1 / 8

Prezentacja

Prezentacja. Dziedzic Magdalena KrDzTo 1012a. Tekst niesformatowany (.txt).

temple
Télécharger la présentation

Prezentacja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Prezentacja Dziedzic Magdalena KrDzTo 1012a

  2. Tekst niesformatowany (.txt) ZYCIORYSNazywam sie Magdalena Dziedzic.Urdodziam sie 29.05.1991 w Bielsku-Bialej. Mam 20 lat. Swoja edukacje rozpoelam w 1998 roku kiedy to uczeszczalam do Szkoly Podstawowej im. Kormela Makuszynskiego w Lesnej. Nastepnie uczeszczalam do Gimnazjum im. Jana Pala II w Twardorzeczce. Ukoncylam Technikum Ekonomiczne w Zywcu. Obecnie jestem sudentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Towaroznawstwa. Obecnie jestem na I roku.

  3. Tekst uporządkowany (.doc) ŻYCIORYS Nazywam się Magdalena Dziedzic. Urodziłam się 29.05.1991 W Bielsku-Białej. Mam 20 lat. Pochodzę z małej miejscowości Leśna. Jest to urocza, malownicza okolica położona w Beskidzie Żywieckim otoczona górami. Niedaleko znajduje się Jezioro Żywieckie. Mieszkam w domu jednorodzinnym wraz z moimi rodzicami, babcią i braćmi. Swoją edukację rozpoczęłam w 1998 roku, kiedy to uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej. Następnie uczęszczałam do Gimnazjum im. Jana Pala II w Twardorzeczce. Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Żywcu. Obecnie jestem studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Towaroznawstwa. Jestem na pierwszym roku. W wolnych chwilach spotykam się ze znajomymi i razem planujemy wspólne wyjścia i organizujemy sobie czas. Biorąc pod uwagę, że uczyłam się w kilku miejscowościach mam bardzo wielu znajomych, którzy maja rozległe zainteresowania. Z tego powodu większość wolnego czasu przeznaczam na wspólne wypady. Bardzo dużo czasu spędzam także z moją rodziną. Wyjeżdżamy razem na wakacje oraz weekendowe wyjazdy. Jestem osobą, która nie lubi siedzieć na jednym miejscu. Lubię jak coś się dzieje wokół mnie. Nie lubię monotonii i nudy. Jestem także osobą, która nie lubi samotności, muszę otaczać się ludźmi, którzy napędzają mnie i dzięki nim mam siłę na zabawę, prace i samorealizację. Moim marzeniem jest podróż dookoła świata. Chciałabym opłynąć ziemię i zwiedzić najpiękniejsze zakątki tego świata. Mimo tego, że jest to bardzo drogie marzenie mam zamiar go spełnić i mieć fantastyczne wspomnienia do końca życia, o którym będę opowiadać swoim dzieciom i wnukom.

  4. Tekst uporządkowany (.htm) ŻYCIORYS Nazywam się Magdalena Dziedzic. Urodziłam się 29.05.1991 w Bielsku-Białej. Mam 20 lat. Pochodzę z małej miejscowości Leśna. Jest to urocza, malownicza okolica położona w Beskidzie Żywieckim otoczona górami. Niedaleko znajduje się Jezioro Żywieckie.Mieszkam w domu jednorodzinnym wraz z moimi rodzicami, babcią i braćmi. Swoją edukację rozpoczęłam w 1998 roku, kiedy to uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej. Następnie uczęszczałam do Gimnazjum im. Jana Pala II w Twardorzeczce. Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Żywcu. Obecnie jestem studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Towaroznawstwa. Jestem na pierwszym roku. W wolnych chwilach spotykam się ze znajomymi i razem planujemy wspólne wyjścia i organizujemy sobie czas. Biorąc pod uwagę, że uczyłam się w kilku miejscowościach mam bardzo wielu znajomych, którzy maja rozległe zainteresowania. Z tego powodu większość wolnego czasu przeznaczam na wspólne wypady. Bardzo dużo czasu spędzam także z moją rodziną. Wyjeżdżamy razem na wakacje oraz weekendowe wyjazdy. Jestem osobą, która nie lubi siedzieć na jednym miejscu. Lubię jak coś się dzieje wokół mnie. Nie lubię monotonii i nudy. Jestem także osobą, która nie lubi samotności, muszę otaczać się ludźmi, którzy napędzają mnie i dzięki nim mam siłę na zabawę, prace i samorealizację. Moim marzeniem jest podróż dookoła świata. Chciałabym opłynąć ziemię i zwiedzić najpiękniejsze zakątki tego świata. Mimo tego, że jest to bardzo drogie marzenie. mam zamiar go spełnić i mieć fantastyczne wspomnienia do końca życia, o którym będę opowiadać swoim dzieciom i wnukom.

