Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
חממת הטכניון PowerPoint Presentation
Download Presentation
חממת הטכניון

חממת הטכניון

247 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

חממת הטכניון

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. תקציר מנהלים מנצח חממת הטכניון שותפות של: הטכניון (מוסד הטכניון למו"פ) קרן ורטקס קרן פרוסיד קרן שלום קרן ויטלייף ינואר 2006 זהר גנדלר

 2. נקודת מוצא: יש לי רעיון;מהו התהליך לבניית תקציר מנהלים? חלק א':הכרת המגרש • האם הרעיון שלי טוב? איך אבחן את הרעיון? • האם אני רוצה להיות יזם ולהקים סטארט-אפ? • מהן המשימות של חברת הזנק עוברית? • ממי אני רוצה לגייס כסף? ממי אני יכול לגייס כסף? • אילו מסמכים אני צריך לשם גיוס הון? חלק ב': תיכנון המשחק • מדוע אני צריך תמצית מנהלים? • איך אני ניגש לבניית תמצית מנהלים? • מהם עיקרי התוכנית העיסקית? • מדוע אני צריך לחשוב על התוכנית העיסקית לפני שאני כותב ES? • הכנה לכתיבת תמצית המנהלים – נושאים לדיון, בדיקה ומחשבה חלק ג': שלב ההבקעה • המבנה של תמצית המנהלים. • התוכן של תמצית המנהלים.

 3. האם הרעיון שלי טוב? • רעיון טכנולוגי שיכול לעניין את הקהילה הפיננסית ואת התעשייה הרלבנטית, צריך לענות לפחות לדרישות הבאות: • צורך שוק אמיתי. • שוק גדול וגדל. • ייחודיות וקניין רוחני. • מעשיות (ניתן לפיתוח בזמן ובעלות סבירים).

 4. איך אבחן את הרעיון? • בדיקת שוק (קשר עם גורמים בתחום + מאגרי מידע). • בדיקת הטכנולוגיה. • בדיקה הנדרש לצורך יישום הרעיון: ציוד? תוכנית עבודה? תקציב? צוות? הידע נדרש? • נושא הפטנטים (בדיקה, הגשה ....). • נושא הזכויות על האמצאה. • תיכנון בסיסי: ממי רוצים לגייס כסף? מתי? כמה? כמה ניתן/צריך להתקדם לפני גיוס כסף?

 5. האם אני רוצה להיות יזם? • לקיחת סיכון - מהם סיכויי ההצלחה? האם אני מוכן לשאת בכישלון אפשרי? נושא הפרנסה? • רוח לחימה ומחויבות להצלחה (אנשים שכשלו בתחילת דרכם – מייקל ג'ורדן, ד"ר זוס, הנרי פורד, סיסקו). • Networking (לכסף, לאנשים, לתעשייה הרלבנטית ולכל הנדרש לשם יישום הפרויקט).

 6. מהן המשימות של חברת הזנק עוברית? • צמצום סיכונים: • סיכון טכנולוגי • סיכון שוק • סיכון IP • סיכון צוות • סיכון ניהולי • בניית החברה: • להצלחה • לגיוסי המשך (למשל DDקל ומהיר)

 7. ממי אני רוצה לגייס כסף? • משקיע בעל ערך מוסף. • מה זה "ערך מוסף"? • השקעות המשך גם מעבר להשקעה הנוכחית. • Networking: גישה למקורות הון נוספים. • גישה לשוק: שותפים אסטרטגיים. גישה ללקוחות. • עזרה אמיתית בניהול. • משקיע שאוכל לעבוד איתו באופן צמוד במשך שנים רבות.

 8. ממי ניתן לגייס כסף בשלב הרעיון או ההיתכנות הראשונית (1)? • שותפים אסטרטגיים? מוקדם מידי. הליך ארוך מידי ויקר מידי. מוכנים לשלם יותר בעתיד. • קרנות הון סיכון? סיכוי נמוך מאוד. בעיית משאבי ניהול. בעיית זמן עד Exit. סיכון גבוה. • משפחה? חס וחלילה.

