Wybitni matematycy - PowerPoint PPT Presentation

wybitni matematycy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wybitni matematycy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wybitni matematycy

play fullscreen
1 / 10
Wybitni matematycy
561 Views
Download Presentation
temple
Download Presentation

Wybitni matematycy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wybitni matematycy Wykonała: Milena Simlat Martyna Durbas

  2. Archimedes • Grecki filozof przyrody i matematyk, • Żył w latach 287 – 212 p.n.e • urodzony i zmarły w Syrakuzach • Studiował w Aleksandrii • Twórca prawa o wyporności cieczy camphalfblood.wikia.com

  3. Carl Friedrich Gauss • Niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta. • Jest jednym z twórców geometrii nieeuklidesowej. • Żył w latach 1777 – 1855. • Studiował na Uniwersytecie w Getyndze • Zdobył Nagrodę Copley Medal. http://www.maximus.pl/slownik-gauss2c_carl_friedrich-872.html

  4. Pitagoras z Samos • Żył w latach : 572 – 497 p.n.e. • Grecki matematyk, filozof, mistyk • kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. (Twierdzenie Pitagorasa) • Pitagoras żył albo 80 albo 104 lata nie jest to ustalone. www.sprawdzian.net.pl

  5. Kartezjusz(Rene Descartes) • Francuski filozof, matematyki fizyk • jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. • Żył w latach 1596 – 1650 • Twórca układu współrzędnych ( układ kartezjański) pl.wikipedia.org

  6. Tales z Miletu • Żył w latach ok. 620 – ok. 540 p.n.e. • Filozof, matematyk i astronom grecki. • Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). • Umiał przewidzieć zaćmienia Słońca. • Uchodzi za ojca matematyki. www.matematycy.interklasa.pl

  7. Euklides • Matematykgrecki pochodzący z Aten, przez większość życia działający w Aleksandrii. • Urodził się 325 r. p. n. e. • Stworzył podstawy geometrii www.matematycy.interklasa.pl

  8. Stefan Banach • Polski matematyk,jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej. • Urodził się 30 marca 1892 w Krakowie • Zmarł 31 sierpnia 1945r we Lwowie • Kształcił się na Politechnice Lwowskiej. • Zajmował się analizą matematyczną archiwum.wiz.pl

  9. Źródła z których korzystaliśmy: • Wikipedia wolna encyklopedia • Google • Gogle grafika • camphalfblood.wikia.com • http://www.maximus.pl/slownik-gauss2c_carl_friedrich-872.html • www.sprawdzian.net.pl • pl.wikipedia.org • www.matematycy.interklasa.pl • archiwum.wiz.pl

  10. Koniec • Dziękujemy za uwagę