1 / 28

פרוייקט בניתוח מערכות מידע

פרוייקט בניתוח מערכות מידע. מגישים: זיו סיוון 28413870 קובי דאבי 32057192 אורית לוי 38312427 זיו בורנשטיין 27181593 קרן גיסין 32300568. מבוא. העבודה מתמקדת בחברת SAP MANAGE , חברת בת של SAP תוך שימת דגש על: הארגון וסביבתו,

ted
Télécharger la présentation

פרוייקט בניתוח מערכות מידע

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. פרוייקט בניתוח מערכות מידע

 2. מגישים: • זיו סיוון 28413870 • קובי דאבי 32057192 • אורית לוי 38312427 • זיו בורנשטיין 27181593 • קרן גיסין 32300568

 3. מבוא • העבודה מתמקדת בחברת SAP MANAGE , חברת בת של SAP תוך שימת דגשעל: • הארגון וסביבתו, • פיתוח המוצר SAP BUSINESS ONE על יכולותיו והמודולים שלרשותו, • מדיניות החברה - בהיבטי פיתוח, שיווק והיבטים פונקציונליים • וכן ניתוח וביקורת של הצוות אודות מדיניות החברה.

 4. הארגון וסביבתו • חברת SAP • חב' התוכנה השלישית בגודלה בעולם • עוסקת בפיתוח מערכות ERP לניהול משאבי הארגון • חברת SAP Manage • בתחילה: Top Tier "מנהל"  רכישה ע"י SAP. • חברת בת של SAP, מוצר הדגל הוא SAP Business One • חטיבה הפונה לשוק חברות קטנות-בינוניות (SMB). • שירותי תמיכה והדרכה ל- SAP Business One (SBO).

 5. הארגון וסביבתו • ענף ה- ERP (Enterprise Resource Planning) • מאחד את כל מערכות המחשוב של הארגון בתחומים שונים כגון פיננסים, כח אדם, שיווק, ייצור לוגיסטיקה ועוד. • תוכנות ה- ERP מאפשרות לארגונים לעשות אינטגרציה בין מחלקות ולארגן תהליכים. • מאפשרות הרחבתפונקציונליות המערכת גם אל מחוץ לארגון ע"י רכישת מרכיבים נוספים. • שווי שוק התוכנות לעסקים מוערך כיום בכ- 40 מיליארד דולר.

 6. הארגון וסביבתו • מדיניות עיסקית • בתפיסה האסטרטגית של SAP וכפועל יוצא של SAP MANAGE • הפורטל הארגוני משתלב כמכשיר לשבירת מחיצות בין מערכות המידע • של המחלקות השונות ונותן לעובדים גישה למידע שעד כה לא נחשפו • אליו, תוך מודעות לצורך הגובר והולך בחיבור היישומים של הארגון עם • אלה של השותפים, הספקים והלקוחות.

 7. הארגון וסביבתו • מדיניות עיסקית...המשך • שוק המטרה של SAP MANAGE מכוון ל- Advance SMBs אשר מהווים כ- 99.3% מהחברות בשוק. • צורכי שוק זה דורשים פתרונות טכנולוגיות מחשוב מוכנים לשימוש אשר יתאימו לארגונים בצורה הטובה ביותר. • לפלח שוק זה מציעה SAP MANAGE את פתרון התוכנה SAP BUSINESS ONE אשר אימצה תפיסה של מוצר מדף פשוט, זול יחסית וקל להפעלה אשר מאפשר למשתמש המעוניין בכך יכולות התאמה אישית טובות למדי.

 8. הארגון וסביבתו • NESS ושותפים עסקיים של החברה • NESS – נציגות SAP בישראל, מפעילה מרכז תמיכה והדרכה. • התקשרות למתן פתרון כולל, מגוון ומותאם ללקוח. • 5 מישורי שותפות עסקית: א. שותפי יישום ב. שותפי הדרכה ג. שותפי טכנולוגיה ד. שותפי בדיקות ה. שותפים עם מוצרים משלימים

 9. הארגון וסביבתו • שותפים עסקיים... המשך • שותפי יישום: יישום והטמעת מערכת SBO כמערכת תומכת תהליכי עבודה. • שותפי הדרכה: חברת NESS מפעילת מרכז ההדרכה היחיד המאושר ע"י SAP. • שותפי טכנולוגיה: מוצרים ותמיכה בטכנולוגיה ובתוכנות ה- ERP – • חומרה, מסדי נתונים, מערכות אחסון, רשתות וטכנולוגיה ממוחשבת ניידת.

 10. הארגון וסביבתו • שותפים עסקיים... המשך • שותפי בדיקות: בדיקת מוצרים – QA, QC, Usability tests, ויזואליזציה • שותפים עם מוצרים משלימים: מתן מענה כולל המותאם לדרישות הלקוח, על פי תחומי עיסוקו • לדוגמא: • תוכנה לניהול רכוש קבוע ותפעול, • דו"חות כספיים, גרפים, • תיחקור וניתוח נתונים, • עמדת מכירה ניידת, מסופונים, • מדבקות דיוור, • ארכיון וניהול מסמכים אלקטרוני, ועוד...

 11. הארגון וסביבתו • סביבה תחרותית - רמת המאקרו • חזית כלכלית – השפעת המערכת הכלכלית על שוק מוצרי הטכנולוגיה • חזית טכנולוגית – השפעת ההתפתחות הטכנולוגית על החברות השונות • סביבה תחרותית - רמת המיקרו • יכולת כלכלית וטכנולוגית – האופן בו מסוגלת החברה לתת מענה לבעייה במסגרת היכולות שלה • מתחרים – בשוק הבינ"ל (אורקל ומיקרוסופט) והמקומי (חשבשבת, פיננסית, אינטגרל)

 12. תוצרי הפיתוח ומערכות המידע בארגון • רקע • מערכת SBOמסייעת למנהלים במיצוי המידע ומלווה את תהליך • קבלת החלטות. • מכסה את מכלול פעילויות הליבה הנדרשות לעסק מסוג SMB.

 13. תוצרי פיתוח ומערכות המידע בארגון • עקרונות המקנים יתרונות למוצר • קלות הניווט במידע באמצעות ממשק אינטואיטיבי ונוח • יכולות COLLABORATION – שיתוף קבוצות עבודה • דוחות ומסמכים הניתנים להתאמה • מערכת התראות מקוונת • מערכת CRM לניהול הזדמנויות מכירה • מערכת רב-מטבעית מלאה ורב שנתית • ממשק ייחודי לשילוב תוכנות נוספות (OBServer)

 14. תוצרי פיתוח ומערכות המידע בארגון • מודולים במערכת • מנהלה – הגדרות בסיסיות • כרטסת – ניהול תנועות כספיות • מכירות/קניות – מידע אודות תהליך המכירות והקניות • כרטיסים – ניהול פרטי הלקוחות • בנקים – ניהול חשבונות הבנק

 15. תוצרי פיתוח ומערכות המידע בארגון • מודולים במערכת... המשך • מלאי – ניהול פריטים במערכת • ייצור – תיעוד הוראות עבודה • תמחיר – ניתוח תמחירי פעילויות • דוחות – הפקת חתכים אודות מצב העסק.

 16. תוצרי פיתוח ומערכות המידע בארגון יכולות מתקדמות במערכת • Drag & Relate - מחולל דוחות בשיטת "גרור ויחס" – גרירת שדות והפקת דוח אוטומטית. • ניהול שדות משתמש – UDF – הוספה בלתי מוגבלת של שדות לשימוש הלקוח • מודול שירות – סיוע למחלקת השירות • מודול משאבי אנוש – תיעוד בחתכים מתקדמים של נתוני המשאב האנושי

 17. ניתוח אסטרטגיית ומדיניות הארגון • מדיניות החברה מתחלקת למספר אשכולות המייצגים מישורים שונים של זוויות מבט של הנהלת החברה: • אשכול פיתוחי טכנולוגי • אשכול שיווקי • אשכול פונקציונלי

 18. ניתוח אסטרטגיית ומדיניות הארגון • אשכול פיתוחי וטכנולוגי • פיתוח אופקי של תשתית ג'נרית ומודולרית ללא עיסוק ברובד הדיסציפלינרי הספציפי המותאם כחליפה לדרישות לקוח. • השלמת המוצר נעשית באמצעות שותף עסקי, חברת NESS התופרת חליפה בהתאם לדרישות הלקוח תוך התבססות על תשתיות מוצרי SAP MANAGE. • תהליך פיתוח מקיף – הגדרת מוצרים חדשים, עדכון מוצרים קיימים ותחזוקתם.

 19. ניתוח אסטרטגיית ומדיניות הארגון • אשכול פיתוחי וטכנולוגי... המשך • תהליך המשלב מחלקות שונות בחברה – ניהול מוצר, פיתוח ובקרת איכות. • ממשק משתמש – נוח, ידידותי וקל להפעלה, מותאם לסביבת חלונות. • טכנולוגיה מתקדמת המבוססת על המודל האבולוציוני.