 9. ממי ניתן לגייס כסף בשלב הרעיון או ההיתכנות הראשונית (2)? • משקיעים פרטיים? אפשרי, סכום מוגבל, לרוב ללא יכולת השקעה נוספת, ובמקרים רבים ללא ערך מוסף. • תנופה? עד K50$ בהליך פשוט ומהיר. • חממות טכנולוגיות? גיוס מהיר, ערך מוסף גבוה.

 10. אילו מסמכים אני צריך לשם גיוס הון? רצוי מאוד כמינימום: • תוכנית עיסקית • תמצית מנהלים • מצגת Power Point

 11. מדוע אני צריך תמצית מנהלים? • ESהינה כרטיס הביקור שלנו - המסמך מיועד לתפוס את תשומת ליבו של המשקיע ולגרום לו לרצות לפגוש אותנו ולקבל פרטים מלאים. • ESהינה מסמך קצר המעביר למשקיע את עיקרי התוכנית העסקית. • משקיעים רבים לא יתאמו איתנו פגישה ללא קריאה מקדימה של תמצית מנהלים.

 12. איך אני ניגש לבניית תמצית מנהלים? • תמצית המנהלים תהווה את הבסיס לפגישות ולשיחות עם המשקיעים ולכן צריכה לשקף את נתוני ומסקנות התוכנית העיסקית. • לכל נתון ופיסת מידע בתמצית המנהלים מומלץ שיהיה גיבוי חזק, וחשוב שייכתב לאחר מחשבה ותיכנון. • הדרך הנכונה לכתיבת תמצית מנהלים הינה מלמטה למעלה. כלומר, מומלץ לכתוב לעצמנו את עיקרי התוכנית העיסקית ואז לנתח ולהחליט על החלקים שיכנסו לתמצית המנהלים.

 13. מהם עיקרי התוכנית העיסקית? התוכנית העיסקית דנה לעומק בנושאים הבאים: • בתיאור החברה • המוצר • הטכנולוגיה • השוק • שיווק, מכירות ופיתוח עיסקי • מודל עיסקי • תוכנית פיננסית (כולל ההשקעה הנדרשת) • תכנית עבודה ויעדים • קניין רוחני • רגולציה • תיפעול וייצור • יזמים + ניהול • צוות • גורמי סיכון

 14. מדוע אני צריך לחשוב על כל התוכנית העסקית לפני שאני כותב ES? • התוכנית העיסקית נותנת תמונה שלמה קודם כל לנו עצמנו, ומכריחה אותנו להתמודד עם כל השאלות הקשות. • התוכנית העיסקית היא תהליךשל גיבוש וחשיבה. • בהמשך תשמש התוכנית העיסקית לשם מתן תמונה שלמה על החברה למשקיעים ולשם התאמת ציפיות בינינו לבין המשקיע. • משקיעים רבים לא יבצעו השקעה ללא תוכנית עסקית מוסכמת ומסודרת.

 15. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (1) • תיאור החברה (מתי נוסדה, מטרות , ניהול, בעלי מניות, היסטוריה מתומצתת וסטטוס ......) • שוק: תיאור מעמיק של השוק, הצורך, איפיון הלקוח, השחקנים בשוק, מחסומי כניסה, איתור נתונים הנדרשים לשם הגדרת מוצר, דרכי הפצה, מחירים, עמלות מקובלות, מתחרים, חברות פוטנציאליות לשותפויות אסטרטגיות ול – Exit, קשר שלנו לגורמי שוק שונים, הוכחות שוק, דגש על הגדרת הבעיה בשוק שעליה אנחנו נענה ....

 16. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (2) • תיאור המוצר והטכנולוגיה (כולל יתרונות יחסיים). • שיווק ופיתוח עיסקי: • תוכנית שיווקית הכוללת תוכנית חדירה לשוק, ניתוח הלקוחות, ערוצי הפצה, מיצוב, ניתוח התחרות (ניתן עם SWOT)וכו" • בניית שידרה ניהולית, בניית Board ובניית Advisory board • דרכי הגעה מעשיות ללקוחות פוטנציאליים • מיפוי של שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים • תיכנון השיווק של החברה (ולא רק של המוצר) • הדגשת צורך השוק וההזדמנות (או כסעיף נפרד)

