Download
inspanningstesten in de kinderrevalidatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inspanningstesten in de kinderrevalidatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inspanningstesten in de kinderrevalidatie

Inspanningstesten in de kinderrevalidatie

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Inspanningstesten in de kinderrevalidatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inspanningstesten in de kinderrevalidatie Annet Dallmeijer, Astrid Balemans Annemieke Buizer, Merel Brehm, Caroline Doorenbosch, Jules Becher A. Procee (BOSK) Afdeling Revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum Amsterdam

 2. CP - GMFCS Gross Motor Classification System (GMFCS I-V) I II III IV V

 3. Cerebrale Parese • CP: motorische stoornissen > fysieke beperkingen • Toegenomen energieverbruik tijdens lopen • Verminderde aerobe en/of anaerobe fitheid (deconditionering) • Zorgvraag (probleem patient) • Vermoeidheid bij lopen en dagelijkse activiteiten • Verminderde loopafstand en -snelheid • Objectieve meting: • Is klacht gevolg van een verhoogd energieverbruik of verminderde fitheid?

 4. Fitness in CP? CP

 5. Onderzoek en behandeling Patient needs (reported problems) Fatigue, Walking distance ↓ Assessment Physical examination, gait analysis, GMFM, PRO exercise physiology lab Treatment Spasticity, orthotics, SEML, training Evaluation Physical examination, gait analysis, activities, GMFM, PRO exercise physiology lab

 6. Lab based fitness meting • Labtour 2010: • (CAM Doorenbosch) • 12 Looplabs in NL/B • 5 x inspanningstest • Hoge mate van standaardisatie • Onderdeel van beweginglab in gespecialiseerd revalidatiecentrum

 7. Energie systems • ATP-PCr system > immediate • 15 - 20 seconden • Anaerobic glycolytic system > short-term • Glucose/ glycogen > lactid acid and energy • After 10 to 30 seconds < 2 min • Anaerobic capacity/power • Oxydative system (aerobic) > long-term • Requires presence of oxygen • After 2 - 3 minutes • Aerobic capacity

 8. 1. Energy cost lopen in CP Bron: • Brehm et al, 2007, 2008 • Scholtes et al 2006 • Betrouwbaarheid CP (gross EC): • GMFCS I-III (n=21) • ICC: 0.99 (n=13) • SEM : 0.17 (J/kg/m) ref

 9. Energy cost vs GMFM66

 10. 2. Aerobe capaciteit CP CP: GMFCS I (n=32), II (n=15), III (n=7) TD: n=31 Age: 7-13 yrs VO2max in CP: ≈ 80% of TD children

 11. VO2max (control) ↑ VO2 VO2max (CP) lopen rust Time Fysieke belasting (strain)

 12. Belasting (%VO2 max)

 13. 3. Anaerobe capaciteit CP CP: GMFCS I (n=61), II (n=38), III (n=16) TD: n=52 Age: 6-13 yrs 20s Wingate sprint Fietsergometer POmean 56% of TD GMFCS I 68% GMFCS II 47% GMFCS III 25% Significant between all groups

 14. Functionele associaties 1-minuut looptest Grof motorisch functioneren R=0.72 R=0.70

 15. Betrouwbaarheid Anaerobic capacity (n=22) Mean PO: 3.2 (1.6) W/kg ICC = 0.97, SEM = 7% Peak PO (W/kg): 4.3 (3.2) ICC = 0.94, SEM = 13% Aerobic capacity (n=8) VO2max: 40.0 (8.5) ml/kg/min ICC = 0.97, SEM = 4% POmax (W/kg): 2.4 (0.9) ICC = 0.98, SEM = 6%

 16. Kit4Fit: Implementatie-pilot • Pilot implementatie van inspanningsfysiologische metingen in de kinderrevalidatie: • Verbeteren van indicatiestelling voor, en evaluatie van behandeling van loopproblemen van kinderen met niet-progressieve motorische aandoening • Bepalen van haalbaarheid en klinische meerwaarde voor behandeling van loopproblemen • Financiering: ZonMw Innovatieprogramma Revalidatie • Duur: 1 jaar

 17. Kit4Fit - methode • Kinderen en jongeren (7-18 jr) met loopproblemen agv een motorische beperking (n=30) • Klachten over vermoeidheid en/of verminderde loopduur/afstand • Verwijzing door de revalidatiearts naar inspanningslab • Metingen van loopefficiëntie en/of aerobe en anaerobe fitheid • Metingen en interpretatie van testresultaten > laborant • Behandelplan > arts • loopefficientie (spasticiteitsbehandeling, orthese, SEML etc) • fitheid (training, leefstijladvies)

 18. Kit4Fit - evaluatie • Haalbaarheid (belemmerende en bevorderende factoren) • Percentage geslaagde tests, reden voor niet slagen van een test • Praktische uitvoerbaarheid (mn tijdsduur) • Ervaring patiënten • Klinische meerwaarde (door revalidatiearts) • Voor en na testuitslag • Behandelvoorstel + in hoeverre loopefficientie of fitheid de klachten veroorzaakt • Na testuitslag: vaststellen definitieve behandeling en meerwaarde tests

