Download
mr sci zdenka semli rajh pokrajinski arhiv maribor slovenija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVALITETA INFORMACIJ IN AUDIT TRAIL PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVALITETA INFORMACIJ IN AUDIT TRAIL

KVALITETA INFORMACIJ IN AUDIT TRAIL

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KVALITETA INFORMACIJ IN AUDIT TRAIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mr. sci. Zdenka Semlič Rajh Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija KVALITETA INFORMACIJ IN AUDIT TRAIL

 2. Uvod Informacije, ki nastajajo pri arhivskem strokovnem delu in ki jih hranijo arhivi v svojem gradivu so osnovno orodje arhivskega dela. Verodostojnost in kakovost le-teh velikega pomena tako za arhiviste, kot za uporabnike. Verodostojne in kakovostne informacije so tiste, pri katerih ne dvomimo o njihovi resničnosti in zanesljivosti. »Kvaliteta informacij« je pravzaprav vrednost, ki jo ima informacija za njenega uporabnika

 3. Uvod Da lahko govorimo o kvalitetnih informacijah, morajo biti le te: Objektivne Popolne Pluralistične

 4. Verodostojnost in kakovost informacij Pregledane, dokazane in ocenjene informacije = filtrirane informacije. Končni uporabnik te informacije uporabi in zaupa njihovi veljavnosti in dokazanosti. Vrednotenje informacij poteka na dveh nivojih: na objektivnem in subjektivnem.

 5. Verodostojnost in kakovost informacij Objektivno vrednotenje je ugotavljanje veljavnosti, zanesljivosti in avtentičnosti. informacij. Da so dokumenti resnični morajo vsebovati naslednje elemente: potrditev ustvarjalca, datum kreiranja ali popravljanja dokumenta, komu je namenjen dokument in čemu le-ta služi.

 6. Verodostojnost in kakovost informacij Subjektivno vrednotenje je ugotavljanje ali informacije ustrezajo uporabnikovim potrebam. Pri ugotavljanju subjektivne vrednosti informacij pa moramo upoštevani naslednje elemente: notranje: natančnost, objektivnost, verjetnost, kontekstualne: relevantnost, dodana vrednost, pravočasnost, popolnost, količina informacij, predstavne: interpretativnost, lahkota razumevanja, zgoščenost prikaza, doslednost, dostopne: dostop, varnost pri dostopu

 7. Kvaliteta arhivskih informacij Arhivi uporabnikom zagotavljamo informacije, ki jih hranimo v svojem arhivskem gradivu in jih dajemo na uporabo. Naloga je zagotoviti dostop do informacij, ki pričajo o zgodovinskih dogajanjih, delu upravnih organov, življenju posameznikov in drugih zadevah, ki so ohranjene v arhivskem gradivu.

 8. Kvaliteta arhivskih informacij Informacije nastajajo na podlagi zanesljivih virov = uporaba splošno veljavne metode zbiranja podatkov, arhivskega popisovanja in objavljanja virov. Informacije, ki jih posredujemo uporabnikom so verodostojne: kadar gre za uradni dokument ali dokument nekega ustvarjalca kadar je dokument nastal kot del strokovnega dela arhiva (popis tehničnih ali arhivskih enot)‏ kadar dokument ovrednoti strokovnjak, arhivist in je del nekega projekta, je dokument veljaven.

 9. Kriteriji za oceno kvalitete informacij Dostopnost gradiva Identifikacija vira in dokumenta Identifikacija ustvarjalca Struktura in oblikovanje informacije Relevantnost in namen vsebine

 10. Audit trail – sledenje spremembam OBČINA KAMNICA signatura fonda 1121402 ZBIRKA GRADIVA UPRAVE PAMB/73 Samostojni fond Občina Kamnica se ukine

 11. Audit trail – sledenje spremembam

 12. ZBIRKA GRADIVA UPRAVE PAMB/73 OBČINA KAMNICA PAMB/79 Iz fonda se izloči gradivo Občine Kamnica Iz fonda se izloči najdeno gradivo Občine Kamnica MESTNA OBČINA MARIBOR – DOMOVINSKA KARTOTEKA PAMB/5 Sledenje spremembam

 13. Zbirka gradiva uprave PAMB/73

 14. Zbirka gradiva uprave PAMB/73

 15. Zbirka gradiva uprave PAMB/73

 16. Zbirka gradiva uprave PAMB/73

 17. Občina Kamnica PAMB/79

 18. Občina Kamnica PAMB/79

 19. Občina Kamnica PAMB/79