 20. ניתוח אסטרטגיית ומדיניות הארגון אשכול שיווקי • אסטרטגיה של בידול, המדגישה: • מענה גמיש לצורכי העסק. • ממשק חלונאי המאפשר קלות הניווט במידע. • עריכת כנסים והשתתפות בתערוכות.

 21. ניתוח אסטרטגיית ומדיניות הארגון • אשכול פונקציונלי • בניית מרכז הדרכה: • פיתוח מערכי הדרכה ללקוחות. • כתיבת מדריכי משתמש. • הקמת מחלקת תמיכה: • תמיכת לקוחות והדרכות תוכנה. • סיוע בתהליכי פיתוח טרם יציאת גרסה חדשה. • ריכוז בקשות מלקוחות והעברתם לגורמי פיתוח ועיצוב.

 22. ניתוח אסטרטגיית ומדיניות הארגון • הסריג האסטרטגי • החברה ממוקמת ברביע האסטרטגי – • מפתחת באופן שוטף • משמרת את הקיים גבוהה החשיבות האסטרטגית של מערכות המידע הקיימות בית חרושת אסטרטגי תפנית תמיכה נמוכה גבוהה פוטנציאל החשיבות האסטרטגית של מערכות המידע

 23. ביקורת על מדיניות החברה • אסטרטגיה • נובעת, בדרך כלל, מהחלטות בדרגים הגבוהים של החברה, הטיפול בה דורש שינוי מהותי בצורת העבודה והחשיבה של הארגון. הביקורת על מתודולוגיית הפיתוח ועל השיווק נוטה, באופן טבעי, לכיוון האסטרטגי. • טקטיקה • נובעת, על פי רוב, מההחלטות המנהלים בחברה, לגבי המוצר, הן בהיבטים מנהליים והן בהיבטים טכניים. ביקורת זו מופנית לכיוון הפונקציונלי של המערכת.

 24. ביקורת על מדיניות החברה • מתודולוגיית פיתוח • מיקור חוץ - ההסתמכות על שותפים עסקיים חיצונים לצורך התאמת המוצר ללקוח היא נקודת תורפה. • מוצר מדף - עלויות ההתאמה לארגון ספציפי יכולות להרתיע. • מחד יתרון במיקוד החברה ביכולות ליבה, ללא עיסוק בספציפיקציות ומאידך פיתוח מוצר אחד על בסיס שני פיתוחים עשוי לפגוע בשלימות המוצר ובאיכותו.

 25. ביקורת על מדיניות החברה • שיווק • אסטרטגיה שיווקית - החברה פונה ללקוחות עסקים בינוניים וקטנים, ומפסידה את שוק המיקרו עסקים.

 26. ביקורת על מדיניות החברה • פונקציונליות • שדרוג - בעייתיות בשדרוג לאחור (Down-Grading), ובשדרוג גרסאות סטנדרטי (Up-Grading). • תמיכה - מספר שעות מצומצם, וזמן תגובה ארוך (לטענת • המשתמשים). • תשתית - רמת מורכבות גבוהה של התשתית הנדרשת לצורך התקנת המערכת. • מורכבות - רמת מורכבות גבוהה של המערכת, התפעול אינו טריויאלי או מיידי. • פונקציות שונות - פונקציונליות חסרה של המערכת (שמקבלת מענה אצל המתחרים).

 27. סיכום • מיקוד חברת SAP MANAGE נעשה במספר מישורים אשר נגזרים ישירות מהאסטרטגיה ומדיניות החברה: • מיקוד ביכולות הליבה - פיתוח מוצרי תשתית גנריים ומודולריים • שותפויות עסקיות – הפעילויות נעשות ע"י שותפויות עיסקיות עם חברות אחרות, בראשן NESS. • שמירה על קו מוצרים בסטנדרטים גבוהים – מותאם ומשופר מגירסא לגירסא על פי מחקר וצרכי לקוחות. • טיפוח קשרי לקוחות – באמצעות מספר מנגנונים שיווקיים מתקדמים ומתן שירותים מגוונים.

 28. סיכום • המלצות לפעולה • הרחבת קו המוצרים לפתרונות ספציפיים המותאמים לצורכי הלקוח. • העמקת השותפות העיסקית עם חברת NESS על מנת שתסייע ביכולות אשר אינן נוגעות ישירות ליכולות הליבה. • העמקת גוף המחקר והפיתוח על מנת לשמור על היתרון העיסקי והגדלת רף הכניסה לחברות מתחרות. • ביצוע ניתוח מעמיק של איומים והזדמנויות על מנת לבדוק האם מיקוד החברה נכון ביחס לחברות מתחרות.

More Related