Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Урок 12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Урок 12

Урок 12

388 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Урок 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Урок 12 Вікторіанська Британія

 2. Мета уроку: • ознайомити учнів з основними подіями та особливостями Вікторіанської епохи в Англії; • формувати вміння творчо використовувати інформацію з історичних документів; • визначити основні історичні поняття Вікторіанської епохи; • формувати ідеї, аргументувати висновки, давати власну оцінку подіям, що розглядаються.

 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: • Після цього уроку учні зможуть: • Встановлювати хронологічну послідовність подій; • Характеризувати зовнішню політику Англії; • Показувати на карті колоніальні загарбання Англії; • Пояснювати причини й наслідки перетворення Англії на провідну економічну державу світу; • Пояснювати наслідки ІІ парламентської реформи; • Пояснювати причини утвердження ідеології і політики лібералізму; • Застосовувати нові терміни.

 4. Терміни: • Вікторіанськаепоха • Лібералізм • «Світовамайстерня» • Модернізація • Консерватизм • Колонія • Метрополія • Експансія • Домініон • Тред-юніони Основніподії: 1852 – «Агамемнон» – перше у світіпарове судно з гвинтовимдвигуном 1863 – перша в світіпідземназалізниця – метро 1837-1901 – Вікторіанськаепоха 1867 – ІІ парламентська реформа 1801 – повналіквідаціяавтономіїІрландії

 5. План уроку: • Велика Британія – лідерсвітовоїекономіки. • Утвердженнялібералізму. • Формуванняяліберальної та консервативноїпартії. • Друга парламентська реформа. • Ірландськепитання. • ЗовнішняполітикаАнглії.

 6. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Які факти підтверджують збереження політичної роздробленості Італії після Віденського конгресу й революції 1848-1849 рр.? Дайте характеристику особливостям економічного та політичного розвитку П`ємонту перед об`єднанням Італії. Які реформи провів Дж. Гарібальді як правитель о. Сицилія? В Італії було багато прибічників республіки. Як ви вважаєте, чому після об`єднання країни в Італії все ж утвердилася монархія? Яка держава приєдналася до Італійського королівства в 1866 році? Коли в 1861 році було створено єдине Італійське королівство, Дж. Гарібальді сказав: «Це зовсім не та Італія, за яку я боровся усе своє життя!» Як ви вважаєте, який зміст він вклав у ці слова? Який город став столицею Італії в січні 1871 року? Назвіть задачі, які стояли перед італійцями в 50-60 рр. XIX ст. Чим різнилися ліберальні та революційні течії в італійському русі за об`єднання? Чи згодні ви з тим, що завершення об`єднання Італії було кроком вперед в історії не тільки італійського народу, а й всієї Європи?

 7. У 50-60-х рр. ХІХ ст. за Англією закріпилося визначення «майстерня світу». Цьому сприяло завершення промислового перевороту, лібералізація політичного життя, успіхи на зовнішньому ринку. Зовнішня політика продовжувала розвиватися за принципом: «Поділяй і пануй».

 8. Робота з підручником, стор. 135. Завдання: Докажіть, що Англія - «майстерня світу». • Розвиток промисловості відбувався швидкими темпами; • Країна виготовляла половину світового обсягу чавуну, кам'яного вугілля, бавовних тканин та ін.; • Зростали: виплавка чавуну та видобуток кам'яного вугілля; • На підприємствах працювало понад 10 тис. робітників; • Країна посіла І місце у світовій торгівлі; • Розвивався торговельний флот (Англія – «світовий перевізник»); • Промисловість переробляла і свою сировину, і сировину інших країн. • Уряд скасував систему протекціонізму; • Більшість галузей промисловості були оснащені найновішим на той час обладнанням; • Було відкрито і розпочато видобуток золота у Австралії (1851); • Було підписано ряд економічно вигідних торгових договорів; • Найбільша колоніальна імперія.

