Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) August 2011 – August 2012, Canionul Şapte Scări, Braşov PowerPoint Presentation
Download Presentation
ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) August 2011 – August 2012, Canionul Şapte Scări, Braşov

ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) August 2011 – August 2012, Canionul Şapte Scări, Braşov

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) August 2011 – August 2012, Canionul Şapte Scări, Braşov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) August 2011 – August 2012, Canionul Şapte Scări, Braşov Tema proiectului este implicarea tinerilor care s-au format, iniţiat ca lideri prin activităţile desfăşurate până în prezent, în problemele de ecologie şi mediu legate de Canionul Şapte Scări. Proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu prin „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului”

  2. ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) • Obiectiv general • Educarea şi conştientizarea tinerilor şi actorilor locali din domeniile artă, politică, mass-media, ONG-uri, leadership, mediului şi administraţiei locale, în vederea protejării mediului înconjurător. • Obiective specifice • Instruirea tinerilor participanţi în vederea dezvoltării de proiecte în vederea protejării mediului • Întreţinerea şi protejarea traseului turistic Canionul Şapte Scări, prin realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului • Ecologizarea zonei Canionul Şapte Scări cu ajutorul participanţilor la tabere şi a voluntarilor • Crearea unui mediu propice în care liderii de mâine să interacţioneze, să comunice şi să se informeze despre leadership, ecologie, mediu, şi despre problematica domeniului de interes comun. • Oferirea unei modalităţi de recreere şi informare tinerilor participanţi la tabere • Facilitarea creării unei reţele de tineri lideri, care ulterior îşi pot coordona eforturile în vederea determinării progresului zonei în care acţionează. • Educarea tinerilor în vederea adoptării unei atitudini constructive şi dezvoltării proactivităţii, abilităţilor de leadership, eficienţei personale, abilităţilor de prezentare în public prin simulări şi ateliere practice. • Punerea în valoare a Canionului Şapte Scări şi transformarea într-un obiectiv turistic de referinţă pentru zona Braşovului • Promovarea zonei Canionului Şapte Scări prin intermediul participanţilor la tabere, a site-ului www.saptescari.ro, a broşurilor de informare şi celorlalte mijloace de mediatizare

  3. ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) Grupurile ţintă Comunicarea cu cetăţenii pe problematica leadershipului şi ecologiei este un proces dificil, care adesea aduce conotaţii negative, deoarece modificările de comportament sunt foarte lente şi necesită un efort susţinut din partea publicului. Asociaţia „Şapte Scări” a încercat să se adreseze unui segment cât mai larg de public, dar axându-se în principal pe comunicarea cu tinerii, deoarece s-a dovedit a fi mult mai eficientă promovarea unui comportament de lider în rândul acestora, decât încercările de modificare a percepţiei în rândul adulţilor. Astfel, beneficiarii proiectului E.C.O.L.E. sunt împărţiţi pe următoarele segmente: Beneficiari direcţi - Liceeni - Studenţi (de la universităţi de profil) - Practicieni din domeniile de interes ale proiectului Beneficiari indirecţi - populaţia judeţelor din care provin participanţii la tabere - populaţia judeţului Braşov - turiştii din Canionul Şapte Scări Proiectul “ECOLideri Europeni” se adresează următoarelor segmente de colaboratori: - Reprezentanţi ai administraţiei locale - Reprezentanţi ai agenţiilor de management de mediu - Reprezentanţi din sectorul privat (operatori de turism, agenţi economici din zonă, ONG-uri de mediu din ţară şi străinătate) - Manageri de top

  4. ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) Activităţile derulate în cadrul proiectului În cadrul proiectului E.C.O.L.E. se vor organiza 24 de tabere într-un interval de 12 luni. Aceste tabere se vor adresa potenţialilor tineri lideri din următoarele domenii de interes: - artă (fotografie, pictură, sculptură, film, teatru, literatură) - politică - mass-media (presă, radio, TV, online) - ONG-uri Taberele vor fi organizate bilunar în zona Canionului Şapte Scări şi în cadru lor vor participa 30 de tineri lideri/tabără din domeniile menţionate mai sus, în total 720 de tineri. În cadrul taberelor, tinerii vor învăţa cum să adopte o atitudine constructivă şi îşi vor dezvolta proactivitatea, abilităţile de management de proiect, eficienţa personală, abilităţile de prezentare în public prin simulări şi ateliere practice. Pregătirea liderilor de mâine va fi realizată de instructori cu experienţă corespunzătoare în domeniile vizate, care au mai participat la programe similare şi au publicat articole de specialitate.

  5. ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) • Criteriile de eligilitate pentru participanţii la proiectul ECOLE • sunt: • - Potenţial de leadership • Vârsta: 18-35 ani • Posibilitatea diseminării informaţiei în mediul în care îşi desfăşoară activitatea • Interes in vederea protejarii mediului. • Se pot inscrie tineri care doresc sa cunoasca modul prin care domeniile: arta, politica, ONG-urile, Mass Media, se pot implica in protejarea mediului, liceeni (varsta minima - 18 ani) , studenţi , practicieni din domeniile de interes ale proiectului (arta, politica, ONG, Mass Media). Taberele vor fi organizate la pensiunea Casa Ezio din Brasov. Detalii despre locatie si alte informatii pe: www.casa-ezio.ro Durata unei tabere este de 6 zile, cu intrare duminica si iesire vineri. Taberele sunt gratuite, costurile de cazare, masa si transport sunt suportate de organizatori.

  6. ECOLideri Europeni (E.C.O.L.E.) Inscrierile se fac pe site-ul www.saptescari.ro

  7. Contact Asociatia 7 Scari E-mail : office@saptescari.ro Tel.: 0762332056 Adresa: Loc. Brasov, str. Forjei nr.4 bl. 26 ap. 2, jud. Brasov,cod postal 500159