Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 Suomalaisin Suomi – viihdy ja voi hyvin !

  2. KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMISPERIAATTEITA • peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana • matkailukeskittymien vahvistaminen ja monipuolistaminen • veturiyritysten ja niitä tukevien yritysverkostojen kehittäminen tapahtuu laajojen kehittämissuunnitelmien pohjalta sekä teemapohjaisen toiminnan tukemisen kautta • ulkomaanmarkkinointiin suunnattujen, suuraluekonseptiin perustuvien tuotteistojen kehittäminen

  3. KESKI-SUOMEN MATKAILUN VISIO 2010 • Maakunnassa on vuonna 2010 vähintään 3-5 merkittävää, valtakunnan tasolla tunnettua matkailukeskittymää.

  4. Pohjoisen Keski-Suomen matkailuverkosto Lomakouhero-Summassaari-Piispala... PEURUNKA-CENTER TIKKAKOSKI Revontuli-Häkärinteet Keurusselkä-Haapamäki m Jyväskylän kokous- j a tapahtumaverkosto k 0 8 HIMOS Joutsenlampi

  5. KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON TOIMINTA-AJATUS ON: Keski-Suomi tunnetaan osana Järvi-Suomea vetovoimaisista kärkituotteista ja menestyvistä matkailukeskusverkostoista, jotka asiakaslähtöisesti tuottavat, markkinoivat ja myyvät laadukkaita ja kannattavia matkailupalveluita valitsemilleen asiakasryhmille kotimaassa ja ulkomailla.

  6. YHTEISTYÖ YKSITYINEN-JULKINEN • Tiivistetään yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken yhteisen näkemyksen määrittelemiseksi Keski-Suomen matkailun kehittämisen suuntaviivoista ja yhteisistä toimintatavoista. • Kuntien keskeisin tehtävä on kaavoituksen avulla turvata matkailuyritysten menestyminen ja kasvu. • Matkailun MASTERPLAN –suunnitelmat • Himos, Paviljonki, Hankasalmi, Saarijärvi • ja Peurunka Center

  7. MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2010 • hotellikäyttöasteen nostaminen 50 %:iin (45,7 % v. 2004) • yritysten liikevaihdon kasvattaminen 6 % / vuosi • yöpymisvuorokausien keskimääräinen kasvu koko maakunnassa 20 000 vrk/vuosi • ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääminen 17 % => 20 % • matkailukeskusverkostojen kehittäminen: 3-5 toimivaa matkailukeskusverkostoa v. 2010

  8. Matkailun investoinnit ja tehdyt päätökset Keski-Suomessa: 2005 – 2006 toteutetut ja tehdyt päätökset Hotelli Alexandran laajennus ja ABC:t 30 Kannonkosken Piispala 8 Himos 87 Peurunka 6,5 Hotelli Keurusselän kylpylä 1,2 Alba 1,2 Revontuli + Häkärinteet 3,5 Cumulus 5 n. 142 milj. € 2007 – 2010 suunnitelmat: Himos jatkohankkeet Paviljonki Keskimaa Laajavuori Hankasalmi Savutuvan Apaja, Peurunka yms. n. 110 - 120 milj €

  9. MATKAILUN KEHITTÄMISPANOSTUKSET KESKI-SUOMESSA 2005-2010: