermentum.

  2. Az OSH informatikai fejlesztése • 2010. év: az OSH informatikai hálózatának kiépítési terve (központi szoftver és hardver) • 2011. év: létrehoztuk az OSEI-OSH-VKESZ Regisztert (szoftver) • 2012. év: a megyei rendelők Regiszterbe kapcsolása • 2013. év: a sportorvosok ellátása laptoppal, nyomtatóval és internet-eléréssel. (hardver) 2012. decemberében az EMMI 19,4 MFt támogatást nyújtott a hardverbeszerzéshez.

  3. OSH finanszírozási adatok2004 – 2012. év Millió Ft/év

  4. OSH adatok 2007 – 2012. év

  5. Az OSH fejlesztési célkitűzései • A sportorvosi rendelőkhöz rendelt gyermekgyógyász szakorvosok integrálása • KSI, OSEI • Egységes gyermek- és ifjúsági sportegészségügyi hálózat kialakítása egységes irányítás és koncepció kidolgozása mellett • Bozsik program

  6. Csapatorvosi feladatok • Szűrővizsgálatok irányítása és szervezése • Sérülések kezelése • Dietetikai tanácsadás • Versenyek, edzőtáborok szakorvosi felügyelete • Táplálék-kiegészítők alkalmazása?

  7. OSEI Terhelés-élettani laboratórium vizsgálati lehetőségei • Kamerás biomechanikai mozgáselemzés • Sportpszichológiai vizsgálat • Digitális jegyzőkönyv • Konzultációval és tanácsadással egybekötött értékelés • Anyagcsere vizsgálatok • Vizeletvizsgálat (PH, Keton, Protein) • Edzéstervezés • On-line paraméterek napi webes feldolgozása, adatmenedzsment • Speed Court - labdajátékoknál (robbanékonyság, fordulékonyság, reakcióidő, rugalmasság vizsgálata) • HRV-RR analízis • Spirometria • Reakció idő mérése • Terheléses reakcióidő mérése • Terheléses ergometria • Terheléses spiroergometria • Oxigén szaturáció mérése • Laktát mérés • Antropometria • Talpnyomás diagnosztika • Vállöv statikai vizsgálata • Gerinc vizsgálata • Sportág specifikus pályateszt • Biomechanikai vizsgálatok • Sportágspecifikus biomechanikai vizsgálatok EMMI támogatás 50 MFt értékben eszközvásárlásra

  8. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

More Related