  5. Hipertekst (.pdf) Magdalena Dziedzic, KrDZTo1012 Autor Magdalena Dziedzic 1 Magdalena Dziedzic ŻYCIORYS Nazywam się Magdalena Dziedzic. Urodziłam się 29.05.1991 w Bielsku-Białej. Mam 20 lat. Pochodzę z małej miejscowości Leśna. Jest to urocza, malownicza okolica położona w Beskidzie Żywieckim otoczona górami. Niedaleko znajduje się Jezioro Żywieckie. Mieszkam w domu jednorodzinnym wraz z moimi rodzicami, babcią i braćmi. Swoją edukację rozpoczęłam w 1998 roku, kiedy to uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej. Następnie uczęszczałam do Gimnazjum im. Jana Pala II w Twardorzeczce. Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Żywcu. Obecnie jestem studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Towaroznawstwa. Jestem na pierwszym roku. W wolnych chwilach spotykam się ze znajomymi i razem planujemy wspólne wyjścia i organizujemy sobie czas. Biorąc pod uwagę, że uczyłam się w kilku miejscowościach mam bardzo wielu znajomych, którzy maja rozległe zainteresowania. Z tego powodu większość wolnego czasu przeznaczam na wspólne wypady. Bardzo dużo czasu spędzam także z moją rodziną. Wyjeżdżamy razem na wakacje oraz weekendowe wyjazdy. Jestem osobą, która nie lubi siedzieć na jednym miejscu. Lubię jak coś się dzieje wokół mnie. Nie lubię monotonii i nudy. Jestem także osobą, która nie lubi samotności, muszę otaczać się ludźmi, którzy napędzają mnie i dzięki nim mam siłę na zabawę, prace i samorealizację. Moim marzeniem jest podróż dookoła świata. Chciałabym opłynąć ziemię i zwiedzić najpiękniejsze zakątki tego świata. Mimo tego, że jest to bardzo drogie marzenie. mam zamiar go spełnić i mieć fantastyczne wspomnienia do końca życia, o którym będę opowiadać swoim dzieciom i wnukom.