 19. Kit4Fit - eindproducten • Klinisch protocol • Aanvraagcriteria en screening procedure • Aanbevelingen voor testprotocollen en uitkomstmaten • Interpretatie van resultaten (referentiewaarden) • Implicaties voorbehandeling • Richtlijnen voor implementatie • Belemmerde en bevorderende factoren • Logistieke aanbevelingen • Eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor implementatie

 20. Metingen .. Astrid Balemans

 21. Metingen 1. Loop efficiëntie: 6 minuten lopen 2. Aerobe capaciteit– maximale inspanningstest • Anaerobe capaciteit– 20 sec Wingate test • Casus

 22. 1. Loop efficiëntie Protocol • 6-min lopen over een (ovaal) parcours • Op comfortabele loopsnelheid • Afstand en tijd > loopsnelheid • Mobiele ademgas analyse (VO2, VCO2, VE) • Cortex, Cosmed, Oxycon Mobile • Steady state inspanningsniveau

 23. Energie consumptie & cost • Energy/oxygen consumption • J/kg/min • ml/kg/min • Energy cost: normalized for walking speed • J/kg/m • ml/kg/m • NB: Energetic equivalent of oxygen: 1 L 02≈ 21 KJ (steady state required) • Gross versus net efficiency • Gross = rust + lopen

 24. 1. Steady state Steady state inspanningsniveau

 25. 2. Aerobe capaciteit Protocol • Maximale inspanningstest op een fiets ergometer • 1-min blokken tot uitputting • Continue meting van VO2 en Hartfrequentie VO2max (ml/kg/min) POmax (W/kg) rust submax max ↑ VO2 (in L/min) ↑ Power output (PO in Watt) 1-min Tijd 

 26. 2. Criteria maximale inspanning • Hart frequentie> 180 bpm • RER (VCO2/VO2) > 1.0 • Subjectieve tekenen van uitputting • VO2max is afhankelijk van de manier van testen • POmax is beinvloed door mechanische efficiëntie • ME = (geleverde vermogen/ energie verbruik) x 100

 27. 3. 20s Wingate test Protocol • Warming up op sub-maximale belasting • Load: individueel aangepast • 3x 5s sprints adaptatie aan de procedure en de optimale instelling te bepalen • Vliegende start @60rpm • 20 sec zo hard mogelijk fietsen tegen constante weerstand • Power output (W) = M (Nm) * ω (rad/sec) • Anaerobe capaciteit (power): W/kg

 28. Casus

 29. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Casus Meisje, 13 jaar oud Bilaterale spastische CP, GMFCS III Patiëntvraag: Snel vermoeid, loopafstand is +/- 50m. Vermoeidheid is een beperking voor haar loopafstand. Gebruikt een rolstoel voor afstanden > 50 m.

 30. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Extra informatie • Fysiotherapie: 45 min/ week, waarbij leren fietsen op een tweewieler (m.n. op-en afstappen), uithoudingsvermogen en krachttraining • 1 keer per week: Therapeutisch paardrijden. • 1 keer per week: zwemmen

 31. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Inspanningslab Vraag aan het inspanningslab: Ze heeft last van de snelle vermoeidheid tijdens het lopen waardoor haar loopafstand beperkt is. Wat is de oorzaak van de vermoeidheid? Is het met name een verminderde loop efficiëntie of een verminderde fysieke fitheid?

 32. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Resultaten: Loop test Loopsnelheid: 40,5 m/min (-45%) Bruto oxygen cost (loop efficientie): 0,48 ml/kg/m (+169%)

 33. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Fitness Aerobe capaciteit: VO2max: 34,5 ml/kg/min (- 22%) Anaerobe capaciteit: Mean Power: 2.8 W/kg (-53%)

 34. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine % VO2max Referentie tijdens lopen op comfortabele snelheid: 30% van VO2max Dit meisje: 57% van haar maximale VO2 opname

 35. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Conclusie inspanningslab Inspanningslab: - De loop efficiëntie is aanzienlijk verminderd bij een lage loopsnelheid - een verminderde aerobe capaciteit < een verminderde anaerobe capaciteit Aeroob trainen: fietsen, rennen, zwemmen etc. Overload: - Frequentie: 2-4x/ week - Duur (30-45min) minstens 5 min per sessie Intensiteit (60-80% maximale HR) Anaeroob trainen: sprinten, spellen incl. steppen, draaien, opstaan etc. Overload: - Frequentie: 2-3x/week - Intensiteit: maximaal - Sessies of 20-30 sec.

 36. center of excellence for pediatric rehabilitation medicine Conclusie / plan revalidatie arts - De loop efficiëntie is verminderd en is de voornaamste oorzaak van de verminderde loop afstand. SEML operatie is voorgesteld (EC + 169%!) indien ze voldoende gemotiveerd is voor revalidatie (op dat moment was ze dat niet) - Aerobic training continueren (22% verminderd) - Anaerobe training zoals interval en sprinttraining dient te worden toegevoegd aan fysiotherapie/training (53% verminderd, nodig voor lopen op korte afstanden)