Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starta datorn Lyssna på låten youtube / watch?v =W0bidd0Uhvk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starta datorn Lyssna på låten youtube / watch?v =W0bidd0Uhvk

Starta datorn Lyssna på låten youtube / watch?v =W0bidd0Uhvk

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Starta datorn Lyssna på låten youtube / watch?v =W0bidd0Uhvk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NO • Startadatorn • Lyssnapålåten • www.youtube.com/watch?v=W0bidd0Uhvk • Vadtrorniatt vi skaprataomidag?

 2. Nu: • Gå till torslandaskolanssuperhumans.wordpress.com • Klickapådagens PowerPoint (1/10) • Öppna & spara den på din dator • När du ärklarviker du nerskärmen till 45°!

 3. Idag • Repetition • Genomgång: Ryggradsdjur Kräldjur • Dagens exit ticket!

 4. Skrivsvaretikommentarsfältet:1. Vadmenar man med attgroddjuräramfibier?3. Vadkrävsförattvara en amfibie?2. Varförkanfiskar & groddjurinteföröka sig på land?

 5. Kräldjur/Reptiler • Ormar • Ödlor • Sköldpaddor • Krokodiler

 6. Kräldjur vs. Groddjur Vilkaskillnader & likheterkan du se? Finns detnågraskillnader & likhetersom man intekan se med ögat?

 7. Fysiskaegenskaper • Lungor • Torrhud • Växelvarma

 8. Fortplantning • Inrebefruktning • Ägg- mjuktskal • Ungar- miniatyrvuxna

 9. Sköldpaddor & krokodiler • Skal • Näbb • Ätergrönsaker • Lever länge • Hudplåtar • Tänder • Rovdjur • Lever länge

 10. https://www.youtube.com/watch?v=w82xpBR_Z4A

 11. I Sverigeärallakräldjurfridlysta!

 12. Sverigeskräldjur - Ormarna Snok,hasselsnok & huggorm

 13. Ormar • Döva, hördåligt • Bra synoch bra lukt • Kännervibrationerimarken • Förgiftarellerkväversitt byte • Ömsarskinn

 14. Sverigeskräldjur - Ödlorna Kopparödla,skogsödla & sandödla

 15. Exit ticket! • Skriv med papper & pennasvaretpåfrågan: • Om fiskarnakomförstavallaryggradsdjur, vilkettror du komsen? Groddjureneller kräldjuren? Varför?