  6. Arkusz kalkulacyjny (.xls)

  7. Wyszukiwanie informacji (.htm) Diody LED standardowo zasilane są prądem stałym. Napięcie należy do diody przykładać tak, aby pracowała ona w kierunku przewodzenia (napięcie dodatnie do anody i napięcie ujemne do katody). W zależności od szerokości przerwy energetycznej w półprzewodniku, a co za tym idzie w zależności od długości emitowanej fali świetlnej, wymagane są różne poziomy napięcia zasilającego (rys. 1). Ogólnie, im większa energia emitowanych fotonów tym większe jest wymagane napięcie zasilające dla znamionowej pracy. Znamionowe napięcie zasilające diodę LED jest to takie, przy którym przez chip płynie znamionowy prąd. Dodatkowo o wartości napięcia zasilania pojedynczej diody decyduje rezystancja szeregowa chipu diody. Dlatego najczęściej znamionowe napięcie zasilające diod LED dostępnych na rynku jest większe o od kilku do kilkudziesięciu procent od napięcia przewodzenia idealnej diody nie posiadającej rezystancji szeregowej (por. rys. 1). Zależność napięcia przewodzenia diod LED przy nominalnym prądzie przewodzenia od szerokości przerwy energetycznej Eg dla diod LED emitujących od podczerwieni po ultrafiolet.Kolejnym czynnikiem wymagającym rozważenia przy zasilaniu diod LED jest zależność napięcia przewodzenia diody od temperatury otoczenia. Ze wzrostem temperatury zmniejsza się wartość napięcia, przy którym dioda LED przewodzi. Ze względu na kształt charakterystyki prądowo- napięciowej diody LED oraz zmiany napięcia przewodzenia w zależności od temperatury układ zasilający powinien stanowić stabilne termicznie źródło prądowe. Niewielkie zmiany napięcie zasilającego prowadzą do dużych zmian prądu płynącego przez diodę LED. Stąd ważne jest by prąd diody miał możliwie stałą, bezpieczną wartość. Niedopilnowanie tego zalecenia prowadzi do przegrzewania się diod LED, nieosiągania optymalnego poziomu jasności oraz w konsekwencji do skrócenia czasu życia lampy. W przemyśle elektronicznym źródła prądowe są rzadko stosowane, a o wiele częściej wykorzystywane są źródła napięciowe. Inaczej jest w wypadku zasilaczy przeznaczonych dla lamp LED. Ich technologia wymusza rozwój źródeł prądowych. W zależności od zaawansowania i wymagań stosowane są różne źródła prądowe. Najprostszym rozwiązaniem jest włączenie w szereg z diodą LED rezystora. Napięcie zasilające taki dwójnik powinno być większe niż nominalne napięcie zasilające diodę LED. Na rezystorze odkłada się wówczas napięcie będące różnicą pomiędzy napięciem zasilającym i napięciem przewodzenia diody. Dobierając odpowiednią rezystancję rezystora ustalamy prąd płynący przez układ. Rezystor pełni również rolę kompensacji strumienia świetlnego przy zmianach temperatury otoczenia. Wadą jest to, że tego typu źródła prądowe obniżają sprawność całej oprawy LED w wyniku strat mocy w rezystorach. Prostota tego rozwiązania sprawia jednak, że jest ono często stosowane. W przypadku matryc diod LED składających się z większej ilości emiterów połączonych ze sobą szeregowo-równolegle stosuje się 3 podstawowe sposoby stabilizacji prądu za pomocą rezystorów: ekonomiczny, podstawowy i bezpieczny. .Sposoby łączenia rezystorów i diod LED w matryce – a) układ ekonomiczny; b) układ podstawowy; c) układ bezpieczny Układ ekonomiczny cechuje najniższa cena oraz prostota układu (rys. 2a). W przypadku awarii jednej diody pozostałe dalej świecą. Wadą tego układu jest możliwość wystąpienia nierównomiernego rozpływu prądu przez poszczególne diody LED. W przypadku awarii jednej diody pozostałe diody będące połączone z nią równolegle zostają przesterowane większym prądem. Awaria pojedynczej diody jest trudna do wykrycia (metodami elektronicznymi) ze względu na małą zmianę prądu płynącego przez matrycę LED.