 17. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (3) • מו"פ: • מה אנחנו נדרשים לפתח? האם יש פערי ידע? • הגדרת מוצר אלפא והגדרת בטא • מוצרים עתידיים, כולל שיפורים/נגזרות למוצר • תיכנון על פי דרישות עלות ודרישות ייצור • קניין רוחני • פרטים על קניין רוחני קיים שברשותינו • פרטים על סקרי פטנטים שעשינו • פרטים על עורך הפטנטים ועל האסטרטגיה המתוכננת • מידע על כוונות להגשת בקשות נוספות לפטנטים (להיזהר מחשיפת חומר סודי)

 18. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (4) • רגולציה: • לימוד הדרישות הרגולטוריות ושילובן בתוכנית העבודה. • למשל, FDAלחברות רפואיות. • תיפעול וייצור • מודל עיסקי: • חשוב להציג מודל עיסקי ברור ומגובש • חשוב לחפש תימוכין אוביקטיביים למודל העיסקי

 19. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (5) • יזמים, ניהול וצוות בכיר: • תמצית קורות חיים של היזמים • תמצית קורות חיים של המנהלים הבכירים ואנשי מפתח • תמצית קורות חיים של חברי דירקטוריון וועדה מדעית • יש לשכנע שהצוות הנ"ל מסוגל לבצע את התוכנית • להדגיש ניסיון מעשי בתחומים השונים ופיתרונות להעדר ניסיון בתחומים האחרים • יש לשדר אמון, ידע, אחריות

 20. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (6) • תוכנית עבודה ואבני דרך: • תוכנית עבודה שלוקחת בחשבון מו"פ, שיווק ופיתוח עיסקי, רגולציה, קניין רוחני, כ"א ושכירת מנהלים וגיוסי הון. • תוכנית העבודה חייבת להיות מעשית כדי לנצל את הכסף כפי שתוכנן וכדי לבנות אמון עם המשקיעים. • יש לקבוע אבני דרך ברורות (גם לאדם שאינו מקצועי בתחום) שיש להן משמעות בהעלאת שווי החברה. • לתכנן מינימום זמן ל – POC, ולאחר מכן לדגם הדגמה ללקוחות/שותפים פוטנציאליים.

 21. הכנה לכתיבת ES – הנושאים לדיון, בדיקה ומחשבה (7) • תוכנית פיננסית: • התוכנית כוללת רווח והפסד מפורט, תזרים מזומנים ומאזן • בניית התוכנית מלמטה למעלה • פרוט ברמה חודשית לשנה הראשונה, רבעונית לשנה שלאחריה ושנתית לעוד 3 שנים • התוכנית הפיננסית חייבת להיות ריאלית הן ברמת ההכנסות והן ברמת ההוצאות (למשל לקחת בחשבון 6-9 חודשים לגיוס הון) • גורמי סיכון

 22. המבנה של תמצית המנהלים • תמצית המנהלים הינה מסמך שיווקי קצר (2-4 עמודים). • התמצית צריכה להיכתב בשפה ברורה וברמת עברית או אנגלית גבוהה. • התמצית צריכה לכלול כותרות, להיכתב בפונט קריא ולהיות קלה מאוד להתמצאות. • על תמצית המנהלים יש לכתוב שהיא סודית אבל רצוי מאוד לא לכלול בתוכה מידע סודי. • ניתן לשלב תמונה/תמונות שתורמות משמעותית להבנת הקורא.

 23. התוכן של תמצית המנהלים • תמצית המנהלים תתייחס לנושאים העיקריים שאליהן מתייחסת התוכנית העיסקית אבל תעשה זאת בתמציתיות ובאופן שיגרה את המשקיע להגיע לפגישה. • חשוב להבליט את נקודות החוזק שלנו. • המשקיע חייב להרגיש שאנחנו שולטים בחומר, יש לנו את התשובות ולכל נתון יש גיבוי. • תמצית המנהלים חייבת להיות משכנעת. בדוק עצמך ע"י העברת התמצית לקריאה של מומחים. • התאמת תמצית המנהלים למשקיע שאליו פונים.

 24. תודה!זהר גנדלרטל: 04-8546655סלולרי: 0544-308333דואר אלקטרוני: teic@netvision.co.il אתר אינטרנט: www.teic.co.il