Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Silvolde naar de toekomst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Silvolde naar de toekomst

Silvolde naar de toekomst

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Silvolde naar de toekomst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Silvoldenaardetoekomst Samenleven in een dorp, wijk of stad staat of valt met de leefbaarheid. Mensen moeten zich prettig kunnen voelen in hun omgeving. Kortom, wonen, werken en leven moeten goed met elkaar in balans zijn. De woonomgeving moet zodanige voorzieningen bieden dat de mensen zich daarin wel bevinden. Een antwoord op deze opgave vraagt om betrokkenheid en inzet van de burgers, maar ook van overheden en maatschappelijke geledingen. Het is een samenspel, ieder van ons zal hieraan moeten bijdragen.Iedere stad, ieder dorp en ook iedere wijk ziet de kansen maar ook de bedreigingen.We krijgen allemaal te maken met snelle ontwikkelingen in de internetsamenleving, met doorzettende krimp en afnemende cohesie in onze dorpen. Deze bijeenkomst is de opmaat voor een serie gesprekken. Daarom wil Silvolds Belang u graag uitnodigen voor een seminar, waarin onze gastsprekers hun visie op de toekomst geven. Gastheer: Burgemeester Hans Alberse Gastsprekers • Marcel Ruessink,management Rabobank Graafschap Zuid • Hans Metzemaekers, bestuurder Azora • Josef Geurtzen, rector Almende College • Harry Kuypers, directeur Wonion • Jan-PaulKiefmann, voorzitter VNO-NCW Graag een opgave van uw komst: Naam:Adres: Aantal personen:Silvolds Belang, Molenweg 5, 7064 KE Silvolde of mail :sprenkelder@hetnet.nlWij reserveren na opgave een plaats voor u. Peter van der Wel futuroloog/econoom z.o.z. Maandag 27 oktober Isala College Silvolde Entree gratisAanvang 19.30 uur ww.silvoldeonline.nl facebook/SilvoldsBelang twitter.com/SilvoldsBelang

  2. Peter van der Wel verzorgt als econoom en futuroloog al meer dan 20 jaar lezingen voor grotere en kleinere gezelschappen over de toekomst. Tot 2012 was hij als organisatieadviseur verbonden aan het organisatieadviesbureau Rijnconsult. Van 1998 tot 2006 was hij directeur van verschillende stichtingen die werken op het terrein van internet en de nieuwe media, zoals de Safe Internet Foundation (SIF), Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL) en het EPN (Electronic-highway Platform Nederland). Tijdens zijn presentaties neemt Peter de aanwezigen aan de hand van lichtbeelden mee op een tijdreis van verleden naar de toekomst. Hij laat zien hoe de wereld om ons heen steeds sneller verandert, doordat informatie steeds sneller, goedkoper en gemakkelijker de wereld rondgaat. Welke gevolgen zal dat hebben voor mensen, organisaties en samenleving? Gaan we een paradijs op aarde tegemoet met welvaart en voorspoed voor ons allen, of komen we terecht in een draaikolk van milieurampen, oorlogen, epidemieën, terroristische aanslagen, schaarste, honger en andere ellende?  Van zijn hand verschenen verschillende boeken, zoals Internetdemocratie, Internet en Gemeenten, Sneller-Beter-Goedkoper-Gemakkelijker-Gelukkiger, Economie voor Wereldverbeteraars en recent: 'De Toekomst is al begonnen.' Peter is lid van de World Future Society en bestuurslid van de Dutch Future Society.