Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Housle a houslaři PowerPoint Presentation
Download Presentation
Housle a houslaři

Housle a houslaři

319 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Housle a houslaři

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modul M5Historické technologie výroby hudebních nástrojůProjekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostCZ.1.07/1.1.08/01.0009 Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice

 2. Housle a houslaři Jarmila Celá Foto: Pavel Celý

 3. Antonio Stradivari – Axelrod Quartet

 4. Části houslí

 5. Schematický řez houslemi

 6. Historická dílna

 7. Italská původní forma lubů

 8. Původní a současný krk houslí

 9. Šíření vlny – struna oboustranně upevněná

 10. Vlnění na pravoúhlé membráně 1

 11. Vlnění na pravoúhlé membráně 2

 12. Smyčec a struna

 13. Interference

 14. Řezy dřeva – makroskopický pohled

 15. Smrk – příčný a podélný řez(mikroskopický pohled na stavbu dřeva)

 16. Javor – příčný a podélný řez (mikroskopický pohled na stavbu dřeva)

 17. Staré nástroje

 18. Andrea Amati 1538 The King

 19. Andrea Amati 1538 The King

 20. Andrea Amati 1538 The King

 21. Andrea Amati 1560

 22. Andrea Amati 1560

 23. Andrea Amati 1560

 24. Nicolo Amati 1628

 25. Antonio Stradivari 1696 - Muirhead

 26. Antonio Stradivari 1702 – Lord Newlands

 27. Antonio Stradivari 1713 - Gibson

 28. Antonio Stradivari 1716 - Milstein

 29. Současné nástroje

 30. Současná ruční výroba houslí 1

 31. Současná ruční výroba houslí 2

 32. Současná ruční výroba houslí 3

 33. Současná ruční výroba houslí 4

 34. Současná ruční výroba houslí 5

 35. Současná ruční výroba houslí 6

 36. Současná ruční výroba houslí 7

 37. Současná ruční výroba houslí 8

 38. Současná ruční výroba houslí 9

 39. Současná ruční výroba houslí 10

 40. Současná ruční výroba houslí 11

 41. Současná ruční výroba houslí 12

 42. Současná ruční výroba houslí 13

 43. Současná ruční výroba houslí 14

 44. Současná ruční výroba houslí 15

 45. Současná ruční výroba houslí 16

 46. Současná ruční výroba houslí 17

 47. Současná ruční výroba houslí 18

 48. Současná ruční výroba houslí 19

 49. Současná ruční výroba houslí 20

 50. Současná ruční výroba houslí 21