Download
romanticisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROMANTICISME PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROMANTICISME

ROMANTICISME

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ROMANTICISME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROMANTICISME CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 2. SUBJECTIVISME LA FAMÍLIA DE CARLOS IV, GOYA

 3. RECERCA DE LA LLIBERTAT: L’INDIVIDU MAR DE BOIRA, de CASPAR DAVID FRIEDRICH

 4. LA LLIBERTAT DELS POBLES La llibertat guiant al poble, EugèneDelacroix: pintura associada a la Revolució Francesa : emoció i símbol d’una època

 5. LA MATANÇA DE CHIOS, (1924) DELACROIX (20.000 GRECS MASSACRATS PELS TURCS

 6. LA LLIBERTAT DELS POBLES GOYA, ELS AFUSELLAMENTS DEL 3 DE MAIG: EL POBLE DE MADRID SOTA EL PODER INVASOR DE LES TROPES NAPOLEÒNIQUES.

 7. LA LLIBERTAT CREATIVA DELS ARTISTES WILLIAM TURNER: ERUPCIÓ DEL VESUVI, INDIVIDUALISME, SUBJECTIVISME, VISIÓ DEL NATURALESA PERSONAL, PANTEISTA, ABRUPTA I NO ARCÀDICA

 8. TENDÈNCIA A L’ESCAPISME DELACROIX, PROSTÍBUL A ALGER:

 9. FUGIDA I REFUGI EN EL PASSAT MEDIEVAL CASPAR DAVID FRIEDRICH

 10. TRACTAMENT DEL PAISATGE: PANTEISME RELIGIÓS: CREU EN LES MUNTANYES, CASPAR DAVID FRIEDRICH ESTAT D’ÀNIM DE L’ARTISTA

 11. TURNER I L’ESTAT D’ÀNIM DE L’ARTISTA

 12. MELANCOLIA, INFELICITAT, MORT CEMENTERI DEL MONESTIR EN LA NEU, CASPAR DAVID FRIEDRICH

 13. FOLKLORE I LA CULTURA POPULAR ALLÒ ON ES TROBA L’ESSÈNCIA DELS POBLES I DE LES NACIONALITATS: TREBALL DELS RECOPILADORS: RONDALLES, CANÇONS, GOJOS, REFRANYS, AUQUES, NADALES, GASTRONOMIA, FESTES POPULARS...