Download
bedre karriereveiledning hva kan l rerutdanninga bidra med n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?

Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med? Kjell Conradsen Karriereveileder Langnes skole

 2. Hvordan skal karriereveiledninga bli da? • Bedre innhold? • Mer omfattende? • Gjennomgående? • God karriereveiledning har forekommet når eleven tar begrunnede, selvstendige og realistiske valg.

 3. Karriereveiledning – et felles ansvar

 4. Litt om Langnes skole • Ungdomsskole, ca 480 elever • Organisert i 7 baser, aldersblandet. 5-6 lærere pr. base. • Ca160 avgangselever årlig • I år velger 7 av 10 studieforberedende utdanningsprogram

 5. Aldersblanding – muligheter… • Kontaktlærere, faglærere og UV-lærere er i kontakt med alle trinn • jobber hvert år med 10. trinn som skal søke vgs • …med 9. trinn som skal i KUPP og PRYO • …med 8. trinn som er nye… • M.a.o. tre års erfaring på ett år – hvert år.

 6. Utdanningsvalg - Langnes • UV-ansvarlige på hver base • Mange lærere har innsikt i skolesystem og skoletilbud. • Ressursperson lager årsplan m.m. i UV • Innholdet • Informasjon og oppgaver • Deltagelse på felles tiltak (KUPP o.l.) • For lite praktisk utprøving (skulle vært 60%...)

 7. Utdanningsvalg - Langnes • UV-lærer/ansvarlig på hver base • Følges opp av ressursperson • Møtetid med informasjon og gjennomgang av planer • Driver info om utdanningsmuligheter for elevene • For- og etterarbeid utdanningsmesse, KUPP, PRYO • Gjennomføre avtalte aktiviteter/opplegg (f.eks. fra KARRI) • Samtaler med 10. trinn

 8. Individuell veiledning • Samtaler «desentralisert» • Henviser til karriereveileder ved behov • Kontortid for karr.veileder • Alle trinn. Flest på 10. trinn • 1. februar-søkere og elever med overgangsskjema – obligatorisk(e) samtale(r)

 9. Drømmekollegaen? • Neppe alt en person – heller ikke ønskelig. • Teamwork • Bakgrunn • Akademisk og yrkesfaglig/praktisk • Forståelse • Privat og offentlig sektor • Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende

 10. Drømmekollegaen? • Kunnskap • Om utdanningssystemet, utdanninger og yrker • Talentspeider • Se den enkelte elevs muligheter (og begrensninger) • Inspirasjonskilde • Tipse eleven • Være konkret

 11. Hva er lærerutdanninga sitt bidrag? • Rekruttere studenter bredt • Omtal erfaringer som viktig kompetanse • Bevisstgjøre studentene på oppgaven • Innhold og læreplaner?

 12. Når driver vi karriereveiledning? • Hele tiden – bevisst og ubevisst • «Du er jo så flink – du må bli… rørlegger» • Direkte og indirekte • «…skal du jobbe i kassa på REMA 1000 hele livet…?» • Hele skoleløpet • Teste ut og dyrke fram interesser og evner • Forskjellsbehandling… individuell tilpasning?

 13. Når, hvor og hvordan? • Der og da – ved pulten, i klasserommet • Tenk framover, og hjelp eleven til det samme • Vis at du har tro på eleven

 14. Når, hvor og hvordan? • Pek på muligheter i fagsammenheng • F.eks. kan naturfagslæreren peke på «viktige yrker»: kokk, geolog, elektriker, kjøletekniker, frisør… • Ekskursjoner

 15. Når, hvor og hvordan? • Vis fram talentene… • Jfr. fremføringer, dans, fotball… Hva med b-/u-arbeider? Mekaniker?

 16. Når, hvor og hvordan? • Utviklingssamtaler og elevsamtaler • Prater dere om framtida hjemme? • Hele ungdomsskolen

 17. Karriereveiledning for alle • Elever med spesielle behov • Spesielle interesser? • Dyrke og skape nysgjerrighet • IOP med langsiktige mål • Hvilke fag / emner trenger eleven Nikola Tesla (1856-1943)

 18. Lærerstudenter: Mange krav og ønsker • Menneskekunnskap – den enkelte elev • Kunnskap om arbeidslivet og utdanninger • Ha noe å dele. Være forbilde?

 19. ”It takes a wholevillage to raise a child”