HET CENTRUM VOOR LOONBEHEER - PowerPoint PPT Presentation

het centrum voor loonbeheer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HET CENTRUM VOOR LOONBEHEER PowerPoint Presentation
Download Presentation
HET CENTRUM VOOR LOONBEHEER

play fullscreen
1 / 11
HET CENTRUM VOOR LOONBEHEER
147 Views
Download Presentation
thomas-jordan
Download Presentation

HET CENTRUM VOOR LOONBEHEER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HET CENTRUM VOOR LOONBEHEER VOORSTELLING 29-08-2006

 2. Het Centrum voor Loonbeheer • Erkend Sociaal Secretariaat • Q*For-Label • Troeven • CLB & United Dentists: meerwaarde

 3. CLB: erkend Sociaal Secretariaat (SS) • Directie • CLB VZW • CLB Consult • EUNOMIA (ondernemingsloket)

 4. CLB-erkend SS: Directie • Supervisie • Managementopdrachten • Strategisch beleid • Commercieel beleid • HR-beleid

 5. CLB-erkend SS: CLB VZW • Algemene receptie • Pay-roll (loongroepen) • Werknemersadministratie • Werkgeversadministratie • Archief en ondersteunende administratie • Klantenboekhouding

 6. CLB-erkend SS: CLB Consult • Sociaal-juridische dienstverlening • Opleidingen • Uitgifte nieuwsbrieven • Opvolgen wetgeving • Marketing • Website

 7. CLB: Q*For-label • Kwaliteitslabel van consultancy- en trainingsorganismen • Erkenning als opleidingscentrum ihkv ondernemerschapsportefeuille/opleidingscheques (door Vlaamse Gemeenschap) • Erkenning als adviesinstantie ihkv ondernemerschapsportefeuille (door Vlaamse Gemeenschap)

 8. CLB: Troeven • Persoonlijk “onthaal”: • Persoonlijke aanpak • Afgelijnd persooneelsbudget • Gepersonaliseerd dossier • Ervaren medewerkers • Vakspecialisten “in the field” • Accuraat loonbeheer: correct & ‘just in time’

 9. CLB & UNITED DENTISTS: meerwaarde • Sociaal-juridische audit • Overige adviesverlening

 10. Sociaal-juridische audit • Sociaal consulent wordt sociaal “inspecteur” • Relevante thema’s • Paritair Comité • RSZ-Code • DIMONA • Arbeidsovereenkomsten • Uurroosters en afwijkingslijsten • Toegepaste lonen • Arbeidsreglement • Arbeidsgeneeskundige dienst/AO-verz. • Prijs • Maximaal 5 WNs: € 100 • Meer dan 5 WNs: € 150 • Vervoersonkosten: € 0,37/km • BEA Ondernemerschpasportefeuille

 11. Overige adviesverlening • Correcte juridische bijstand mbt sociaal-juridische thema’s • Sociaal-juridische projectwerking • Payroll Activiteiten • …