Download
xiv ders notlar merkezi ve do u avrupa lkelerinde ekonomik d n m n temel zellikleri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XIV. Ders notları: MERKEZI VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERINDE EKONOMIK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLIKLERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
XIV. Ders notları: MERKEZI VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERINDE EKONOMIK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLIKLERI

XIV. Ders notları: MERKEZI VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERINDE EKONOMIK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLIKLERI

343 Views Download Presentation
Download Presentation

XIV. Ders notları: MERKEZI VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERINDE EKONOMIK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLIKLERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. XIV. Ders notları: MERKEZI VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERINDE EKONOMIK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLIKLERI Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi “DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİ ” dersi Öğr. Gör. Elşen Resul oğlu BAĞIRZADE BAKÜ -2011

  2. MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ • Arnavutluk, • Bulgaristan, • Hırvatistan, • Çek Cumhuriyeti, • Makedonya, • Macaristan, • Polonya, • Romanya, • Slovakya, • Slovenya, • Estonya, • Litvanya, • Letonya, • Sırbistan, • Bosna Hersek

  3. AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI “Transition Report-1999” • “... Merkezi planlama, merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin, Baltik Cumhuriyetlerinin ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ekonomik yapıları üzerinde son derece yıkıcı etkileri olmuştur. Gelişmemiş sektörlerde ağır sanayileşmeye özel önem verilmiş ve kapalı bir ticari blok içerisinde aşırı uzmanlaşmaya gidilmiştir. Bölgede, özel mülkiyet ve kar amaçlı üretim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ancak, bu dönemde, merkezi planlamanın uygulandığı ülkeler arasındaki farklılık daha da artmıştır. Merkezi planlama ile 1945’den tanışan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Baltik Cumhuriyetlerinde dönüşüm süreci, 70 yıllık merkezi planlama geçmişine sahip Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine nazaran daha kolay olmuştur...”

  4. DÖNÜŞÜM ÖNCESİ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ • Avrupa Birliğine coğrafi yakınlıkları, • Çok uzun süre merkezi planlamanın etkin olmaması, • Halkın serbest piyasa konusunda bilgi sahibi olması.

  5. DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İKİ AYAĞI • İstikrara kavuşma, • Yeniden yapılanma

  6. DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE AB’nin BU ÜLKELERE YÖNELİK POLİTİKASI • Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile ticareti serbestleştirmek, • Sanayi, bilim ve teknik alanda işbirliği, • Mali yardım programı.

  7. KAYNAKLAR • İbrahim ÖRNEK, Seyhan TAŞ, Metin YILDIRIM, Geçiş Ekonomileri, Bursa, 2009 • Betül DURAL, Geçiş Ekonomileri: Plandan Piyasaya, İstanbul, 2007 • Hasan YAVUZ, Geçiş Ekonomileri, Gelişmekte olan Ülkeler ve Türkiye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005 • http://www.wikipedia.org – ONLINE Ensiklopedi