Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selma Lagerlöf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf

1785 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Selma Lagerlöf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Selma Lagerlöf En författare i världsklass

  2. Barndom & Uppväxt • 20 november 1858, Mårbacka i Värmland, döptes till Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf • Näst yngsta barnet av fem • Mamma Louise, köpmannasläkt • Pappa Erik-Gustav, enkel bakgrund, löjtnant med drömmar, ville förvandla gården till en herrgård, gick i stöpet • Ekonomi, alkohol • Höftskada, satt stilla, läste • 7 år, indianbok, förtrollad, visste redan då • 23 år, läste till lärarinna i Stockholm • Jobbade i Landskrona i tio år Selma när hon var 23 år

  3. Karriären • Skrev på kvällar och helger, ville bli författare • Var med i en författartävling, vann den • Vinsten/Uppmuntran gjorde att hon började skriva sin första roman • 1891, ”Gösta Berlings saga”, Värmland, baserad på egna upplevelser • Slutade som lärare 1895, Falun • Två veckor i Jerusalem, skrev ”Jerusalem” 1901, internationell framgång • Blev en erkänd och etablerad författare • Blivit film, Victor Sjöblom, Gustav Molander och Bille August

  4. Nils Holgersson • Sveriges skolmyndighet bad Selma att skriva en lärobok i Svensk geografi för förskolan, början på 1900-talet • Tvekade, men kom på en idé, tackade ja till sist • Utkommer 1906, blev den kanske största Svenska bokframgång någonsin • Boken blev översatt till många olika språk • För pengarna köper hon tillbaka sitt barndomshem Mårbacka som fallit i annans ägo vid pappans död • Rustar upp det till den Herrgård hennes pappa drömde om • Fick, som första kvinna, nobelpriset i litteratur 1909 • Blev medlem i Svenska akademin 1914, också som första kvinna

  5. Personen Selma • Feminist • Sämhällsmedveten och hemkär, vilket märks i hennes böcker • Målmedveten och fokuserad • Hade varken man eller barn, ovanligt • Noga med att hålla sitt privatliv hemligt • Älskade att skriva brev • 50 år efter hennes död, 40 000 brev hittades. • 3000 av breven, nära vännen Sophie Elkan • Inte bara en vän enligt många • Framgår att Selma var besatt av henne, ville äga henne både natt och dag, • Efter några år ändras det, hon har en ny kvinna vid namn Valborg Olander • Båda kvinnorna närvarade vid Nobelpris utdelningen, gav vissa besvär • Idag, hade nog ”kommit ut” Selma med Sophie Elkan

  6. Selmas död • Efter en lång, strålande karriär, 16 mars 1940 • 81 år • Kung Gustav V, kondoleanstelegram • Bara rikets mest högaktade personligheter • Blev som första kvinna 1991 avbildad på en sedel • ”Nils Holgersson”, ”Gösta Berlings saga”, ”Körkarlen”, ”Jerusalem” och många fler, skrev in sig i litteraturhistorien

  7. The End…