 9. Перша Всесвітня промислова виставка в Лондоні. 1851 рік. У 1851 р. на всесвітній промисловій виставці технічно Англія переважала над іншими країнами. Дуже швидко англійські товари заполонили світ.

 10. Crystal Palace – Кришталевий палац.

 11. Виставчі зали

 12. Виставку відкрила королева Вікторія в присутності членів королевської родини, двора, дипломатів й політиків, інженерів й промисловців.

 13. Світове лідерство Британії в промисловості було безперечним

 14. Промисловий переворот 2 1 3 Промисловий переворот - перехід від ручної праці до машинної. Реміснича майстерня -ручна праця -нема розділення Мануфактура -ручна праця -розділення праці Фабрика, завод -ручна праця -розділення праці

 15. «Майстерня світу» В Англії швидкими темпами розвивалася промисловість ( за 100 років в різноманітних галузях темпи росту промисловості складали від 300 до 2000%).

 16. За 40 років видобуток чавуну збільшився в 4р., видобуток вугля в 3,5 рази. В Англії були винайдені нові методи виплавки чавуну, з`явилися холодильні установки та інші новинки.

 17. Застосування машин привело до кінцевого обезземелення селян та збіднілості ремісників.

 18. Робота з підручником, стор. 136-137. Завдання: дати характеристику лібералізму, основніпринципи. • Утвердженнялібералізму • Панування закону; • Релігійнатерпимість; • Загальневиборче право; • Місцевесамоврядування; • Недоторканістьприватноївласності; • Розвитоквільноїконкуренції; • Свобода особистості; • 1865 р. – Національналіга реформ; • 1867 р. – Білль про новувиборчу реформу (зниженнямайнового цензу). • ІІ парламентська реформа: • Скороченомайновий ценз для виборців; • Ліквідовано 46 «гнілихмістечок»; • Збільшенопредставництво великих промисловихміст; • Надано право голосу значнійчастиніпролетаріату та селянам;

 19. Вікторіанська епохаКоролева Вікторія

 20. Внутрішня політика. Після спаду чартистського руху боротьба за загальне виборче право не скінчилася. Буржуазія ,як і раніше , була дуже слабо предс тавлена в парламенті. Питання особливо загострилося в сер. 60-х рр. Лідер лібералів У. Гладстон вніс проект виборчої реформи. Але його не підтримали й партія розкололася. Литогра с.19 в.

 21. Бенджамін Дізраелі До влади прийшли консерватори на чолі з Б. Дізраелі. Він несподіванно підтримав свого супротивника. Реформа 1867 р. знищила 46 «гнилих містечок», знизила майновий ценз. Число виборців зросло до 13 % населення.

 22. Принципи зовнішньої політики сформулював політичний діяч Г. Пальмерстон:«У Британії немає вічних ворогів, у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси». Лорд Пальмерстон в 1862 році Пальмерстон в Палаті Общин

 23. ЗовнішняполітикаАнглії Мета: • Зміцненняекономічної та політичноїмогутностідержави; • Утвердженняпанування над колоніями; • Завоюванняновихтериторій; • Збереженнярівноваги в Європі. НАПРЯМКИ: Участь у Кримськійвійні на боціФранціїпротиРосії. 1849 р. – повнезавоюванняІндії. 1852-1853 рр. – приєднанняПівденноїБірми, згодом - Сінгапур, Малайя. 60-ті рр. ХІХ ст. – завоюванняГамбії, Сьєрра-Леони, Гани, Нігерії. 50-60-ті рр. ХІХ ст. – завоювання в Китаї, Ірані, Японії, Ефіопії. ПідтримкаПівденнихШтатів у Громадянськійвійні США.

 24. Англія – колоніальна імперія

 25. Інструктаж до виконання домашнього завдання • Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати. • Творча робота: використовуючи підручник, складіть словесний портрет королеви Вікторії. • Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про історичну особистість А. Лінкольна.