Download
preporod hrvatskoga sela phs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREPOROD HRVATSKOGA SELA (PHS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREPOROD HRVATSKOGA SELA (PHS)

PREPOROD HRVATSKOGA SELA (PHS)

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PREPOROD HRVATSKOGA SELA (PHS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREPOROD HRVATSKOGA SELA (PHS) Ravnateljstvo za selo, poljoprivredu i hranu HSS-a

 2. pitanja: Razmišljajući o sadašnjosti i budućnosti hrvatskoga sela neizostavno se nameće veći broj mora/mo li? • većina hrvatskih sela biološki umrijeti? • svi živjeti u nekoliko velikih gradova? • biti ovisni o uvozu hrane i energije? • jesti hranu, bez okusa i mirisa? • nestati većina naših tradicionalnih vrijednosti? • dopustiti da uvijek drugi odlučuju o nama?

 3. Odgovore na postavljena pitanja daje PREPOROD HRVATSKOGA SELA (PHS)

 4. Zašto PHS?: 1. Hrvatsko selo demografski nazaduje, a gospodarski i infrastrukturno zaostaje za gradskim središtem. Čak 85% svih seoskih naselja u Hrvatskoj zahvaćeno je procesom smanjenja broja stanovnika, te tako: • 186 sela bez stanovnika • 2408 sela < 100 stanovnika • 2/3 trećine sela < 300 stanovnika

 5. 2. • stanovništvo na selu je staro i slabije obrazovano; • bez pomoći sa strane nema razvojnih mogućnosti; • moraju se zaustaviti negativni trendovi kako bi se izbjegle posljedice propadanja sela: • prazan seoski prostor, da zemlju kupuju stranci • neravnomjerni regionalni razvoj • ubrzana i nekontrolirana urbanizacija • osiromašenje Hrvatske

 6. 3. • Nužno je pokrenuti put obnove hrvatskoga sela, a to može HRVATSKA SELJAČKA STRANKA, stranka koja je nastala kao izvorna ideja na hrvatskom tlu prije više od 100 godina, stranka koja sada nudi novi proces razvitka hrvatskoga sela: PREPOROD HRVATSKOGA SELA

 7. Ciljevi i zadaće PHS-a • Cilj: ZADRŽATI POSTOJEĆE I PRIVUĆI NOVE STANOVNIKE U SELO • Zadaće: STVORITI OD SELA PROSTOR POŽELJAN ZA ŽIVOT I RAD

 8. Pretpostavke za provedbu PHS-a: • Gospodarske: • zaposlenost i dohodak • Društvene: • infrastruktura • Krajobrazne: • čist i uređen okoliš

 9. Kao odgovor na kratkoročne i dugoročne potrebe hrvatskoga sela PHS je namijenjen • stanovnicima i posjetiteljima sela: • obiteljskim seljačkim gospodarstvima • farmama • nepoljoprivrednim kućanstvima • budućim stanovnicima sela • turistima i putnicima

 10. Posebnost PHS-a Prvi puta se poznati obrasci održivog razvitka seoskog prostora, sukladno hrvatskim posebnostima, objedinjuju u jasnu politiku prema selu i daju smjernice za njenu provedbu

 11. Kakvu poljoprivredu želimo u okviru PHS-a? Farmersku ili Seljačku

 12. Farmerska poljoprivreda pretpostavlja: • nekoliko tisuća velikih farmi • farme koje bi bile troškovno-cjenovno konkurentne na globalnom tržištu • ali tada velik broj seljaka ostaje bez najvažnijeg proizvodnog resursa, a to je poljoprivredno zemljište

 13. Seljačka poljoprivreda pretpostavlja: • Multifunkcionalnost: • proizvodnja hrane • prostorna funkcija • održivost većeg broja seljačkih gospodarstava • ekološka funkcija

