1 / 12

Marketing introductie

Marketing introductie. Referentieboek: Marketing Management, de Essentie – Kotler & Armstrong. Cursusdoelen. U helpen begrijpen wat marketing precies is U helpen bij het uitvoeren van elementair marktonderzoek

tejana
Télécharger la présentation

Marketing introductie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Marketing introductie Referentieboek: Marketing Management, de Essentie – Kotler & Armstrong

 2. Cursusdoelen • U helpen begrijpen wat marketing precies is • U helpen bij het uitvoeren van elementair marktonderzoek • U helpen begrijpen hoe u uw marktomgeving kan analyseren en uw doelmarkt kan bepalen • U helpen bij het positioneren van uw product • U inzicht geven in de 4 P’s en hoe u dit werkmodel in de praktijk kan gebruiken • U de basis van marketingplanning tonen Rita Vos

 3. Cursusoverzicht • Wat is Marketing? • Marktonderzoek • Analyseren van bedrijfsomgeving • Kiezen van doelmarkten • Ontwikkelen van producten en diensten • Prijzen van producten en diensten • Distributie van producten en diensten • Promoten van producten en diensten • Marketing plan maken Rita Vos

 4. Belangrijkste termen en concepten Wat is marketing? Rita Vos

 5. Marketing • De verwarring • Marketing IS NIET zelfde als “verkopen en promotie maken” • “verkopen en promotie maken” = ONDERDEEL van marketing • Marketing = Het identificeren van klanten en hun noden = Het ontwikkelen van productaanbiedingen die zo naadloos mogelijk op de noden van die klanten passen = Het prijzen, verdelen en presenteren van dat aanbod zodat die de klant en het product zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk “in mekaar passen” ….. zodat “de verkoop” de ruil gemakkelijk kan afronden en blijven afronden Rita Vos

 6. Marketing • De bedrijfsactiviteit die zich specialiseert in het bevredigen van de noden en wensen van geselecteerde klanten door middel van ruil “productaanbod tegen geld”. • De bedrijfsactiviteit wordt ingezet om het bedrijf langetermijn leefbaar te maken en te houden • Voldoende product verkopen • Voldoende geld binnenkrijgen • Daar waar marketing zelf niet voldoende is, wordt het aangevuld/afgewerkt met “verkoop” • Marketing wetenschappers streven vrij algemeen naar minimale tot totaal afwezige inzet van “verkoop” Rita Vos

 7. Goederen • Marketing vertrekt van “het resultaat van bedrijfsactiviteit” • (Fysiek) Product = iets wat men kan aanraken • Dienst = ontastbaar voordeel voor klant • Idee = concept, beeld, manier van kijken, inzicht, .. • ……… • In de cursus noemen we dit alles “product” • Is zelfde in meeste handboeken Rita Vos

 8. Noden, wensen en vragen • Nood: “ik heb honger” • Noden zijn basis mensgebonden = universeel • Denkmodel: Maslow • Wens: “ik wou dat ik mosselen kon eten” • Zijn cultuurgestuurde, persoonlijke “vertalingen” van noden • Vraag: “voor mij een broodje kaas” • Zijn wensen gefilterd door de realiteit van de klant (beschikbaarheid, betaalbaarheid, passendheid, ..) Rita Vos

 9. Ruil Marketing is er op gericht “ruil” tussen een specifieke verkoper en een specifieke klant te “faciliteren” Iets van waarde voor klant Goed, dienst, idee, .. Koper Verkoper Iets van waarde voor verkoper Geld, krediet, werkkracht, … Rita Vos

 10. Marktomgeving leveranciers concurrentie Klimaat, infrastructuur,…. Iets van waarde voor klant Goed, dienst, idee, .. Verkoper Koper wetgeving Iets van waarde voor verkoper Geld, krediet, werkkracht, … Mode, trends, cultuur Economische & sociale condities Rita Vos

 11. Ruil maken  4P-activiteiten • Marketing Mix = ALLE activiteiten die een bedrijf kan controleren en sturen om bij de doelklant de “neiging tot ruil” te verhogen • 4 P’s = de marketing mix geordend in 4 groepen • Alles wat te maken heeft met product • Alles wat te maken heeft met prijs • Alles wat te maken heeft met distributie • Alles wat extra gedaan om effect 3 anderen te vergroten Rita Vos

 12. De P’s van marketing • Oervorm: 4 • Product, Prijs, Plaats, Promotie • Herschikkingen periode 1980-2000 • 5e P geïsoleerd door verschillende auteurs • Positionering  PR  people • Complete herschikking: • 6,7,8 … P’s • 7 R’s • …. Rita Vos

More Related