Download
10 klases skol nu adapt cijas vidusskol anal ze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10.klases skolēnu adaptācijas vidusskolā analīze PowerPoint Presentation
Download Presentation
10.klases skolēnu adaptācijas vidusskolā analīze

10.klases skolēnu adaptācijas vidusskolā analīze

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

10.klases skolēnu adaptācijas vidusskolā analīze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10.klases skolēnu adaptācijas vidusskolā analīze Sagatavoja izglītības psihologs J.Podmišaņina 2010./2011.m.g.

 2. Vecāku aptauja26 cilvēki

 3. Довольны ли Вы организацией учебного процесса? • Да – 92% • Нет – 8% (против введения платных консультаций,увеличение количества уроков в неделю по химии, биологии, физике)

 4. Напишите три качества, которыми должен обладать идеальный учитель • Любовь к детям • Знание своего предмета • Доброта

 5. Какую помощь Вы можете оказать своему ребенку? • Обеспечить трехразовое питание – 81% • В приобретении дополнительных учебных материалов – 81% • Выделяю карманные деньги – 69% • Контролировать режим дня – 58% • Помощь в подготовке дом.зад. – 46% • Провожу время вместе – 46%

 6. Какую помощь Вы можете оказатьучителю в учебно – воспитательном процессе? • Оказывать больше внимания ребенку – 54% • Помощь в организации классных мероприятий – 11% • Поделиться опытом воспитания – 4% • Не мешать ребенку учиться – 4%

 7. Причины, по которым для обучения выбрали 9 школу • Ребенок учится с 1 класса – 31% • Английский язык – 19% • Качество преподавания – 15% • По рекомендации – 8% • Другие (привычка, доверяю, старший ребенок учился, решение ребенка) – 27%

 8. Skolēnu aptauja26 skolēni

 9. Nosauc trīs lietas, kas šogad Tev skolā sagādā prieku (labi veicas)! • Одноклассники – 31% • Новыуе учителя – 19% • Английский – 15% • Другое (столовая,химия, русский,география,латышский,выражение всоих мыслей, расписание) – 35%

 10. Nosauc trīs lietas, kas Tev šogad skolā sagādā grūtības! • Темп урока и объем метериала - 27% • Преподавание на латышском – 15% • Другое (физика, трудный материал,очередь в гардеробе,новые учителя, небольшой шум на уроке, математика, информатика,география,химия, русский , английский, спорт,лень,офисные приложения в классах с интерактивной доской) – 58%

 11. Nosauc trīs lietas, kas Tavā skolas dzīvē mainījušās šogad! • Новые учителя • Другая нагрузка • Интереснее на уроках • Разговор учителей о снижении зарплаты • Ничего не изменилось

 12. Novērtē, kādā valodā tiek runāts dažādās mācību stundās! • Latviski - Latvijas un pasaules vēsturē -27% • Vairāk latviski nekā krieviski – fizika – 73% • Vairāk krieviski nekā latviski– matemātika – 65% • Krieviski - ģeogrāfija -88%

 13. Norādi, kuri mācību priekšmeti Tev sagādā grūtības! • Latviešu valodas lietošana stundā - bioloģija – 23% (latv.un pas. vēsture 52%) • Skolotāja metodes - fizika – 38% (ģeogrāfija 48%) • Sarežģīts materiāls - matemātika – 61% (fizika 70%) • Mana attieksme pret priekšmetu - Latvijas un pasaules vēsture – 12% (KV -33%) • Citas grūtības - angļu val. – 12%

 14. Novērtē skolā uzdodamo mājasdarba apjomu dažādos mācību priekšmetos! • Optimāls mājasdarba apjoms - matemātika, bioloģija, kīmija, informātika,latviešu valoda • Pārāk daudz tiek uzdots - ģeogrāfija -5cilv.,fizika – 4cilv.,angļu val. – 4cilv. • Pārāk maz tiek uzdots - kīmija un geogrāfija – pa 2cilv.,fizika, latv. Un angļu pa 1 cilv. • Netiek uzdots vispār - sports un vizuālā māksla

 15. Citi jautājumi • Ko Tu gribētu pateikt/novēlēt/pajautāt skolas vadībai? • Ko Tu gribētu pateikt/novēlēt/pajautāt skolotājiem? • Ko Tu gribētu pateikt/novēlēt/pajautāt klases biedriem?

 16. Kā tu jūties savā klases kolektivā? • Man ir interesānti sazināties ar saviem klases biedriem – 77% • Es jūtu atbalstu no klases biedru puses – 50% • Citi (normali, ērti,kā ģimenē) - 12%

 17. Kas tevi atbalsta sarežģitos dzīves momentos? • Draugi – 81% • Vecāki – 69% • Klases biedri – 38% • Pats – 12% • Klases audzinātajs – 4% • Laiks – 5%