Download
didaktika plav n zs 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Didaktika plavání ZS 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Didaktika plavání ZS 2009

Didaktika plavání ZS 2009

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Didaktika plavání ZS 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Didaktika plaváníZS 2009 pro navazující magisterské studium TVS

 2. ZS 1/1 semináře / cvičení • semináře středa sudý týden výuky 7,30-9,00 P1 • cvičení úterý 7,00-7,45; 8,30-9,15; 9,15-10,00 pátek 7,45-8,30; 8,30-9,15

 3. Cvičení zápočtové požadavky: • docházka 75% (50% ve vodě) • výstup – vedení části hodiny (10 min) • 300 m test plavecké všestrannosti v časovém limitu (muži 8 min, ženy 9 min) Zápočtový požadavek student zahajuje startovním skokem a plave 100 PZ dle pravidel plavání, zbývajících 150 m doplave zvoleným plaveckým způsobem (případná změna techniky je možná pouze při obrátkách). Posledních 50 m bude plaváno takto: student provede zanoření, vynesení figuríny ze dna a následné tažení 50 m. Po celou dobu tažení musí mít figurína obličejová část nad hladinou. Obrátka je realizována dohmatem jakoukoliv částí těla.

 4. Cvičení: ověření dovedností z výuky v bakalářském stupni • 200 m K souvisle s pádem vzad • 25 m Zn • 25 m UW • 12,5 m canoe • 50 m P modelovou technikou • 20 m dribling + šlapání vody na místě s držením míče v jedné ruce ve vzpažení po dobu 10 s doplnění požadavků v průběhu semestru Praktické konzultace – www str. katedry http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?page=plavjedna

 5. Cvičení: • Diagnostika plavecké gramotnosti • Diagnostika - škálování, natáčení • Diagnostika - výstupy • Zážitkové programy - inventář her a "relaxačních" cvičení ve vodě • Zážitkové programy - výstupy • Aqua - inventář cvičení bez pomůcek, aqua-walking

 6. Aqua - inventář cvičení s pomůckami, aqua-jogging • Aqua - výstupy • Tréninkové metody - pohybová zkušenost • Tréninkové metody (sporttestery) • Tréninkové metody - výstupy • Zdravotně zaměřené programy ve vodě - inventář • Zdravotně zaměřené programy ve vodě - výstupy • Zápočet

 7. semináře zápočtové požadavky: • 75% docházka • 4 prezentace v PowerPointu téma bude určeno, seznam přidělených témat bude k dispozici na www str. katedry • rozsah prezentace nejméně 8 snímků, uvést autora prezentace i použité zdroje • po skončení semináře je nutné do týdne poslat (přinést) vypracovanou prezentaci vyučujícímu semináře • náhrada nepřítomnosti a nepřipravenosti na semináři bude možná pouze na 6. a 7. semináři

 8. témata seminářů, prezentace 2. seminář vede: I. Čechovská téma: Benefity pohybových aktivit ve vodě. Tvorba pohybových programů ve vodě 3. seminář vede: D. Jurák téma: Pohybový trénink ve vodě 4. seminář vede: J. Pokorná téma: Tréninkové metody ve vodě 5. seminář vede: E. Peslová téma: Tvorba pohybových programů aqua-fitness

 9. 2. až 5. seminář: všichni studenti budou připraveni odprezentovat svůj výstup (konkrétně 3 - 4 studenti budou vybráni na začátku semináře k vystoupení) • Připravené 4 prezentace předloží student u ústní zkoušky.

 10. studijní materiály k testu • internetové stránky KPaPS http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/kps/index.php • Plavání I (elektronické texty) http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?predmet=plavjedna&sec=Doc • časopis Tělesná výchova a sport mládeže • ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vydání. Praha : Grada Publishing, 2008. 136 s. ISBN 978-80-247-2154-5. • HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 100 s. ISBN 80-246-0169-9. • MILER, T. Záchranář – bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.

 11. test • 30 otázek • na otázku 1 minuta – 4 otázky • k otázkám se nevracíme • 1 odpověď správná (a, b, c) • splněno - 8 chyb • ukončení testu dle pokynů • výsledky testů na www str. katedry