  8. Układ podstawowy szeregowo równoległy cechuje umiarkowana cena i stosunkowo prosta budowa układu (rys. 2b). Prąd każdej z gałęzi może być dokładnie określony odpowiednim rezystorem. Awaria diody LED w jednej gałęzi nie ma wpływu na prąd płynący przez pozostałe gałęzie matrycy. Na dodatek awaria ta jest łatwo wykrywalna ze względu na stosunkowo dużą zmianę prądu płynącego przez matrycę. Dużą wadą tego układu jest to, że w przypadku awarii jednej diody w gałęzi pozostałe diody połączone z nią szeregowo również przestają świecić. Układ bezpieczny cechuje najwyższa cena i skompilowany układ (rys. 2c). W układzie tym każda dioda ma rezystor zabezpieczający i ustalający prąd. W przypadku awarii jednej diody pozostałe diody działają. Diody połączone równolegle z diodą uszkodzoną są przesterowane. Gdy diod połączonych równolegle jest dużo to, przesterowanie to nie ma znaczącego wpływu na ich niezawodność. Podobnie jak w przypadku układu ekonomicznego trudność sprawia detekcja awarii.W prostych zastosowaniach wykorzystujących standardowe diody LED o prądzie zasilania 20mA, nie narażonych na trudne warunki pracy (otoczenie) i o niezbyt dużych wymaganiach, co do parametrów optycznych powyższe 3 rodzaje układów zasilania są wystarczające. Jednak dla zastosowań bardziej zaawansowanych, wykorzystujących diody LED dużych mocy i mających wytrzymać długi okres pracy konieczne jest stosowanie bardziej zaawansowanych źródeł prądowych. Diody LED o wysokiej światłości są sterowane prądami od kilkuset miliamperów do 1,5A. Produkowane są również matryce LED zasilane prądami przekraczającymi 15A. Producenci diod dużych mocy zalecają nie przekraczanie nominalnych prądów. Nie stosowanie się do tych zaleceń prowadzi do dużo szybszej degradacji chipu diody, obniżania się strumienia świetlnego, a w konsekwencji znaczącego skrócenia czasu życia. Konieczne, więc staje się stosowanie stabilnych termicznie źródeł prądowych, zapewniających stały poziom prądu bez względu na zmiany wartości napięcia wejściowego. Takimi parametrami charakteryzują się tranzystorowe źródła prądowe (bipolarne i polowe), źródła prądowe ze wzmacniaczem operacyjnym, źródła prądowe ze stabilizatorami napięcia oraz tzw. LED drivers, czyli specjalne układy scalone przeznaczane do zasilania diod LED. Oferowane są również na rynku gotowe zasilacze dla diod LED mocy o stałym prądzie na wyjściu. Sprawność układu zasilającego lampę LED wlicza się do ogólnego rachunku sprawności oprawy oświetleniowej. Dlatego bardzo ważne jest by układ zasilający do diod LED miał możliwie dużą sprawność i niezawodność. Lampy LED poza standardowymi w oświetleniu opcjami włącz - wyłącz pozwalają również na elastyczne i stosunkowo proste regulowanie jasnością. Otwiera to przed techniką oświetleniową nowe możliwości. Funkcja ściemniania i rozjaśniania źródeł światła jest podstawą w budowaniu nastroju w pomieszczeniach, w regulacji barwy i temperatury światła oraz w zarządzaniu energią użytkowaną przez oświetlenie w budynkach i systemach inteligentnych. Trzeba zauważyć, że na skutek nieliniowości ludzkiego oka dla sprawienia wrażenia liniowej zmiany poziomu jasności od 0 do 100% należy stosować również nieliniową zmianę jasności. Przy niższych poziomach natężenia oświetlenia oko ludzkie rozszerza źrenicę, przez co zwiększa się jego zdolność detekcji i wrażenie wzrokowe jest większe niż rzeczywisty poziom oświetlenia. Przykładowo gdy miernik mierzy 1% ilości światła to oko widzi 10%. Krzywą opisującą tą zależność nazywa się kwadratowym prawem ściemniania i przedstawiono ją na rys. 3a. Funkcje ściemniania i rozjaśniania realizowane dotychczas z klasycznymi źródłami światła są drogie, trudne w realizacji lub nie efektywne. Ściemniane żarówki pracują z niższą wydajnością świetlną, gdyż włókno wolframowe rozgrzewa się do niższych temperatur i widmo promieniowania przesuwa się w kierunku podczerwieni. Tzw. ściemniacze dla świateł żarowych są również stosunkowo drogie (minimum kilkadziesiąt złotych). Ściemniane lampy fluoroscencyjne wymagają skomplikowanych układów elektrycznych, które w konsekwencji także znacząco podnoszą cenę i zawodność lampy. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się sterowniki jasności lamp fluoroscencyjnych oferujące ściemnianie wg kwadratowego prawa jasności (np. sterownik DALI).

More Related