1 / 19

Wat is affiliate marketing?

Wat is affiliate marketing?. Affiliate marketing is een vorm van online marketing waarbij de adverteerder ( merchant of webwinkelier ) de affiliate (uitgever/webmaster) beloont voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereerd via zijn website(s), zoekmachine of email campagne.

tucker
Télécharger la présentation

Wat is affiliate marketing?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Wat is affiliate marketing? Affiliate marketing is een vorm van online marketing waarbij de adverteerder (merchant of webwinkelier) de affiliate (uitgever/webmaster) beloont voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereerd via zijn website(s), zoekmachine of email campagne.

 2. Voordelen voor een affilaite • Zeer divers aanbod • Inhoud gerelateerde advertenties • Snel te implementeren • direct inkomsten generen Het grootste voordeel voor de adverteerder is de betere vindbaarheid.

 3. Snel implementeren via plug-in. Voordeel: - Nette weergave- Gemakkelijk Nadeel:- Bij een klik op het product gelijk naar de website van de adverteerder

 4. Intermediair • Affiliatenetwerk • Eigen affiliate partnerprogramma Niet bij alle partnerprogramma’s worden website meteen goedgekeurd. Veel gaan ook na of de website wel bij hun eigen website past.

 5. Een adverteerder biedt minstens de volgende onderdelen aan: • Tekstlinks naar Homepage • Logo’s • Deeplinks • Banners en buttons Aanvullend hierop kan zijn: • Datafiles (vergelijkingssites) • Widgets( bijvoorbeeld verlanglijstjes) • XML feeds ( onlangs toegevoegde producten, automatisch bijgewerkt) • Actiemateriaal

 6. Type affiliatewebsites • Nieuwssites • Portals • Weblogs • Fora • Thematische sites • sociale netwerken • Communities • Link directories • Keywordsites • Contentintegrators • online applicaties • Vergelijkingsites • Mailing list

 7. Affiliate • Netwerk • Direct • Onderwerp • Layout? • Links • Betaling (Cookies)

 8. Beloningsystemen • Cost Per Click • Cost Per Lead • Cost Per Mille • Cost Per Sale

 9. Stappen Plan • Intern + Externe Analyse • Planning • Software • Promotiemateriaal • Testfase • Pilot • Uitrol • Nazorg • Analyse

 10. De Long Tail • Weblogs • Themasites • Linkverzamelingen

 11. Technologie • Cookies • Geldigheidsduur • 95 procent van mensenaccepteert cookies • Javascript • Meer Opties

 12. SEO • PageRank • Clean Links • ProbleemGebruikersVoorwaarden • Nofollow

 13. MisbruikAdverteerder • Cookie Life • Leads nietaltijdomzetten in succesvolle leads (Offline) • Wanneer is een lead een lead? • Retourzending– Gerealiseerd Ongerealiseerd • Commissie Percentage Gesjoemel • OnduidelijkCommissieStructuur • SlechtTrackingsMechanisme • TransactieCosten • Handmatigeopgebouwdecommissiestegeven

 14. MisbruikNetwerk • Spookbezoeken in rekeningbrengen • Pageview bot scripts • ZieMisbruikAdverteerder

 15. Conclusie BoekvoorNoobs

More Related