Download
looduskaitse haridust kogemusi eesti looduskaitse seltsis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Looduskaitse haridustöö kogemusi Eesti Looduskaitse Seltsis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Looduskaitse haridustöö kogemusi Eesti Looduskaitse Seltsis

Looduskaitse haridustöö kogemusi Eesti Looduskaitse Seltsis

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Looduskaitse haridustöö kogemusi Eesti Looduskaitse Seltsis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Looduskaitse haridustöö kogemusi Eesti Looduskaitse Seltsis ARVO IITAL arvoital@edu.ttu.ee

 2. Õpetajate looduse suvekoolid • Alates 1968. aastast igal aastal • Vigalas, Jänedal. Kose-Uuemõisas, Loksal • Koostöös haridusministeeriumiga • Mitte ainult bioloogia-geograafiaõpetajad, ka näiteks koolijuhid. • Kokku ca 1600 pedagoogi.

 3. Õpetajate looduse suvekoolid • Lähtepunkt: arukas looduskaitse vajab teadmistega inimesi, kes loodust tunnevad. • Kahenädalased, rühmade kaupa. • Tasemel juhendajad (H. Mürk, E. Loigu, S. Eilart, H. Relve, J. Eilart jt.)

 4. Õpetajate looduse suvekoolid •  Õppus otse looduses – valdavalt mitte siseruumides loengutele tuginev • Omal ajal täiesti uudne • Suhteliselt vähem osavõtjaid linnadest, eriti Tallinnast

 5. Maastikuhoolduse alane haridustöö • Sellealane haridus praegu praktiliselt olematu • Aetakse segi kodukaunistamisega • Juba 1967.aastal toimus Ilmatsalus esimene ülevabariigiline põllumajandusliku maastikuhoolduse konverents

 6. Maastikuhoolduse alane haridustöö • Esimesed maastikuhoolduse kaugõppekursused majandite esindajaile said teoks 1973.aastal (60 osavõtjat). • Tallinnas käsitleti Eesti maastike liigestust ja paikset eripära (Endel Varep) ning maastikuhoolduse ökoloogilisi (Jaan Eilart) ja esteetilis-kujunduslikke aluseid (Ethel Brafmann, Toivo Jürgens).

 7. Maastikuhoolduse alane haridustöö • Järgnevatel õppekogunemistel tehti praktilisi töid Järvseljal ja Räpinas, läbiti õppeekskursioonina kogu Eesti, et tutvuda maastikuhooldusliku projekteerimise ja kujundamisega maa-asulates, farmide ümbruses maaparandusobjektidel jne.

 8. Maastikuhoolduse alane haridustöö • Kursuslased koostasid ka iseseisva töö, mida seminaril analüüsiti • Kuna sellised suure õppemahuga kursused olid esimesed sellelaadsed, koostati nende jaoks ka vastav katseline õppeprogramm

 9. Maastikuhoolduse alane haridustöö • Talude taastekkega töötati 1992. aastal välja maastikuhooldusliku kodukaunistuse põhimõtted (Arnold Erm ja Jaan Eilart)  

 10. Sügisesed metsa- ehk maastikuhoolduse päevad • Evitati 1970. aastast seltsi osakondades • Põhitaotlus oli asulalähiste maastike korrastamine enne talve tulekut • Eelkõige rekreatiivse koormuse all olevate puhke- ja kaitsemetsade ning muu haljasvööndi korrastamine. • Ka hariv aspekt oluline

 11. Koolimetskonnad • Esimene tegevusjuhend töötati välja 1973 (Vello Denks) • Laste metsa alaste teadmiste parandamine ja metsahooldustööd

 12. Looduse õpperajad. • Eesti esimene õpperada Tilleorus 1962. aastal (kavandaja geograafia-diplomand K. Toomingas-Saare) • Rajast ilmus prospektilaadne kirjeldus 1963.a. (esimene omalaadne Eestis)

 13. Looduse õpperajad. • Järgnevail aastail tegelebki metoodikaga ja radade projekteerimisega Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ring ning asutamisest alates ka Looduskaitse Selts. • Eesti kogemusele tuginedes valmib 1977.a. ka esimene rada Soomes Ahvenisto oosidel. • Seltsi kokkutulekutel oli traditsiooniks uue õpperaja mahamärkimine

 14. Looduskaitse õppekeskused • Pähnis, Tuhalas, Tallinnas, Orissaares

 15. Loodus ja kultuur • 1983. aastal toimus Tallinnas sümpoosion “Kujutav kunst ja fotograafia looduskaitsehariduse vahendina” • Sümpoosioni tulemusena võeti vastu “Tallinna deklaratsioon”

 16. Loodus ja kultuur • Kutsuti üles enam kasutama esteetilisi vahendeid loodustunnetlikus kasvatus- ja haridustöös, kunsti kaudu inimese loodussoodumuste arendamist. • kujutav kunst, muusika, teater, poeesia, kino jne

 17. Loodus ja kultuur • Seltsi omaaegsed õppesõidud sellest paljuski lähtunud • Ka Looduse Omnibussi korraldajad

 18. Tammelehe viktoriin • Eesti Televisioonis 1967-68

 19. Tänan