Download
p evody jednotek objemu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Převody jednotek objemu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Převody jednotek objemu

Převody jednotek objemu

477 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Převody jednotek objemu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Převody jednotek objemu Matematika - 6. ročník

 2. 1 dm3 je ....... • čtverec o straně 1 dm • krychle o hraně 1 dm • úsečka o délce 1 dm • 10 cm3

 3. Objem krychle o délce hrany 10 cm je ..... • 100 cm3 • 1 000 cm • 1 000 cm3 • 1 000 cm2

 4. Objem kvádru, který má rozměry5 dm, 2 dm a 7 dm je ....... • 70 dm2 • 70 dm3 • 49 dm3 • 49 dm2

 5. Jedna tisícina m3 je ...... • 1 mm3 • 1 litr • 1 cm3 • 1 ml

 6. 12 hl = 12 m3 • Ano • Ne

 7. 258dl =25,8l • Ano • Ne

 8. 6 hl < 6000 dm3 • Ano • Ne

 9. 3 dm3> 3 000 mm3 • Ano • Ne

 10. 2,3 m3 =....... dm3 • 2 300 • 230 • 23 000 • 23

 11. 532 cm3 = .......dm3 • 532 000 • 0,0532 • 0,532 • 5,32

 12. 95 dm3 = .......... m3 • 0,95 • 9,5 • 0,095 • 95 000

 13. 0,57 l = .......... dm3 • 571 • 5,7 • 0,057 • 0,57

 14. 0,5 m3 = .......... cm3 • 500 • 500 000 • 5 000 • 0,005

 15. 408,3 dm3 = .......... cm3 • 0,408 3 • 40,83 • 408 300 • 40 830

 16. 453 dm3 = .......... hl • 45,3 • 4,53 • 0,453 • 45 300

 17. 258 dl = ........ l • 2,58 • 25,8 • 0,258 • 2580

 18. 2,28 l = ........ cl • 0,228 • 0,0228 • 22,8 • 228

 19. 208 000 mm3 = 0,208 • dm3 • m3 • cm3 • dl

 20. 0,4 l = 400 • mm3 • dm3 • dl • ml

 21. 30 hl = 3 ...... • l • m3 • dm3 • cm3

 22. Téma: Převody jednotek objemu Předmět: matematika 6. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. • Windows XP Professional • Microsoft Office (TurningPoint) Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)