Download
jihoz padn asie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JIHOZÁPADNÍ ASIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
JIHOZÁPADNÍ ASIE

JIHOZÁPADNÍ ASIE

606 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

JIHOZÁPADNÍ ASIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JIHOZÁPADNÍ ASIE Islám, ropa, oblast napětí

 2. I. Přírodní podmínky • Největší poloostrov světa…………….. • K Evropě se přibližuje další poloostrov………... • Ve Středozemním moři leží ostrov………… • K Atlantickému oceánu patří dvě moře…….a …….. • K Indickému oceánu patří rovněž dvě moře……a…… • Hluboko do pevniny zabíhá záliv…………….. • Nejnižším místem v Asii (- 400 m) je………….. • Významnou nížinou je. …………… • Protékají ji dvě řeky……….a…………… • Ostrov Malá Asie vyplňuje pohoří……. a zemi Irán pohoří…………… JZ Asie leží v subtropickém pásu (poušť, středomořská vegetace), bezodtoké oblasti (vádí).

 3. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY • Arabský poloostrov, poloostrov Malá Asie, ostrov Kypr • pohoří Taurus, pohoří Elborz • Mezopotámská nížina (řeky Eufrat a Tigris) • Mrtvé moře (jezero), – 400 m nad mořem • pouště

 4. HOSPODÁŘSTVÍ • zemědělství: (intenzivní závlahové) středomoří = citrusy, Mezopotámská nížina = obiloviny, oázy = datle, horské oblasti = pastviny. • Průmysl: ropné státy (největší zásoby na světě) x zaostalé (Jemen, Omán) a vyspělé (Izrael, Kypr). • Doprava: námořní doprava (ropné terminály).

 5. OBYVATELSTVO • Starodávné civilizace (Mezopotámie, Řím, Byzantská říše aj.). • Nerovnoměrné a řídké osídlení. • Arabové, náboženství = Islám (+ křesťané, Judaismus). • Problémy – nedostatek vody, terorismus, rasové a náboženské nepokoje.

 6. IV. Státy JZ Asie zahrnuje 15 států na: Arabském poloostrově, Malá Asie, Irán a ostrovní Kypr. Takže které to jsou?

 7. Samostatná práce (řešení) • Doplň chybějící informace (použij učebnici): • V celé oblasti převažují muslimové, výjimku tvoří pouze stát……., kde převládá…… náboženství. • Rozmístění obyvatel v JZ Asii ovlivňují dva činitelé:……a……… • Nejvíce ropy na světě těží………(…..mil.tun/rok) • Které státy mají výkonné hospodářství i bez těžby ropy……….a…….. • Tato oblast je typická svými konflikty, které znáš……. • Nejrozšířenějším náboženstvím je……., jak se nazývá jeho zakladatel……., kolik věřících má v současnosti……. (?. místo), co je to Korán…..a co je Šári´a…… a co ramadán ……..

 8. Řešení samostatné práce • Doplň chybějící informace (použij učebnici): • V celé oblasti převažují muslimové, výjimku tvoří pouze stát IZRAEL, kde převládá ŽIDOVSKÉ náboženství. • Rozmístění obyvatel v JZ Asii ovlivňují dva činitelé:PŘÍRODNÍ PODMÍNKY a TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ ROPY. • Nejvíce ropy na světě těží SAUDSKÁ ARÁBIE (420 mil.tun/rok) • Které státy mají výkonné hospodářství i bez těžby ropy: IZRAEL a KYPR • Tato oblast je typická svými konflikty, které znáš: Izrael x Palestina, Irák x Irán, Irák x Kuvajt, Irák x USA aj. • Nejrozšířenějším náboženstvím je ISLÁM, jak se nazývá jeho zakladatel MOHAMED, kolik věřících má v současnosti 700 MIL. (2. místo), co je to Korán – SVATÁ KNIHA a co je Šári´a – ZÁKON S PRAVIDLY CHOVÁNÍ a co ramadán – POSTNÍ MĚSÍC

 9. AFGHÁNISTÁN – největší výrobce heroinu na světě, fundamentalistické islámské hnutí Taliban ovládá horské oblasti

 10. ÍRÁN – hl.město Tehrán (8 mil.obyv.), 70 mil.obyvatel, dříve Persie, bohaté zásoby ropy, vývoz ropy a rozinek, napětí s USA kvůli podezření na výrobu jaderných zbraní