 14. Politička odluka/izbor • kombinacija (seljačka+farmerska poljoprivreda) • dati prednost seljačkoj poljoprivredi • farmersku poljoprivredu poticati do razine samodostatnosti

 15. Seljačka poljoprivreda • Temeljni ciljevi • održati 100.000 vitalnih gospodarstava • 95%-tna samodostatnost poljoprivredne proizvodnje • 95%-tna obradivost poljoprivrednih površina

 16. U okviru seljačke poljoprivrede provodit će se mjere poljoprivredne politike: 1. proizvodni poticaji: • vraćanje poticaja svim gospodarstvima, • prelazak na plaćanje po gospodarstvu, • vraćanje gornje granice poticaja po gospodarskom subjektu, • poticanje proizvodnje radno intenzivnih kultura, • poticanje ekološke i integralne poljoprivredne proizvodnje.

 17. 2. potrošački poticaji: • poticati da svi subjekti koji se financiraju iz državnog proračuna kupuju domaće proizvode (diferencijacija kroz standarde) • ponuditi programe za veću potrošnju mlijeka, ribe, voća i povrća te maslinova ulja

 18. 3. prodajni poticaji kako ne bi došlo do prestanka pojedine proizvodnje zbog visokih troškova, lokalna zajednica podmiruje dio troškova (npr. sufinancira troškove prijevoza) 4. zemljišna politika: • uknjižba poljoprivrednog zemljišta, • dosljedno provođenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu: • sprječavanje cijepanja parcela poljoprivrednog zemljišta, • veća odgovornost vlasnika za zemljište, • prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, • osnivanje agencije za promet zemljištem

 19. kultiviranje neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta: • koncesija za kultiviranje • naknada za kultiviranje • osnivanje fonda za neobrađeno poljoprivredno zemljište

 20. 5. stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača 6. uvođenje proizvođačkih certifikata

 21. Strateške odrednice seljačke poljoprivrede • Povećanje zaposlenosti i dohotka • Posebno vrijedni proizvodi i usluge

 22. Povećanje zaposlenosti i dohotka u seoskom prostoru postići će se poticanjem: • djelatnosti vezanih uz poljoprivredu; • šumarstva i ribarstva; • komunalnih i socijalnih usluga; • nepoljoprivrednih djelatnosti

 23. Djelatnosti vezane uz poljoprivredu • izravna prodaja seljačkih proizvoda • proizvodnja tradicijskih i inovativnih proizvoda • agroturizam • proizvodnja zelene energije

 24. Šumarstvo • Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima treba omogućiti korištenje državne šume: • iskorištavanje drvne mase • ekstenzivno stočarstvo • sakupljanje šumskih plodova • zelena energija iz otpadaka šume

 25. Izvori zaposlenosti i dohotka na hrvatskom selu

 26. Kako osigurati dostupnost infrastrukture? • svako selo u Hrvatskoj danas mora imati: • vodu, struju, cestu, aut. vezu • općinska središta moraju imati: • svu potrebnu fizičku i socijalnu infrastrukturu

 27. Hrvatski seoski prostor je rijetko naseljen, gubitak stanovništva je sve veći i zato se postavlja pitanjeKako privući nove stanovnike na selo? • privući obitelji, posebice mlade, koje nisu zadovoljne gradskim načinom života • motiv dolaska novih stanovnika na selo: • poticajna kućegradnja - POK • uređena infrastruktura

 28. Provođenje PHS-a • Ministarstvo sela, poljoprivrede i hrane • nadležnosti novog ministarstva • poticaji • provođenje: HZPSS, HSC i HPK

 29. PHS se provodi putem: • konkretnih projekata • programa • mreže seoskih inženjera • poljoprivredne komore • instituta za selo • infrastrukturnih projekata u jedinicama lokalne samouprave

 30. Plan proračuna

 31. Zaključno Za spas hrvatskoga sela i poljoprivrede  projekti+programi+mjere+HSS = PHS

 32. HSS ZA PHS !!