Download
v restedets livscyklus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Værestedets livscyklus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Værestedets livscyklus

Værestedets livscyklus

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Værestedets livscyklus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Værestedets livscyklus Søren Steen Olsen www.publicfutures.dk

 2. ”Kendetegnende for de første væresteder i denne nye bølge var, at de blev sat i verden uden nogen forkromet plan og tilsyneladende uden nogen retning; andet end brugernes helt basale ønske om et fællesskab og et sted at være. Det har mere end noget andet været med til at forme værestederne”. 10 år med LVS

 3. Et sted at være …

 4. Cyklus. Livets rejse; menneskets livsaldre fra fødsel til død. Små vers knyttede sig til de forskellige livsaldre, og om det 50. år står bl.a. Og Vejen viser os til Graven. Døden og længslen efter hvile er de vigtigste temaer for versene til trinene ned ad trappen; fx Hent mig snart min Frelser kær (80 år) og Ak, kom du kære søde Død (90 år). Versene til trinene op ad trappen omhandler opvækst, modning og familie. Kilde: www.denstoredanske.dk

 5. Adizes: Forholdet mellem styring og fleksibilitet - hvor ligger dit værested? Organisationens livscyklus Adizes - modellen Stabil Modenhed Aristokrati Tidlig aldring Teenager Skilsmisse Mislykket Tidligt bureaukrati iv æ rks æ tter Hektisk Grundlæggerfælden Bureaukrati Nyfødt Spædbarnsdød æ ” Gnist ” Aff æ re D ø d Kilde: Efter Adizes - modellen, http://www.adizes.com/corporate_lifecycle.html

 6. Fleksibilitet og styring

 7. Fleksibilitet og styring • ”Gnist” • Udfordringer: • skaffe partnere, ressourcer, kapital • Kompetencer: • netværk, gå-på-mod, overtalelsesevner

 8. Fleksibilitet og styring • Hektisk/teenager • Udfordringer: • vækst + drift • koordinering • indadtil og udadtil: • Hvem er vi? Hvem tror andre vi er? • Kompetencer: • ledelse • administration • kommunikation

 9. Fleksibilitet og styring • Bureaukrati • Udfordringer: • holde liv i gejsten • gøre op med ”plejer” og være åben for det nye • huske fremtiden! • Kompetencer: • inspiration – spark i løgsovsen! • plads og rum til udvikling

 10. Opmærksomhed på et udækket socialt behov God til at tale, lytte, grave under overfladen, forstå folks behov, utilpassetheder og blokeringer Ofte drevet af stærk personlig motivation Grundopfattelse: Mennesker er de bedste fortolkere af eget liv og bedst til at løse deres problemer Tyngde Ressourcer Kapacitet Implementere Organisation ”Bees and trees” Bier Træer Kilde: Young Foundation, Geoff Mulgan

 11. Dagsordner for sociale organisationer • Efter New public management • Nye sociale udfordringer • Nye partnerskaber • Social innovation

 12. Tilgange på det sociale område Den akademiske og sundheds- faglige tilgang Det offentliges tilgang Udsatte Den traditionelle frivillige tilgang Væresteder

 13. Bølger Eksperimenterende livsforrmer Kvindefrigørelse Nye famiiliemønstre Digitalisering, nye medier Social innovation Velfærdssamfund Globalisering Socialreform Videnssamfund Uddannelses- revolution Arbejderbevægelse Informationssamfund Andelsbevægelse Højskoler Urbanisering Sociale forandringer Kernefamilier Industrisamfund Landbrugs- omlægning 1820 1850 1900 1930 1950 1970 2000 2010

 14. Værestedet Den Varme Stue Social innovation: Nye ideer, der i praksis fremmer sociale mål Børnehaver, folkepension, politiske forbruger, højskoler, linux andelsbevægelsen, væresteder, krisecenter, fleksjob, Wikipidia, blogs, mødregrupper, lektiecafeer, natteravnene, besøgsvenner, mikrokredit, åben universitet, aftenskole, almene boliger, vuggestuer, læger uden grænser, kolonihaver, muslimske gravpladser, fagbevægelsen, XO computer

 15. Værestedet som social innovation Nye behov - ny gruppe med ny social problemstilling Gamle modeller er utilstrækkelige – institutionerne på området kan ikke dække denne målgruppes behov Nye muligheder og løsninger – ideer, energi, kreativitet og kapacitet til at mobilisere ressourcerne.

 16. Hvorhen? Franchise Fritstående initiativer Netværk Konsulenter for ny ledelses- og forretningsmodel Bevægelse Paraply Virksomhed

 17. Udfordringer og muligheder Nye frivillige Ny viden Nyemedier • Nyt arbejdsliv • krav og • muligheder Ny politik Fremtidens samfund, sociale udfordringer, sociale organisationer Ny stress Ny konformitet - og polarisering Nye etniske grupper Social innovation

 18. Sociale udgifter, mia. kr.2006 (i alt: kr. 197 mia). Kilde: Indenrigs- og Velfærdsministeriet. www.ism.dk