 11. VÁLEČEK PERSKÉHO KRÁLE KÝRA II. S KLÍNOPISNÝM TEXTEM

 12. PERSEPOLIS

 13. IRÁK – hl.město Baghdád, v r.2003 vnikla US vojska do Iráku s cílem svrhnout režim Saddáma Husajna a nastolit demokracii, stav v zemi je stále neuspokojivý, hospodářství závislé na těžbě ropy

 14. BAGHDÁD

 15. SAÚDSKÁ ARÁBIE – hl.město Rijád, převážně poušť, bohatý stát, 95% vývozu tvoří ropa (1.světový vývozce), naopak dováží potraviny, podporuje USA v tažení proti terorismu, poutní místo islámu - Mekka KRÁL ABDALLÁH

 16. MEKKA MEKKA MEKKA MEKKA

 17. RÁS TANURA

 18. DALŠÍ STÁTY PERSKÉHO ZÁLIVU

 19. NĚCO O ROPĚ..….. • Proč je ropa důležitá? • Jaké chemické složení má ropa ? • K čemu se využívá? • Jak se dopravuje? • Kde jinde v Asii najdeme naleziště ropy? • Co znamená OPEC?

 20. SAE (Spojené arabské emiráty) –silný průmysl – ropa, cement, hliník, moderní přístavy a letiště, největší město Dubaj – umělé ostrovy a moderní stavby

 21. NEJDRAŽŠÍ HOTEL SVĚTA

 22. PALMOVÝ OSTROV

 23. DALŠÍ SKVOSTY DUBAJE

 24. OMÁN – důležitý přístav Maskat, ropa • KUVAJT – hospodářství trpí situací v Iráku, světový producent ropy • KATAR – 5% světových zásob ropy, stát velký jako Jihočeský kraj • BAHRAJN – malý ostrovní stát • JEMEN – rozvojová země

 25. ÚKOLY • Odhadněte: • 1. Kdo to je emír, šejk, sultán ?

 26. BLÍZKÝ VÝCHOD

 27. BLÍZKÝ VÝCHOD

 28. TERORISMUS

 29. BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY

 30. ÚKOL • Co si myslíš o terorismu ? • Za co nebo proti komu teroristé bojují ? • Může teroristický čin mít nějaký kladný význam ?

 31. SÝRIE • Chudý zemědělský stát s rostoucí těžbou ropy. Hl.město Damašek – jedno z nejstarších sídel na světě

 32. DAMAŠEK

 33. JORDÁNSKO Většina obyvatel v okolí řeky Jordán, těžba fosfátů, archeologické naleziště Petra.

 34. PETRA

 35. LIBANON • Náboženská válka rozvrátila dříve bohatou zemi. Pěstování pomerančů, oliv, tabáku.

 36. IZRAEL • Hl.město Jeruzalém, Židé – judaismus, arabsko-izraelské války, Palestinci (terorismus), průmyslově vyspělý stát, vřelý vztah s USA, centrum obchodu s diamanty.

 37. JERUZALÉM

 38. ZEĎ NÁŘKŮ

 39. KYPR • Ostrovní stát, subtropické podnebí, obyvatelstvo: Řekové a Turci = politické rozdělení ostrova na 2 části, cestovní ruch.

 40. TURECKO • Hl.město Ankara. Rozkládá se v Evropě i v Asii (poloostrov Malá Asie), hornaté území, světově významná těžba chrómu. Zemědělství: chov ovcí a skotu, citrusy, cukr.třtina. Členství v NATO, usiluje o vstup EU. Konflikt s kurdskou menšinou. Významné město: Istanbul

 41. ISTANBUL - MĚSTO DVOU SVĚTADÍLŮ

 42. CHRÁM HAGIA SOFIA

 43. PAMUKKALE

 44. ÚKOLY • Sestavte tabulku zeměpisných rekordů v oblasti jihozápadní Asie: největší stát, nejlidnatější stát, nejmenší stát, hospodářsky nejrozvinutější stát, stát s největší těžbou ropy, nejlidnatější město, nejvyšší hora, nejníže položené jezero, největší poušť

 45. ÚKOL • Uveď v jakých částech JZ Asie, popřípadě v jakých státech žijí tyto národy: • Turci • Arabové • Židé • Kurdové • Peršané